Bar

Valentina Minić

Valentina Minić, predsjednica Opštinskog odbora Demokrata Bar
doktor stomatologije

Dr Valentina Minić, rođena 01.08.1984. u Baru, je doktor stomatologije.

Gimnaziju „Niko Rolović“ završila je u Baru, a Stomatološki fakultet na Univerzitetu I. Sarajevo. Pripravnički staž, završila je u OSA. „Leković“ u Baru, nakon čega radni angažman nastavlja u OSA. „Čanak“ -Poslovni centar Bar.

Zbog visokog prosjeka ocjena bila je angažovana na matičnom fakultetu kao demostrator na Katedri Bolesti zuba i Katedri za Endodonciju. U okviru IFMSA programa, na „Sapienza Universitá di Roma“ – Policlinico Umberto I , usavršavala se na odjeljenjima Maksilofacijalne , Plastične i rekonstruktivne hirurgije u Rimu.

Završila je školu diplomatije, phađajući XV generaciju „Škole demokratskog rukovođenja“ u organizaciji Građanske alijanse.

Učesnica je mnogih seminara iz oblasti zdravstva / stomatologije. Govori engleski i italijanski.

U Demokratama je 11.04.2016. godine, kao humanista i filantrop, prepoznala ideal koji se zalaže za opšte dobro građana, te će joj borba za vraćanje izgubljenih vrijednosti, pravde i jednakosti, kao i unapređenje zdravstvenog sistema i zdravlja građana biti zadovoljstvo a ne obaveza.

Na parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore.

PROGRAM KOALICIJA ZA 21. VIJEK ZA OPŠTINU BAR
PROGRAM DEMOKRATA ZA OPŠTINU BAR
POBJEDE, A NE PODJELE U BARU

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore – Bar

Ulica: Rista Lekića, zgrada E13, Bar
Kabinet: +382 (030) 314 343
Mob: +382 (069) 328 442
E-mail: demokrate.bar@gmail.com

Predsjednica Opštinskog odbora:

dr Valentina Minić

Potpredsjednici Odbora:

Dragan Tufegdžićs
mr Josip Đurašković

Sekretar Odbora:

Milan Nešković

Portparolka:

Dijana Pejović

Predsjednica Mladih Demokrata Bar:

Dragana Đukanović

Odbornici u Skupštini opštine Bar:

Dragan Tufegdžić
Momčilo Leković
Dijana Pejović

Članovi Opštinskog odbora: Aleksandar Radosavović, Aleksandar Vukmanović, Branka Dragović, Darko Šoškić, Dragan Tufegdžić, Dragan Vuković, Dragoljub Radulović, Filip Tomić, Hasib Polimac, Josip Đurašković, Ljiljana Vulićević, Milan Minić, Milan Nešković, Monika Medenica, Predrag Adamović, Rahman Demić,  Toni Trceta, Valentina Minić, Dijana Pejović, Jovana Mašović, Milutin Šoškić, Momčilo Leković, Meho Mehović, Dragana Đukanović, Nikola Ostojić, Miroslav Šepić, Golub Dacić, Zdravko Ćaćić, Sergej Perić, dr Dušan Perović, Ilija Pješčić i Gordana Ljumović.

Članovi Izvršnog odbora: Dragan Tufegdžić, Valentina Minić, Josip Đurašković, Momčilo Leković, Dijana Pejović, Milan Nešković, Aleksandar Vukmanović, Milutin Šoškić, Darko Šoškić, Meho Mehović, Jovana Mašović, Predrag Adamović, Miroslav Šepić, Hasib Polimac i Zdravko Ćaćić.