Berane

15. Novica Obradović, menadžer

Novica Obradović, predsjednik Opštinskog odbora Demokrata Berane
menadžer

Novica Obradović rođen je u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je osnovne studije menadžmenta, a uskoro završava i postdiplomske magistarske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne  Gore u Podgorici. Govori engleski jezik.

Duži niz godina radio kao službenik u Opštini Berane. Neko vrijeme radio je u NVO sektoru, bio angažovan na USAID-ovom projektu za ekonomski razvoj.

Oženjen, otac četvoro djece.

Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Berane i član je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.
POBJEDE, A NE PODJELE U BERANAMA

PROGRAM DEMOKRATA ZA OPŠTINU BERANE

LOKALNI IZBORI 2018

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore – Berane

Ulica: Mojsije Zečević (poslovni centar „Evropa“), Berane
Mob:  +382 (069) 566 650
E-mail: demokrate.berane@gmail.com

Predsjednik Opštinskog odbora:

Novica Obradović

Potpredsjednici:

Folić Goran
Stavljenić Janko
Labudović Milica
Đaković Vladimir

Sekretar Odbora:

Tamara Kenjić

Predsjednik Mladih Demokrata Berane:

Martin Kljajić

Predsjednik Skupštine opštine Berane:

Novica Obradović

Odbornici Demokrata u Skupštini opštine Berane:

Novica Obradović
Milica Labudović
Milun Rmuš
Martin Kljajić

Članovi Opštinskog odbora: Obradović Novica, Staveljnić Janko, Đaković Vladimir, Folić Goran, Labudović Milica, Asanović Igor, Kenjić Tamara, Kastratović Miloš, Babić Mirko, Lekić Ljubisav, Ralević Danilo, Rmuš Milun, Lekić Gavro, Šekularac Radoslav, Premović Božo, Maslovarić Ljiljana, Popović Rade, Arsović Ratko, Bakić Radosav, Orović Milovan, Jovović Dejan, Bakić Radoica, Knežević Marija, Kljajić Martin, Golubović Miloš, Lekić Milan, Babić Biljana, Bašić Jelena, Tomović Jelena, Šćekić Tomislav, Vukićević Marko, Šekularac Snežana, Saičić Dragana, Janjić Vujica, Radević Milić, Nenadović Dmitar, Bugarin Valentina,  Bulatović Bojana, Tomović Jadranka, Radojević Aleksandra, Radičević Jagoš i Došljak Miroslav.

Članovi Izvršnog odbora Opštinskog odbora Demokrata Berane:

Novica Obradović, Folić Goran, Stavljenić Janko, Labudović Milica, Đaković Vladimir, Miloš Kastratović, Mirko Babić, Ratko Arsović, Rade Popović, Božo Premović, Ljubisav Lekić, Radoslav Šekularac, Igor Asanović, Ljiljana Maslovarić, Ralević Danilo i Lekić Milan.