Crna Gora

Mlade Demokrate su dobrovoljna organizacija članova Demokrata mlađih od 30 godina, organizovana u skladu sa Statutom Demokratske Crne Gore. Mlade Demokrate imaju svoju autonomiju u skladu sa Programom i Statutom Demokratske Crne Gore.

Ciljevi Mladih Demokrata su: realizacija Programa, politike i ciljeva Demokratske Crne Gore; aktivno uključivanje mladih članova u rad Demokrata; učešće Mladih Demokrata u rješavanju problema i statusa mladih u Crnoj Gori; učešće mladih na mjestima odlučivanja.

Naziv organizacije mladih Demokratske Crne Gore je: Mlade Demokrate.

U političkom djelovanju i pravnom prometu koristi se pun naziv Organizacije mladih.

 

Danilo

Danilo Šaranović, predsjednik Mladih Demokrata
diplomirani ekonomista

Rođen je u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Visoko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore – smjer računovodstvo i revizija. Pripravnički staž obavio je u računovodstvenoj agenciji „Spin“ d.o.o.  Polaznik je brojnih seminara i edukativnih radionica, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Tokom studija bio je angažovan na raznim poslovima iz struke, kao i na poslovima iz oblasti informatike, istraživanja, obrade podataka i analize javnog mnjenja i tržišta roba i usluga.

Društveno-političkim radom bavio se od punoljetstva, a posebno tokom realizacije jedne od najzahtjevnijih izbornih kampanja „Mladost.Mudrost.Hrabrost.“ – mr Aleksa Bečić na lokalnim izborima 25.05.2014. godine u Podgorici.

Potpredsjednici:

Luka Krstović
Radomir Đoković

Sekretar:

Mladen Pejović

Portparolka:

Svetlana Tomić

Sastav članova Glavnog odbora Mladih Demokrata: Dijana Pejović, Jovana Rajak, Milan Nešković, Petar Brajković, Tamara Kenjić, Igor Asanović, Janko Stavljenić, Đorđije Otašević, Danilo Ralević, Ljubisav Lekić, Mirko Babić, Anica Miketić, Gavro Lekić, Milica Cvijović, Sandra Femić, Jovica Jokić, Lidija Adžić, Ognjen Mušikić, Nikola Mušović, Đorđe Zenović, Anđela Bečić, Bojan Rajević, Nikola Adžić, Stefan Popović, Aleksandar Kalezić, Dragana Vidić, Sandra Lalević, Vule Babić, Danijel Krsmanović, Milan Bošković, Vladimir Bovan, Vladimir Marjanović, Vladana Kundačina, Vladan Rakočević, Kristina Bijelić, Slavko Dulović, Boško Milošević, Zorana Bakić, Bojan Medenica, Tadija Šćepanović, Vladimir Jokić, Vuk Bojat, Robert Bernard, Marko Janketić, Ivan Stanić, Tamara Ćorić, Marija Vuković, Maja Stojanović, Nikolina Mandić, Svetlana Tomić, Ivana Mićović, Anđela Peković, Stevan Kilibarda, Jovana Grgur, Jelena Nikčević, Kristina Vasiljević, Aleksandra Lalatović, Nikola Božović, Mladen Milićević, Nemanja Vuković, Danica Pejović, Milovan Peković, Veselin Marojević, Radomir Đoković, Jelena Cerović, Vladimir Grgur, Ersin Rastoder, Marko Vuković, Nikola Jokić, Radovan Anđelić, Marija Dragaš, Marija Pavićević, Milica Kaluđerović, Tanja Džankić, Đorđije Rašović, Luka Krstović, Danilo Šaranović, Božidar Radinović, Sonja Radunović, Milica Mijović, Marjana Krsmanović, dr Ivan Marković, Milica Božović, Nikola Perović, Mladen Radinović, Nikola Kažić, Miloš Zindović, Savo Kažić, Ljubomir Radinović, Boris Bajzek, Suzana Leković, Vuk Popović, Miloš Bojović, Anja Kadić, Janko Krstović, Nemanja Marić, Milan Drakić, Slađana Bečić, Sanja Mrdak, Ilija Bijedić, Nikola Stijepović, Nikola Marković, Manojlo Sekulić, Slađana Gošović, Spaso Popović, Dušan Kaluđerović, Stefan Kovačević, Andrijana Milović, Milica Istijanović, Boris Bubanja, Stefan Perović, Darko Šljivančanin i Marinko Purić.

Sastav Predsjedništva Mladih Demokrata: Danilo Šaranović, Vladimir Jokić, Luka Krstović, Radomir Đoković, Đorđe Otašević, Svetlana Tomić, Dijana Pejović, Mirko Babić, Jovica Jokić, Đorđe Zenović, Bojan Rajević, Dragana Vidić, Vladana Kundačina, Vladan Rakočević, Marko Janketić, Maja Stojanović, Marko Vuković, Radovan Anđelić, Đorđije Rašović, Nikola Kažić i Milica Istijanović.