Dokumenti

Program za Herceg Novi

Brosura „Ili ljudi ili kriminalci“, Herceg Novi, 2017

Uputstvo i napomene za popunu formulara

Formular II: Žalba na Rješenje Centra za socijalni rad kojim je naknada majkama po osnovu rođenja troje ili više djece umanjena sa 192 na 144 eura

Formular I: Žalba na Rješenje Centra za socijalni rad kojim je naknada majkama po osnovu rođenja troje ili više djece umanjena sa 336 na 264 eura

Predlog poslanika Demokrata o ocjeni ustavnosti čl. 176b Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Služimo narodu – Kotor

 Izvještaj Demokrata, Ključa i SDP-a o povredi izbornih prava i sloboda građana (na engleskom)

 Izvještaj Demokrata, Ključa i SDP-a o povredi izbornih prava i sloboda građana

Odluka o osnivanju Demokratske Crne Gore

 Rješenje o registraciji Demokrata

 Statut

 Program

 Pravilnik o načinu organizovanja i rada Mladih demokrata

 Deklaracija o stavljanju veta na podjele

 Odluka Glavnog odbora Demokrata kojom se obavezujemo da sa DPS-om nećemo nikada

 Odluka o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja

Odluka Glavnog odbora o načinu nastupa Demokrata na narednim izborima u Crnoj Gori

Plan Demokrata za izlazak iz političke krize u kojoj se nalazi Crna Gora

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Demokratske Crne Gore

Uputstvo za primjenu Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Demokratske Crne Gore

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka

 Sporazum opozicije o međusobnom nenapadanju

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI:

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2015. godinu

Parlamentarni i lokalni izbori 2016: Troškovi izborne kampanje

Godišnji izvještaj o prihodima, imovini i rashodima Demokrata za 2015. godinu

BROŠURE:

301 razlog za pad Vlade

Nikad sa DPS-om

Kako prepoznati Demokrate?