Leković: Živimo u sistemu otvorene diktature

Iz dana u dan sve je više dokaza koji govore u prilog tvrdnji da živimo u sistemu otvorene diktatute, sistemu potpuno lišenom svega ljudskog. O tome govori i današnji, od DPS-a naručeni i organizovani fizički napad na građanke koje su učestvovale u akciji koji je organizovao pokret „Odupri se 97000“, napad na nečije majke, žene, sestre, kćerke.
    Jasno je da ekstremizacija nasilja za koju se opredijelio kriminalni režim šalje nekoliko poruka. Prva među njima je da su nasilnici iz režima preplašeni usljed čega se junače, razumije se, nad slabijima od sebe. Druga je da su se opredijelili da svoju odbranu grade na politici sistemskog zastrašivanja čije manifestacije nekad vidimo na prebijanju onih koji drugačije misle, nekada na prebijanju navijača, nekada u prijetnjama upućenim predstavnicima opozicije, nekada, kao danas, iživljavanjem nad građanima i građanskim aktivistima.
    Uprkos tome što je DPS dobrano osjetio podrhtavanje tla pod svojim nogama, Demokratska Crna Gora, a, uvjereni smo, ni većinski građanska Crna Gora, ne smatra prihvatljivim nasilne obrasce ponašanja u svrrhu posljednje linije odbrane posustale kriminalne vlasti. Stoga i osuđujemo ovaj sramotni čin nasilja nad građanskim aktivistima koji smo vidjeli danas tokom kukavičke akcije.
    Razumijemo da su u DPS-u ljuti zato što građani više neće da ćute i da ih trpe. Međutim, njihova ljutnja nije razlog da budu nasilni. 
    Ukoliko DPS misli da je neko, za svoje zadovoljstvo, a ne po njihovom nalogu, fizički nasrtao na okupljene građanske aktiviste, izvolite, gospodo, otkrijte identitete napadača.
    Ukoliko to, pak, ne učinite, znajte da ćemo biti naredni svakom sljedećem vašem napadu. A od vas, kakvi ste, niko ne očekuje da napadnete ikoga sebi sličnog. 

NAZAD