Stručna služba

Spaso

Spaso Popović
Šef protokola

Stručna služba Demokratske Crne Gore
Ulica: 8. marta br. 72, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 662 397
Mob: +382 (069) 952 866
E-mail: demokrate.spasopopovic@gmail.com

Dusan

Dušan Kaluđerović
Tehnički sekretar u kabinetu potpredsjednika

Stručna služba Demokratske Crne Gore
Ulica: 8. marta br. 72, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 662 397
Mob: +382 (069) 966 866
E-mail: demokrate.dusankaludjerovic@gmail.com

Bozidar

Božidar Radinović, dipl. ing. primijenjenog računarstva
Operater u računarskom centru

IT Centar Demokratske Crne Gore
Ulica: 8. marta br. 72, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 662 397
Mob: +382 (067) 609 656
E-mail: demokrate.itcentar@gmail.com

 

Mladen Milićević

Mladen Milićević, tehnički sekretar u  OO Nikšić
student Elektrotehničkog fakulteta

Stručna služba OO Nikšić
Ulica: Danila Bojovića bb
Telefon: +382 (040) 282 916
Mob: +382 (067) 305 144
e-mail: demokrate.mladenmilicevic@gmail.com

Jovana Grgur

Jovana Grgur,
Tehnički sekretar u kabinetu predsjednika Mladih demokrata

Ulica: II crnogorskog bataljona 2G, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 240 330
Fax: +382 (020) 240 330
Mobilni: +382 (069) 341 731
Email: demokrate.jovanagrgur@gmail.com