Srećna vam nova koalicija S(veto) R(anko) A(ndrija) M(ilo)!

Gospodo iz DPS-a, pećinski nacionalizam je bolest sa kojom živite već trideset godina. Pećinski nacionalizam je vaš jedini imidž izvan kojeg ne postojite, izvan kojeg vas nema. Samo u pećinskom…

Više