Danilovgrad

20180217_122531-01

Demokratska Crna Gora
Inicijativni odbor Danilovgrad

Ulica: Vlajka Đuranovića bb
Mob: +382 (067) 783 131
E-mail: demokrate.danilovgrad@gmail.com

Glavni odbor Demokratske Crne Gore formirao je Inicijativni odbor Demokrata u Opštinskoj organizaciji Danilovgrad, koji, saglasno Statutu i drugim opštim aktima Partije, vrši funkciju Opštinskog odbora do Prve izborne konvencije koja će se održati u ovoj Opštini.

Inicijativni odbor trenutno sprovodi unutarpatsijki postupak priprema Partije za uspještno održavanje Prve izborne konvencije na kojoj će se birati Opštinski odbor i drugi lokalni organi Demokrata u Opštinskoj organizaciji Danilovgrad.
POBJEDE, A NE PODJELE U DANILOVGRADU

Koordinator: Duško Stjepović

Sastav Inicijativnog odbora Demokrata Danilovgrad: Stjepović Duško, Radonjić Radojica , Vidić Dragana , Barović Obrad, Bogićević Ognjen, Bogićević Slavko, Dragović Sanja, Grujičić Lazar, Jelušić Milutin, Kalezić Milija, Kalezić Radovan, Kovačević Marko, Labović Aleksandar, Lakić Zdravko, Leković Vladan, Lukić Marko, Marunović Dejan, Medojević Tatjana, Mišković Slađana, Popović Slobodan, Radenović Boro,  Radonjić Senka, Stanišić Saša, Stanišić Slaven,  Uskoković Željka, Uskoković Zoran i Ojdanić Dragana.