Kotor

Jokic

Vladimir Jokić, diplomirani pravnik
predsjednik Opštinskog odbora Kotor

Rođen je u Kotoru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kotoru sa odličnim uspjehom. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na teorijsko-pravnom smjeru.

Nagrađivan na matematičkim takmičenjima; višestruki pobjednik na regionalnim informatičkim konkursima, nagrađivan na evropskim takmičenjima u istoj kategoriji; dodatno diplomirao i pohvaljivan na Klinici za besjedništvo i retoriku Pravnog fakulteta u Beogradu. Govori engleski, služi se italijanskim jezikom. Učestvovao na više seminara, konferencija i stručnih skupova.

Praksu i stručnu obuku obavljao u „Ernst&Young“ Beograd 2012. godine, na poslovima vezanim za radno, privredno i poresko pravo.  U periodu od 2010. godine do 2014. godine obavljao poslove advokatskog pomoćnika u advokatskoj kancelariji Petković u Beogradu gdje se posebno specijalizovao u oblasti privrednog i sportskog prava.

Od 2014. godine obavlja pravne poslove u knjigovodstvenoj agenciji “Jokić 4V” DOO iz Kotora.

Od 2012. godine je suvlasnik privrednog društva “ABPM Sport Agency” DOO iz Beograda, koje pruža konslating usluge u oblasti sporta, prava i privrede i razvija internet start-up projekte.

Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Kotor i član Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.

PROGRAM DEMOKRATA ZA OPŠTINU KOTOR
POBJEDE, A NE PODJELE U KOTORU
LOKALNI IZBORI 2016.

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore – Kotor

Ulica: Plagenti bb, Kotor (kod skretanja za donji put)
Kabinet: +382 (032)  304 737
Kabinet: +382 (032) 325 862
E-mail: demokrate.kotor@gmail.com

Predsjednik Opštinskog odbora Kotor:

Vladimir Jokić

Potpredsjednici Opštinskog odbora:

Vesna Antović
Špiro Vulović
Robert Bernard

Sekretar Opštinskog odbora:

Predsjednik Mladih Demokrata Kotor:

Vuk Bojat

Odbornici Demokrata u Skupštini opštine Kotor:

Tatjana Crepulja
Dragan Šepelj
dr Goran Jovanović
Aleksandar Čolo

Članovi Opštinskog odbora:

Aleksandar Čolo, Aleksandar Jokić, Andrija Brkanović, Anita Kovačević, Barbara Staničić, Darko Vorotović, Dejan Dudić, Dragan Šepelj, Filip Stefanović, dr Goran Jovanović, Gordana Burić, Ida Waldegg, Igor Ivanović, Jordan Kostić, Jovan Ristić, Marija Bernard, Marko Burić, Milenko Radević, Milica Ercegović, Milica Tomović, Milo Lazarević, Mitar Jovanović, Mirjana Lučev, Mirko Ćupić, Nemanja Borozan, Nikola Popović, Pavle Radunović, Robert Bernard, Špiro Vulović, Tatjana Crepulja, Vesna Antović, Vladimir Jokić, Vuk Bojat.

Članovi Izvršnog odbora Opštinskog odbora: Aleksandar Čolo, Dragan Šepelj, dr Goran Jovanović, Jovan Ristić, Marija Bernard, Robert Bernard, Špiro Vulović, Tatjana Crepulja, Vesna Antović, Vladimir Jokić, Vuk Bojat.