Prihvaćena inicijativa Demokrata za povećanje naknada za novorođenčad

Nakon više odlaganja, konačno je završena VIII sjednice Skupštine Prijestonice na kojoj se raspravljalo o rebalansu budžeta za 2018. godinu, Budžetu za 2019. godinu, Programu rada Skupštine za 2019. godinu, te o našem Predlogu odluke o povećanju naknada za novorođenčad.

Demokrate su saopštile da Budžet za 2019. godinu nije razvojni već dužnički, jer će veliki dio novca otići na otplatu duga Prijestonice. Na drugoj strani, gotovo 65-70% budžeta čine dotacije i transferi iz budžeta države, pozajmice i krediti, a sopstveni prihodi su i dalje na niskom nivou. 

Odbor za finansije predložio je predsjedniku Kluba odbornika Demokrata u Skupštini Prijesonice, kao predlagaču Odluke o povećanju naknada za novorođenčad, da povuče predlog, da se formira radna grupa koja će sve analizirati, da se vidi sa Gradonačelnikom koliko se mogu povećati naknade za novorođenčad, pa u narednom periodu da se ide sa povećanjem, bez preciznog dogovora kada će to biti i koliko će iznositi povećanje. Odbili smo ovaj predlog, jer smatramo nepotrebnim formiranje radnih grupa radi ovako jednostavne stvari. Samo je potrebno pribaviti podatke o broju novorođenčadi u prethodnoj godini, a koje smo mi već pribavili, te nema potrebe za odugovlačenjem.

Onda smo u skupštinskim klupama, nakon dva mjeseca(!), ipak dobili odgovor Gradonačelnika na dopis koji smo mu uputili još 12.12.2018. godine, u kome smo pokazali spremnost za dogovor i pozvali ga da u interesu grada svi damo svoj doprinos – da nam je jedino važno da dođe do povećanja naknada za novorođenčad. Gradonačelnik je, uprkos ranijem negativnom mišljenju, nakon našeg konstantnog insistiranja, konačno pozitivno odgovorio, kazao da se mogu obezbijediti sredstva, što smo tvrdili od samog početka, jer se ne radi o velikom iznosu, i prihvatio naš zahtjev – javno se na sjednici obavezao da će dati pozitivno mišljenje za povećanje naknada, i to u iznosu od 350 eura!

Konačno, poslije tri mjeseca borbe, ubjeđivanja na odborima i sa Gradonačelnikom, naša inicijativa je prihvaćena! Uradili smo sve što je do nas. Iskreno se nadamo da se u međuvremenu ništa neće promijeniti, da neće biti novih nasilnih skidanja predloga odluke sa dnevnog reda, šibicarenja, problema čiji je predlog, te da će odbornici DPS na tih pola sata zaboraviti na partiju i politikanstvo. Najbitinije je da svi doprinesemo da se u Skupštini, u interesu građana Cetinja kroz mjesec dana, usvoji Odluka o povećanju naknada za novorođenčad!

Skupština je jednoglasno prihvatila i predlog Odbora za Statut i propise, na inicijativu Demokrata da u Program rada Skupštine za 2019. godinu uđe i Odluka o formiranju komisije za izradu Strategije demografskog razvoja Prijestonice. Koliko je iskrena namjera vladajuće većine, da se zaista krene u izradu ovog veoma važnog dokumenta za sve nas, i da se mjere predviđene Strategijom stvarno i realizuju, vidjećemo uskoro. 

Demokrate nastavljaju borbu za Cetinje!

NAZAD