Bar

Valentina Minić

Valentina Minić, predsjednica Opštinskog odbora Demokrata Bar
doktor stomatologije

Dr Minić Valentina, rođena 01.08.1984. u Baru, je doktor stomatologije.

Gimnaziju „Niko Rolović“ završila je u Baru, a Stomatološki fakultet na Univerzitetu I. Sarajevo. Pripravnički staž, završila je u OSA. „Leković“ u Baru a zaposlena je u OSA. „Canak“ -Poslovni centar Bar.

Zbog visokog prosjeka ocjena, na matičnom fakultetu je bila angazovana kao demostrator na Katedri Bolesti zuba i Katedri za Endodonciju. U okviru IFMSA programa, na „Sapienza Universitá di Roma“ – Policlinico Umberto I , usavršavala se na odjeljenjima Maksilofacijalne , Plastične i rekonstruktivne hirurgiji u Rimu.

Učesnica je mnogih seminara iz oblasti zdravstva / stomatologije. Govori engleski i italijanski.

U Demokratama je 11.04.2016. godine, kao humanista i filantrop, prepoznala ideal koji se zalaže za opšte dobro naroda, te će joj borba za vraćanje izgubljenih vrijednosti, pravde i jednakosti, kao i unapređenje zdravstvenog sistema i zdravlja građana biti zadovoljstvo a ne obaveza.

Na parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore.
PROGRAM DEMOKRATA ZA OPŠTINU BAR
POBJEDE, A NE PODJELE U BARU

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore – Bar

Ulica: Rista Lekića, zgrada D12, Bar
Kabinet: +382 (030) 309 371
Mob: +382 (067) 391 075
E-mail: demokrate.bar@gmail.com

Predsjednica Opštinskog odbora:

dr Valentina Minić

Potpredsjednici Odbora:

Dragan Tufegdžić
mr Josip Đurašković

Sekretar Odbora:

Milan Nešković

Portparolka:

Dijana Pejović

Predsjednica Mladih Demokrata Bar:

Dragana Đukanović

Članovi Opštinskog odbora: Aleksandar Radosavović, Aleksandar Vukmanović, Branka Dragović, Darko Šoškić, Dragan Tufegdžić, Dragan Vuković, Dragoljub Radulović, Filip Tomić, Hasib Polimac, Josip Đurašković, Ljiljana Vulićević, Milan Minić, Milan Nešković, Milisav Joksimović, Mirjana Ičević, Monika Medenica, Nemanja Zlatičanin, Predrag Adamović, Rahman Demić, Slađana Pečurica, Toni Trceta, Valentina Minić, Zdravko Gojković, Zejnel Adžijusufović, Dijana Pejović, Jovana Rajak, Milutin Šoškić, Momčilo Leković, Senad Grlić, Meho Mehović, Dragana Đukanović, Nikola Ostojić, Miroslav Šepić, Golub Dacić, Zdravko Ćaćić, Dušanka Radulović i Slobodanka Anđić.

Članovi Izvršnog odbora: Slobodanka Anđić, Dragan Tufegdžić, Valentina Minić, Josip Đurašković, Momčilo Leković, Dijana Pejović, Milan Nešković, Aleksandar Vukmanović, Milutin Šoškić, Darko Šoškić, Maho Mehović, Jovana Rajak, Predrag Adamović, Miroslav Šepić, Hasib Polimac i Zdravko Ćaćić.