Sekretar

Pobjeda

Novica Obradović, sekretar Kluba poslanika
menadžer

Sekretar

Novica Obradović rođen je 12. aprila 1977. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je osnovne studije primijenjenog menadžmenta, a uskoro završava i postdiplomske magistarske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici – smjer ,,Menadžment-Upravljački informacioni sistemi“.Govori engleski jezik. Za sekretara Kluba poslanika u okviru Generalnog sekretarijata Demokratske Crne Gore imenovan je 11. juna 2019. godine.

Duži niz godina radio je kao službenik u Opštini Berane. Neko vrijeme radio je u NVO sektoru, bio angažovan na USAID-ovom projektu za ekonomski razvoj. Od 12. Aprila 2018. godine obavlja funkciju predsjednika Skupštine opštine Berane. Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Berane i član Glavnog odbora Demokratske Crne Gore. Oženjen je Jelenom, otac je četvoro djece.