Naši ciljevi

nasiciljevi

Naši ciljevi

Ciljevi Demokratske Crne Gore su:

 • Ravnopravnost svih građana Crne Gore;
 • Poštovanje univerzalnih ljudskih prava i sloboda;
 • Borba protiv svih vidova diskriminacije;
 • Vladavina prava;
 • Jednakost, ekonomska i socijalna sigurnost građana;
 • Socijalna pravda, društvena solidarnost i tolerancija;
 • Očuvanje i zaštita životne sredine;
 • Rodna ravnopravnost i podsticanje aktivnijeg učešća žena u društveno-političkim procesima;
 • Unapređenje položaja mladih i veća zastupljenost na mjestima odlučivanja;
 • Snažna politička i pravna borba protiv korupcije i kriminala na svim nivoima;
 • Ubrzani i održivi privredni i ekonomski razvoj Crne Gore;
 • Ravnomjeran regionalni razvoj, smanjenje migracije stanovništva iz nerazvijenih sredina u gradove;
 • Unapređenje položaja porodice u društvu, podsticanje rađanja i povećanje prirodnog priraštaja stanovništva;
 • Zaštita prava manjina u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima;
 • Eliminisanje vještački produkovanih podjela i pomirenje Crne Gore;
 • Poštovanje različitosti u pogledu političkog uvjerenja, nacionalne i vjerske pripadnosti i pola građana;
 • Međunarodna saradnja i podsticanje bliske saradnje sa zemljama u regionu, Evropi i svijetu;
 • Unapređenje obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite svih građana;
 • Obezbjeđenje poštovanja prava na besplatno osnovno obrazovanje;
 • Obezbjeđenje poštovanja prava na rad i po osnovu rada, unapređenje radnih i životnih uslova radnika;
 • Zaštita penzionera i najugroženijih kategorija stanovništva;
 • Brža integracija Crne Gore u EU;
 • Zaštita interesa građana, interesa države Crne Gore, njene suverenosti i teritorijalnog integriteta;
 • Zaštita prava i poboljšanje životnog standarda radnika, penzionera, seljaka i svih građana koji žive od sopstvenog rada;
 • Njegovanje slobodarskih tradicija Crne Gore;
 • Ostvarivanje i svih drugih vrijednosti, koje proističu iz Programa i politike Demokratske Crne Gore.

Svoje programske ciljeve Demokratska Crna Gora će ostvarivati isključivo demokratskim sredstvima.

U ostvarenju svojih ciljeva Demokratska Crna Gora sarađuje sa drugim političkim organizacijama, pokretima, nevladinim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa svojim programskim i statutarnim odrednicama.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

earn

增大壮阳!丰乳缩阴!泡妞把妹!房中秘术! 够硬!男人的把柄才能堵住女人的漏洞! 什么不用干,不用拉下线,坐收二百万! 注册网址: earn.948.ooo 吊炸天!

xing

来看看,因为,总能学到东西!