Video galerija

Izlaganje Dragane Vidić, odbornice Demokrata u SO Danilovgrad
Performans koalicije za 21 vijek
PERFORMANS
Otvaranje Kongresa Mladih Demokrata