dav

Demokrate vratile naknade majkama koje su napustile posao na određeno, nastavljamo borbu i za ostale diskriminisane majke

Demokratska Crna Gora održala je danas press konferenciju na kojoj je član Predsjedništva, Neven Gošović, upoznao javnost da je Ustavni sud Crne Gore, na juče održanoj sjednici, donio odluku po Predlogu pet poslanika Demokratske Crne Gore za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila 2017. godine, kojim je uređen pravni status korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece.

„Ustavni sud je prihvatio Predlog Demokrata i utvrdio da odredbe osporenog zakona, kojim je propisano da pravo na mjesečnu naknadu imaju samo majke kojima je nakon 6. avgusta 2015. godine, radi korišćenja tog prava njihovom voljom prestao radni odnos na neodređeno vrijeme, nijesu saglasne sa Ustavom. Time se iz pravnog sistema otklanja diskriminacija prema majkama, kojima je njihovom voljom, radi ostvarivanja prava na doživotnu naknadu, takođe nakon 6. avgusta 2015. godine prestao radni odnos na određeno vrijeme. Prihvatanje naznačenog Predloga Demokrata smatramo veoma značajnim, jer će nakon ove odluke Ustavnog suda pravo na naknadu moći ostvariti i veliki broj majki kojima je nakon 6. avgusta 2015. godine prestao radni odnos na određeno vrijeme“, saopštio je Gošović.

On je podsjetio da se na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore koja se održava danas nalazi i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore od 19. aprila 2017. godine. „Najmanje što su poslanici koji učestvuju u radu Skupštine dužni učiniti jeste da odredbe Predloga tog zakona usklade sa juče donesenom odlukom Ustavnog suda, i time stvore normativne pretpostavke da majke koje su prije početka korišćenja prava na doživotnu naknadu bile u radnom odnosu na određeno vrijeme, pravo na naknadu po novodonesenom Zakonu mogu ostvariti u najkraćem mogućem roku, i to počev od 1. jula 2017. godine.“

Gošović je posebno istakao da je neustavno rješenje kojim je majkama koje su bile u radnom odnosu na određeno vrijeme uskraćeno pravo na naknadu direktna posljedica amandmanskog djelovanja poslanika DPSa. Imajući ovo u vidu, bilo bi skandalozno da aktuelna parlamentarna većina na današnjem zasijedanju ignoriše najnoviju odluku Ustavnog suda.

„Međutim, brojne druge veoma značajne predloge Demokrata za ocjenu ustavnosti odredaba osporenog zakona Ustavni sud nije prihvatio. Ustavni sud je donesenom odlukom utvrdio da su čak i odredbe zakona kojim se ostvarivanje prava na naknadu majkama ograničava na rok od 3 godine, odnosno 5 godina, u zavisnosti od godina njihove starosti, saglasne sa Ustavom. Takva odluka je u dubokoj suprotnosti sa načelom jednakosti građana pred zakonom. Tim odredbama stvoren je novi oblik diskriminacije u odnosu na moguće ostvarenja materijalnih davanja države, derogiran je cilj donošenja zakona i povrijeđeno je pravo na jednak tretman lica koja se nalaze u sličnim pravnim i faktičkim situacijama“, saopštio je Gošović.

On je istakao da će na današnjoj sjednici Parlamenta, usvajanjem izmjena i dopuna Zakona kojim se uređuje pravni status majki korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, biti otklonjena nepravda samo prema majkama koje su, radi ostvarivanja navedenog prava, prestale da obavljaju preduzetničku ili poljoprivrednu djelatnost, kao i prema majkama koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ostvarivale pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti. Međutim, evidentno je da ni po novopredloženom zakonu pravo na naknadu neće moći da ostvare majke kojima poslodavac za posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nije uplatio doprinose za penzijsko osiguranje, kao ni majke kojima je radni odnos prestao nakon 6. avgusta 2015. godine iz razloga uvedenog stečaja kod poslodavca.

Demokratska Crna Gora i dalje će pružati besplatnu pravnu pomoć majkama u cilju zaštite njihovih zakonom datih prava na doživotnu naknadu.

NAZAD