Stručna služba

Spaso

Spaso Popović
Šef protokola

Stručna služba Demokratske Crne Gore
Ulica: 8. marta br. 72, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 662 397
Mob: +382 (069) 952 866
E-mail: demokrate.spasopopovic@gmail.com

Dusan

Dušan Kaluđerović
Tehnički sekretar u kabinetu potpredsjednika

Stručna služba Demokratske Crne Gore
Ulica: 8. marta br. 72, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 662 397
Mob: +382 (069) 966 866
E-mail: demokrate.dusankaludjerovic@gmail.com

Bozidar

Božidar Radinović, dipl. ing. primijenjenog računarstva
Operater u računarskom centru

IT Centar Demokratske Crne Gore
Ulica: 8. marta br. 72, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 662 397
Mob: +382 (069) 328 441
E-mail: demokrate.itcentar@gmail.com

Maja_Brnovic

Maja Brnović
Sekretarica u kabinetu Predsjednika

 

Ulica: 8. marta br. 72, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 662 397
Mob: +382 (069) 541 910
e-mail: nikola.demokrate@gmail.com

Mladen Milićević

Mladen Milićević, tehnički sekretar u  OO Nikšić
student Elektrotehničkog fakulteta

 

Ulica: II crnogorskog bataljona 2G, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 240 330
Fax: +382 (020) 240 330
Mobilni: +382 (069) 341 731
Email: demokrate.jovanagrgur@gmail.com

Tijana_Pejovic

Tijana Pejović
Tehnički sekretar u OO Budva

Ulica: Trg Sunca bb, zgrada Montenegro turista, Budva
Kabinet: +382 (033) 683 500
E-mail: demokrate.budva@gmail.com

Vladan_Rakocevic

Vladan Rakočević, tehnički sekretar u OO Kolašin
student

Ulica: Milutina Lakićevića bb
Mob:  +382 (068) 208 469
E-mail: demokrate.kolasin@gmail.com

Slobodaka_Plavsic

Slobodanka Plavšić,
tehnički sekretar u OO Herceg Novi

Ulica: Njegoševa br. 156, Herceg Novi
Kabinet: +382 (031) 339 706
E-mail: demokrate.hercegnovi@gmail.com