Budva

Dragan

Dragan Krapović, predsjednik Opštinskog odbora Demokrata Budva
diplomirani pravnik

 

Dragan Krapović je diplomirani pravnik. Radio je u Komericjalnoj banci AD Budva u pravnom sektoru.

Od 2009. godine bavi se privatnim poslom, vezanim za turizam i ugostiteljstvo.

Odlično poznaje engleski jezik i služi se italijanskim. Oženjen je suprugom Sandrom, otac je dvoje djece.

Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Budva i član Predsjedništva Demokratske Crne Gore.
PROGRAM DEMOKRATA ZA OPŠTINU BUDVA
POBJEDE, A NE PODJELE U BUDVI
LOKALNI IZBORI 2016.

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore – Budva

Ulica: Trg Sunca bb, zgrada Montenegro turista, Budva
Kabinet: +382 (033) 683 500
E-mail: demokrate.budva@gmail.com

Potpredsjednici Opštinskog odbora:

Krsto Radović
Anđela Bečić
Marko Marković

Sekretar Opštinskog odbora:

Đorđe Zenović

Odbornici Demokrata u Skupštini opštine Budva:

Dragan Krapović
Mijomir Pejović
Krsto Radović
dr Anđela Bečić
Đorđe Zenović
Marko Marković
Mladen Franović

Članovi Opštinskog odbora: Dragan Krapović, Krsto Radović, Anđela Bečić, Marko Marković, Đorđe Zenović, Mijomir Pejović, Mladen Franović, Igor Djurašević, Bojan Šumar, Vlado Popović, Milivoje Radulović, Ivana Franeta, Goran Slovinić, Zdravko Pavlović, Adrijana Zenović, Nenad N.Franeta, Gojko Liješević, Željko Bjelica, Veselinka Tanović, Nikola Sjekloća, Adela Šaban, Nikola Marković, Ivana Rebić, Milo Duletić, Željko Franeta, Dragana Radović, Ivan Pejović, Dragoljub Draško Kusovac, Pero Đergović, Filip Zenović, Marko Stanišic, Boris Kuznjecov, Nenad A.Franeta, Vlado Jovanović, Ozren Djurašević, Nada Đakonović, Ognjen Mušikić, Radisav Stevović, Dubravka Liješević, Marko Andrić i Ljubo Stanišić.

Članovi Izvršnog odbora Opštinskog odbora: Dragan Krapović, Krsto Radović, Anđela Bečić, Marko Marković, Đorđe Zenović, Mijomir Pejović, Mladen Franović, Igor Djurašević, Bojan Šumar, Vlado Popović, Milivoje Radulović, Ivana Franeta, Goran Slovinić i Zdravko Pavlović.