Ne zaboravljamo žrtve iz proljeća 1999.

Ni danas, dvadeset godina od njihovog stradanja, mi, u Demokratskoj Crnoj Gori, ne zaboravljamo žrtve iz proljeća 1999. godine. Žrtvama dugujemo nezaborav i nema tog cilja kojim bi bilo moguće…

Više