Šaranović: Predlog rebalansa budžeta je ekonomski genocid

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici razmatra predlog rebalansa budžeta koji je ništa drugo do ekonomski genocid i još veće stezanje omče o vratu budućim generacijama. Podsjetićemo da je, nakon usvajanja budžeta za 2019. godinu, ministar Radunović kazao da predloženi budžet ima za cilj smanjenje deficita i javnog duga. Samo pola godine kasnije, Radunović i Vlada demantuju sebe novim rebalansom kojim se planira dodatno zaduživanje od 500 miliona eura. Time se, nažalost, ostvaraju naša predviđanja sa početka godine da će samo u tekućoj godini zaduženje preći iznos od milijardu eura.

To dalje znači i da se u trećoj godini “fiskalne konsolidacije”, po mjeri Vlade, krše okviri iz Fiskalne strategije i Smjernice makroekonomske politike za period 2017-2020.

Čvrsto vjerujemo da nema onih koji su pomislili da se rebalans predlaže zbog bolje realizacije budžetskih prihoda ili naplate poreskog duga. Nažalost, ovo je samo rezultat trošenja tuđeg novca za tekuće potrebe, ali i posljedica okolnosti da, osim gradnje autoputa, gotovo nemamo kapitalna ulaganja koja bi trebala stvarati novu vrijednost.

Pogubnu ekonomsku politiku Vlade najbolje potvrđuje podatak da smo za period od 2006. godine do danas platili 816,2 miliona eura za kamate na kredite, što je za oko 120 miliona više nego što je bio ukupan javni dug Crne Gore na početku referentnog perioda. Koliko je ovaj izdatak ogroman najbolje pokazuje činjenica da bi plaćene kamate bile dovoljne da se plati cjelokupna ugovorena cijena za gradnju dionice autoputa Smokovac–Mateševo. Zaduživanje za potrošnju, a ne za stvaranje, ključno je doprinijelo ovako lošim makroekonomskim pokazateljima. Povećanje duga sa 700 miliona na 3,2 milijarde u posljednjih 13 godina je išlo brže od rasta BDP-a, pa je danas BDP preko 70% opterećen javnim dugom, što je omča o vratu budućim generacijama.   

Simbolika Vladine ekonomske politike ogleda se i u sljedećem: dok planiraju dodatno zaduživanje od 500 miliona, samo za jednu garnituru guma Markovićevog i Đukanovićevog službenog automobila izdvojiće se 30.000 eura. Time nam Vlada jasno šalje poruku da nas sve zajedno posmatra kao što Milan Roćen gleda na urednike i novinare RTCG-a.  

NAZAD