Koprivica: Udruženim akcijama sa građanima odbranili smo Crno jezero od donatora DPS-a

Udruženim akcijama i pritiscima zajedno sa građanima sačuvali smo Crno jezero od tajkuna, privilegovanih pojedinaca i DPS-a. Demokrate su prve, 19. marta ove godine, pokrenule aferu objelodanjivanjem štetnog i protivpravnog ugovora o zakupu restorana na Crnom jezeru i drugih jedinstvenih lokacija, kao i akata koji ukazuju na društveno štetni plan da Uprava javnih radova novcem poreskih obveznika dovodi infrastrukturu do biznis objekata privilegovanog pojedinca, funkcionera i finansijera DPS-a, a da ta infrastruktura služi isključivo njemu i njegovom monopolskom biznisu, a nikako i nimalo građanima Žabljaka. Time smo pokrenuli talas opravdanog nezadovoljstva svih građana Žabljaka i Crne Gore, bez obzira na njihovo političko opredjeljenje, kojima je stalo do očuvanja ovog najvrednijeg dijela naše prirode, a koji zaslužuju duboko poštovanje za pruženi građanski otpor.

Takođe, 20. marta je predsjednik našeg žabljačkog odbora, gospodin Darko Šljivančanin, podnio krivičnu prijavu u vezi krivičnog djela pustošenje šuma protiv lica koja su počinila brutalnu i protivpravnu devastaciju šumskog resursa u srcu nacionalnog parka. To je Šljivančanin učinio uz prezentaciju ubjedljivih materijalnih dokaza o počinjenju ovog krivičnog djela. Da dodamo i da smo objelodanili da je javno preduzeće koje gazduje nacionalnim parkovima (JP Nacionalni parkovi Crne Gore) ,tako što ih devastira za potrebe donatora DPS-a, u protivpravnom stanju, jer godinama već nije izvršilo obavezu transformacije, a ta obaveza proizlazi iz dva zakona.

Ono što su čuvale generacije građana Žabljaka i Crne Gore, DPS je namjerio da pokloni samom sebi. Prezentovali smo konkretan dokaz o tome da je vlasnik ,,Explorera”, privilegovani pojedinac, prethodno dao donaciju DPS-u od 2.000 eura  i to 1. septembra 2016. godine, te time postao privilegovan za pribavljanje Crnog jezera. To je vrhunac ove afere i ključno objašnjenje kako je uspostavljen obrazac korupcije. DPS je dao Crno jezero svom funkcioneru za 2.000 eura donacije 1. septembra 2016 godine. To je samo kapara za dobijanje najvrednijeg državnog dobra koje žele pretvoriti u mašinu za pravljenje novca za finansiranje kampanja DPS-a i kupovine glasova.

Takođe, postavlja se pitanje o iznosu datom u koverti, jer je u tom period, po priznanju samog Mila Đukanovića, bilo donacija koje nijesu unijete u zvanične izvještaje. Taj ugovor o zakupu je zaključen u roku kraćem od dvije godine od davanja donacije političkom subjektu (DPS-u) što je flagrantno kršenje eksplicitne zabrane iz člana 24, stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Kršenjem te norme desila se razmjena donacije partiji i javnog ugovora, što je klasično koruptivno djelo, te ovaj ugovor o zakupu treba pravno staviti van snage. Ukazali smo i na gaženje ustavne norme iz člana 140, stav 3 Ustava Crne Gore koja glasi: “ Zabranjeno je ograničavanje i narušavanje slobodne konkurencije i podsticanje neravnopravnog, monopolskog i dominantnog položaja na tržištu.“

Dakle, za sve vrijeme DPS je radio sve da Crno jezero pokloni samom sebi. Odradili su sve štetne radnje u toj operaciji privatizacije, monopolizacije, tajkunizacije i devastacije Nacionalnog parka ,,Durmitor”, počev od raspisivanja tendera, pregovora sa ,,Explorerom”, zaključivanja štetnog i protivpravnog ugovora, pisanja planskog dokumenta i raspisivanja tendera Uprave javnih radova. Ipak, džaba im je sve, uzalud su pisali štetne akte, uzalud su glumili lokal – patriotizam: udruženim akcijama sa građanima odbranili smo Crno jezero od donatora DPS-a.

NAZAD