Minić Hrapoviću: Ministre, šta je problem ako odliv ljekara nije?

Gospodine Hrapoviću, podstaknuta Vašom skandaloznom izjavom na Evroazijskom ekonomskom samitu  da „migracija zdravstvenih radnika još ne stvara velike probleme jer država ulaže napore za poboljšanje standarada zdravstvenih radnika“ moram Vam postaviti par pitanja, uz molbu da na ista odgovorite.

Šta za Vas predstavlja  problem, ako odliv ljekara  ne smatrate velikim problemom? Da li to znači da globalni problem nedostataka ljekara u svijetu, našu “moćnu” rijaliti državu zaobilazi, ili ste Vi, zajedno sa aferičnim Predsjednikom, epski  junak, neponovljivi Hrapović Svemoćni,  koji sve drži pod kontrolom, pa čak i globalne muke?

Nadalje, interesuje me na koji način ste povećali standard zdravstvenih radnika? Da li uopšte znate na koji standard  se moje kolege žale i šta podrazumijevaju pod poboljšanjem istog?  Ako pod poboljšanjem standarda navodite „poboljšanje uslova stanovanja“, da li mi možete odgovoriti koliko ljekara u Crnoj Gori i dalje nema  riješeno stambeno pitanje, i koliki je broj ostalog medicinskog kadra koji nema krov nad glavom? Koliki je uporedni  procenat  dodijeljenih stanova funkcionerima u odnosu na ljekare? A da, izvinite, taj broj dodijeljenih stanova funkcionerima je državna tajna od „javnog interesa”- jer je u ”interesu javnosti “ da Vladi ne pravi haos dok državnim uhljebima  dijelite stanove.

Kada govorite da se standard medicinskih radnika poboljšao zahvaljujući poboljšanju uslova rada, molim Vas da mi objasnite tu teoriju? Adekvatni radni uslovi su PREDUSLOV za obavljanje svake djelatnosti, pa tako i zdravstvene. To što je Vama i Vladi kontinuiteta koju predstavljate bilo normalno da u ustanove izgrađene prije pola vijeka , za vrijeme vladavine od tri decenije ne uložite gotovo ništa do momenta krajnjeg raspadanja, to samo govori o moralnom sklopu ljudi koje predstavljate.

Nadalje, ako  uvećanje kvantuma znanja za Vas predstavlja poboljšanje standarda zdravstvenih radnika, predlažem Vam da poradite na svom kvantumu znanja, jer je kontinuirana edukacija osnovni postulat naše prakse, kulture življenja i profesije kojom se bavimo. Sa ili bez „Vaše“ edukacije, moje kolege su i po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a i po savjesti i Zakletvi, obavezne da ažuriraju svoja znanja i vještine, a Vi ste Ministre dužni da im to obezbijedite po ZAKONU a ne po vašoj volji!

Jedini  standard (koji se tiče povećanja plata), a koji  zavisi isključivo od Vaše volje i volje Vlade koju predstavljate, kao i  volje glasačkog stroja u Parlamentu je onaj standard koji kontinuirano obećavate na svake četiri godine, na velikim skupovima, iza velikih govornica , na velikim binama na kojima po pravilu mali ljudi daju velika obećanja koja ne ispunjavaju.

Što se poboljšanja standarda tiče, za sada ga je kroz brojna putovanja  i šetnje osjetio samo Vaš kabinet, sekretarica-svastika i najbliži saradnici koje umjesto ljekara šaljete na stručne kongrese, o kojima znaju koliko i ASK o sprečavanju korupcije!  

I na kraju, gospodine Ministre, cijenila bih kada biste bili ljubazni da odgovorite kako se u zdravstvenom sistemu Crne Gore između 20. jula i 14. novembra 2018. godine, za nepuna četiri mjeseca broj ljekara  uvećao za preko 400 i to sa 1659 na 2061? Šta se dogodilo Ministre između Vaše dvije izjave? – zdravstvena renesansa, masovno zapošljavanje, masovni priliv migranata doktora medicine, iskonsko čudo i vanzemaljska sila?

NAZAD