Demokratkinje

zdenka

Zdenka Popović, potpredsjednica Demokratske Crne Gore i poslanica u Skupštini Crne Gore
diplomirana ekonomistkinja

Zdenka Popović je rođena u Postojni, Slovenija. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Učesnica je mnogih seminara i radionica iz oblasti menadžmenta, finansija, investicija i unutrašnje kontrole u javnom sektoru u organizaciji Uprave za kadrove. Učestvovala je u Programu za poboljšanje zapošljivosti žena u ruralnim područjima Crne Gore.

Završila je Školu demokratskog rukovođenja. Dobitnica je Zahvalnice za doprinos u realizaciji Programa građanskog obrazovanja u organizaciji Ambasade SAD-a u Podgorici. Aktivno je učestvovala na svim seminarima Konrad Adenauer Fondacije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti.

Potpredsjednica je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine. Bila je poslanica u Skupštini Crne Gore. Od 2010. do 2018. godine bila je odbornica u Skupštini Glavnog grada. Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore. Nakon održanog Drugog kongresa Partije, 25. maja 2019. godine, na održanoj Prvoj sjednici Glavnog odbora Demokrata u novom sazivu, reizabrana je za potpredsjednicu Demokratske Crne Gore.

Valentina Minić

Valentina Minić, poslanica u Skupštini Crne Gore i potpredsjednica OO Bar
doktorka stomatologije

dr Valentina Minić, rođena 1. avgusta 1984. godine u Baru, doktorica je stomatologije. Osnovnu školu, kao i Gimnaziju „Niko Rolović“ završila je u Baru sa odličnim uspjehom, a Stomatološki fakultet na Univerzitetu I. Sarajevo. Pripravnički staž, završila je u OSA „Leković“ u Baru, nakon čega radni angažman nastavlja u OSA „Čanak“.

Zbog visokog prosjeka ocjena na matičnom fakultetu, bila je angažovana kao demonstrator na Katedri bolesti zuba i Katedri za endodonciju. U okviru IFMSA programa, na „Sapienza Universitá di Roma“ – Policlinico Umberto I, usavršavala se na odjeljenjima maksilofacijalne, plastične i rekonstruktivne hirurgije u Rimu.

Kontinuirana edukacija iz oblasti zdravstva i stomatologije ostaje njena oaza znanja, koje cijeni iznad svega. Polaznica je mnogih seminara iz oblasti rodne ravnopravosti, a učesnica je i značajnih međunarodnih radionica, seminara i konferencija u organizaciji “Robert Schumann Institute”, “Wilfried Martens Centre for European Studies”, “Konrad Adenauer Stiftung”, “EPP Woman organization” kao i “NDI”. Završila je Školu demokratskog rukovođenja. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.

U Demokratama je, kao humanista i filantrop, prepoznala ideju koja se zalaže za opšte dobro građana, te će joj borba za vraćanje izgubljenih vrijednosti, pravde i jednakosti, biti zadovoljstvo, a ne obaveza. Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore. Članica je Glavnog odbora i Predsjedništva Demokratske Crne Gore.

41

Dijana Pejović, odbornica u SO Bar
diplomirana ekonomistkinja

Dijana Pejović, diplomirana je ekonomistkinja, rođena je 1986. godine. Živi u Baru, zaposlena je i radi u privatnom sektoru preko 10 godina. Govori engleski i ruski jezik. Od 26. juna 2018. godine odbornica je Demokrata u Skupštini opštine Bar

41

Milica Labudović, odbornica u SO Berane
doktorka farmacije

Milica Labudović je rođena 15.8.1991. godine u Beranama gdje je završila osnovnu i srednju školu nakon koje je nagrađena diplomom ,,Luča“ i zvanjem đak generacije. Nakon toga je završila Farmaceutski fakultet u Podgorici i stekla zvanje doktor farmacije. Odmah je angažovana na poslovima u svojoj struci. Govori engleski jezik. Odbornik je Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Berane od 12. aprila 2018. godine. Član je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore. Udata je.

41

Bojana Furtula, odbornica u SO Bijelo Polje
mr državno – pravnih studija

Bojana Furtula rođena je 10.2.1993. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Bijelom Polju. Osnovne i specijalističke studije završila je u Podgorici, na Fakultetu za državne i evropske studije sa prosječnom ocjenom deset (A), u oblasti javnog prava. Na osnovnim studijama stekla je zvanje diplomiranog pravnika javne uprave i evropskih poslova, dok je na specijalističkim studijama stekla zvanje Specijaliste državno – pravnih studija.

Nakon završenih specijalističkih studija, završila je i magistarske studije na temu „Pravni položaj policijskih službenika u upravnom sistemu Crne Gore“ u decembru 2016. godine, sa prosječnom ocjenom deset (A), gdje je stekla zvanje Magistra državno-pravnih studija.

U toku studiranja stažirala je u Ministarstvu turizma u Službi za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku. Pripravnički staž je obavila na FDES-u. Radila je kao asistent/saradnik u nastavi na Fakultetu, na predmetima Ustavno pravo i Pravna istorija. Osim toga, u periodu od 2015. i u toku 2016. godine, radila je honorarno kao novinar/voditelj na Televiziji kao urednik pravne emisije. U periodu od januara do juna 2018. godine, obavljala je poslove u Upravi za inspekcijske poslove, pri turističkoj inspekciji za opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin. Govori engleski i ruski jezik.

41

Anđela Bečić, odbornica u SO Budva
doktorka medicine

Anđela Bečić rođena je 7. maja 1991. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgoricu, oblast: Otorinolaringologija, tema: Konduktivni gubitak sluha. Zaposlena je kao doktor medicine u JZU Dom zdravlja u Budvi.

Tokom studija učestvovala je na Generalnim skupštinama Svjetske organizacije studenata medicine (Indija, Tunis, Turska, Malta). Bila je nacionalni koordinator za reproduktivno zdravlje i HIV/AIDS u MoMSIC-u (Montenegrin Medical Student International Committee) na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Organizovala projekte vezane za reproduktivno zdravlje uključujući HIV/AIDS: Pink October (Mjesec borbe protiv karcinoma dojke), HIV/AIDS DAY, Movember (Mjesec borbe protiv karcinoma prostate). Učestvovala sa timom studenata medicine u projektima koji se tiču javnog zdravlja, prevencije bolesti i zaštite na radu (Act on Diabetes, Dan antibiotske svijesti, Getting to zero, Taddy Bear Hospital, Promocija donacije organa, Upoznaj sebe, Pokreni se, Zdravi stilovi života).

41

Dragana Vidić, odbornica u SO Danilovgrad
studentkinja

Dragana Vidić je rođena 9. 8. 1993. Završila je gimnaziju ,,Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu. Student je Ekonomskiog fakulteta u Podgorici (smjer: Ekonomija). Odbornica je Demokrata u Skupštini opštine Danilovgrad.

41

Slađana Bečić, odbornica u SO Zeta
studentkinja

Slađana Bečić je rođena 11.04.1996. godine u Podgorici.  Završila je Osnovnu školu ,,Milan Vukotić“ u Golubovcima i Srednju ekonomsku školu u Podgorici. Trenutno privodi kraju studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek Istorija. Gvori engleski jezik. Bila je učesnik ljetnje škole  ,,Kako postati uspješna preduzetnica”. Odbornica je Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

tatjana-crepulja1

Tatjana Crepulja, odbornica u SO Kotor
Turistička vodičkinja

Tatjana Crepulja rođena je i živi u Kotoru, gdje je završila osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Radno iskustvo sticala je u pomorskim, hidrograđevinskim, konsultantskim i turističkim kompanijama, kao i u crnogorskim i međunarodnim organizacijama civilnog društva. Povremeno radila prevodilačke poslove, takođe radijski novinarski angažmani.

Volonterka je u građanskim inicijativama. Mirovna aktivistkinja. Učesnica brojnih treninga (kasnije i trenerica) za unaprjeđenje vještina komunikacije (Vođenje kampanje, Mobilizovanje i motivisanje volontera, Javno govorenje, Konflikt menadžment, Proces donošenja odluka), kao i u oblasti organizacionog menadžmenta (Prikupljanje sredstava, Pisanje predloga projekata, Lokalna samouprava i civilno društvo). 2008. polaznica, a kasnije i predavačica Ženskih studija u Kotoru.

Od osnivanja – članica inicijativnog, a zatim potpredsjednica Opštinskog odbora Demokratske Crne Gore u Kotoru. Na Lokalnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za odbornicu u Skupštini opštine Kotor.

41

Tatjana Simić, odbornica u SO Mojkovac
doktorka veterine

Dr Tatjana Simić, rođena Đurović 4.11.1970. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu završila je u Mojkovcu, a gimnaziju u Bijelom Polju. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu 1997. godine.

Poslove doktora veterinarske medicine obavljala je u Plužinama u sklopu Javne veterinarske ustanove u periodu od 8 godina, a od 2005. radi u veterinarskoj ustanovi „Dr. Vaso Đurović“ u Mojkovcu. Mjesto direktora veterinarske ustanove obavljala je od 2006. do 2018. godine. Majka je dvoje djece.

41

Mirjana Adžić, odbornica u SO Plužine
diplomirana pravnica

Mirjana Adžić rođena je u Plužinama. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Plužinama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Radno iskustvo započela u Upravi za inspekcijske poslove-Inspekcija zaštite prostora i zaštite životne sredine. Dalje radno angažovanje ostvarila u firmi „7 avgust“ d.o.o. Podgorica. Trenutno zaposlena u lokalnoj upravi Opštine Plužine. Polaznik brojnih seminara iz oblasti slobodnog pristupa informacijama i sprovođenja upravnog postupka. Služi se engleskim jezikom. Odbornica Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Plužine.

41

Slađana Adžić Džaković, odbornica u SO Plužine
diplomirana inženjerica zaštite životne sredine

Slađana Adžić Džaković rođena je 12.2.1980. godine u Plužinama, pohađala gimnaziju u Plužinama, nosilac diplome ,,Luča“. Studije završila na Univerzitetu u Novom Sadu, stekla zvanje inženjera prehrambrene tehnologije i diplomiranog inženjera zaštite životne sredine.  Radila u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom u Budvi, od 2015. godine radi u privatnoj porodičnoj firmi.  Odbornica Demokrata u lokalnoj skupštini. Služi se engleskim i ruskim jezikom.

41

Vanja Dukić, odbornica u SO Pljevlja
diplomirana ekonomistkinja

Vanja Dukić je rođena 7.6.1989. godine u Pljevljima. Po zanimanju je diplomirana ekonomistkinja. Od 2018. godine odbornica je Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Pljevlja. Članica je Glavnog odbora Demokrata.

41

Vesna Lončar, odbornica u SO Pljevlja
diplomirana pravnica

Vesna Lončar je rođena 17.10.1985. godine u Pljevljima. Po zanimanju je diplomirana pravnica. Od 2018. godine odbornica je Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Pljevlja. Članica je Glavnog odbora i potpredsednica Opštinskog odbora Demokrata Pljevlja.

41

Ivana Bojović, odbornica u SO Podgorica
specijalista socijalne politike i socijalnog rada

Ivana Bojović rođena je u Podgorici. Osnovnu školu završila u Podgorici, srednju u Beranama. Diplomirala је u oktobru  2017. godine na Fakultetu političkih nauka, smjer ,,Socijalna politika i socijalni rad“ i stekla zvanje Specijalista socijalne politike i socijalnog rada. Učesnica brojnih seminara u zemlji i inostranstvu. Odbornica Demokrata u Skupštini  Glavnog grada. Članica je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.

IMG_8458

Milica Burić, odbornica u SO Podgorica
diplomirana ekonomistkinja

Milica Burić rođena je u Podgorici. Osnovnu školu završila je u Zeti, a gimnaziju u Podgorici. Diplomirala je u junu 2010. godine na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore u Podgorici, dok je ispite na magistarskim studijama, smjer „Aktuarstvo“ završila u januaru 2011. godine.

Obavljala je značajne funkcije na društveno-političkoj sceni Crne Gore. Sada je odbornica Demokrata u Skupštini Glavnog grada. Članica je Nadzornog odbora Demokratske Crne Gore i potpredsjednica Odbora Glavnog grada – Podgorica.

41

Marija Pavićević, odbornica u SO Podgorica
psihološkinja

Marija Pavićević je rođena u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Visoko obrazovanje sticala je na Filozofskom fakultetu. Učestvovala je na brojnim seminarima, obukama i treninzima. Služi se engleskim jezikom. Član je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore i odbornica u Skupštini Glavnog grada.

Sonja

Sonja Radunović, odbornica u SO Podgorica
diplomirana ekonomistkinja

Sonja Radunović rođena je na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Diplomirala je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, smjer ,,Ekonomija javnog sektora“, na temu „Elementi ponude i tražnje na tržištu rada u Crnoj Gori i stekla zvanje diplomirani ekonomista.

Duži niz godina obavljala je brojne društveno-političke funkcije. Trenutno je odbornica Demokrata u Skupštini Glavnog grada i članica Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada. Članica je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore i potpredsjednica Opštinskog odbora Demokrata Glavnog grada.

41

Vladana Kundačina, odbornica u SO Herceg Novi
inženjerica građevine

Vladana Kundačina je rođena 13.7.1989. godine u Sarajevu. Završila je Osnovnu školu ,,Daso Pavičić“ U Herceg Novom i gimnaziju ,,Ivan Goran Kovačić“, takođe, u Herceg Novom. Završila je Građevinski fakultet u Podgorici. Govori engleski i italijanski jezik koje je usavršavala na koledžima u Engleskoj, Italiji, Malti i Škotskoj. Odbornica je Demokrata u Skupštini opštine Herceg Novi.

41

Ivana Vujović, odbornica u SO Cetinje
diplomirana pravnica

Ivana Vujović rođena je na Cetinju,  6.7.1987. godine. Diplomirana je pravnica i specijalista ustavno-političkog prava.  Završila je sve ispite na magistarskim studijama Pravnog fakulteta u Podgorici i trenutno sprema odbranu magistarskog rada. Pripravnički staž obavila je u Komunalnom preduzeću na Cetinju. Već par godina, radi pravne  poslove  u notarskoj kancelariji. Odbornica je Demokratske Crne Gore u Skupštini Prijestonice.

41

Jelena Petrović, odbornica u SO Cetinje
diplomirana politikološkinja

Jelena Petrović  rođena je na Cetinju, 4.11.1989. godine. Diplomirani je politikolog i specijalista međunarodnog prava. U okviru medjunarodnopravne klinike završila šestomjesečnu praksu u UNHCR (organ UN za zaštitu izbjeglica). Završila školu Demokratije i školu Euroatlantizma. Pripravnički staž obavila je u Upravi policije OB Cetinje. Dodatna sfera interesovanja: turizam. Radila kao asistent menadžera u turskoj turističkoj agenciji, a posljednje dvije godine radi kao menadžer turističke agencije u Budvi. Odobrnica Demokrata u Skupštini Prijestonice.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

Demokrate Danilovgrad: Opravdaćemo podršku i povjerenje građana - Volim Danilovgrad

[…] S obzirom na značajnu podršku Danilovgrađanki i Danilovgrađana, Demokratsku Crnu Goru će u novom sazivu lokalne skupštine predstavljati 5 odbornika, i to: Duško Stjepović, Dragana Vidić, Radoica Radonjić, Obrad Barović i Ognjen Bogićević. Podsjećamo, koalicija Demokrata i GP Ura „Danilovgrad za 21. vijek“ imala je ukupno 1533 glasa ili 6 mandata.Kako se navodi u saopštenju Demokrata, na osnovu samog toka sjednice, ali i određenih konkludentnih radnji, jasno je bilo da se već formirala vladajuća većina od 19 odbornika DPS-a i 3 odbornika SD-a, koji su za vrijeme trajanja sjednice bučnije podržavali usvajanje predloga DPS-a, nego što su to činili sami odbornici Demokratske partije socijalista.Nažalost, određeni broj glasača Socijaldemokrata se, žargonski rečeno, upecao na, u dobrom dijelu, opozicionu retoriku ove partije u kampanji, koja ih bespogovornim klimanjem glavom i ponizničkim odnosom prema DPS-u već na prvoj sjednici prilično vrijeđa. Najbolja potvrda da je spremna porcija fotelja za SD od strane DPS-a jeste i njihovo jučerašnje glasanje za predlog DPS-a da se za predsjednika Skupštine opštine izabere dojučerašnji potpredsjednik Opštine, Zoran Bošković. I u ovom slučaju, uslijedio je egzaltirani aplauz SD-ovaca kao da im je Bošković iz kuće, čime su pomalo u nedoumicu bacili i njihove nove stare koalicione kolege iz DPS-a koji su se zamislili nad pitanjem da li je Bošković iz njihove ili, uistinu, iz Brajovićeve partije.Naravno, svi odbornici koalicije Demokrata i GP URA  „Za 21 vijek“ su glasali protiv izbora Boškovića za predsjednika SO Danilovgrad.U narednim danima i nedjeljama je trebalo još da tinja dilema oko toga ko će biti kandidat DPS-a za predsjednika Opštine Danilovgrad. Međutim, bivši predsjednik Skupštine opštine, dr Miodrag Đurović, koji je Prvom sjednicom novog saziva predsjedavao kao najstariji odbornik, izlanuo se u svom oproštajnom govoru. Tom prilikom, među mnogima koje je izdvojio, zahvalio se i, kako je istakao, „budućoj predsjednici Opštine Danilovgrad“.Dakle, potvrđeno je – DPS-u je dobro došlo da se ratosilja Zorice Kovačević sa mjesta direktorice Kliničkog centra i „uvali“ je građanima Danilovgrada. Iako smo ljuti politički protivnici, mi se zaista zbog interesa svih građana nadamo da će Zorica Kovačević biti bolja na čelu naše opštine nego kao direktorica KC, jer Danilovgrad ne može sebi da priušti toliko ostavki i razočaranog kadra, koliko je samo u posljednjih nekoliko mjeseci pretrpjelo zdravstvo Crne Gore. A mi i dalje smatramo da je prava mjera gospođe Kovačević i njene stručnosti bio drugi sprat Doma zdravlja u Danilovgradu. – stoji u saopštenju na sajtu Demokrata.Izvor: Demokrate […]