Kotor

Jokic

Vladimir Jokić, diplomirani pravnik
predsjednik Opštine Kotor

 

Rođen je u Kotoru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kotoru sa odličnim uspjehom. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na teorijsko-pravnom smjeru.

Nagrađivan na matematičkim takmičenjima; višestruki pobjednik na regionalnim informatičkim konkursima, nagrađivan na evropskim takmičenjima u istoj kategoriji; dodatno diplomirao i pohvaljivan na Klinici za besjedništvo i retoriku Pravnog fakulteta u Beogradu. Govori engleski, služi se italijanskim jezikom. Učestvovao na više seminara, konferencija i stručnih skupova.

Praksu i stručnu obuku obavljao u „Ernst&Young“ Beograd 2012. godine, na poslovima vezanim za radno, privredno i poresko pravo.  U periodu od 2010. godine do 2014. godine obavljao poslove advokatskog pomoćnika u advokatskoj kancelariji Petković u Beogradu gdje se posebno specijalizovao u oblasti privrednog i sportskog prava.

Od 2014. godine obavlja pravne poslove u knjigovodstvenoj agenciji “Jokić 4V” DOO iz Kotora.

Od 2012. godine je suvlasnik privrednog društva “ABPM Sport Agency” DOO iz Beograda, koje pruža konslating usluge u oblasti sporta, prava i privrede i razvija internet start-up projekte.

Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Kotor i član Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.

PROGRAM DEMOKRATA ZA OPŠTINU KOTOR
POBJEDE, A NE PODJELE U KOTORU
LOKALNI IZBORI 2016.

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore – Kotor

Ulica: Plagenti bb, Kotor (kod skretanja za donji put)
Kabinet: +382 (032)  304 737
Kabinet: +382 (032) 325 862
E-mail: demokrate.kotor@gmail.com

Predsjednik Opštine Kotor:

Vladimir Jokić

Predsjednik Opštinskog odbora Kotor:

Slobodan Mačić

Potpredsjednici Opštinskog odbora:

Špiro Vulović
Dragan Šepelj
Tatjana Crepulja
Robert Bernard

Sekretar Opštinskog odbora:

Dejan Pejović

Predsjednik Mladih Demokrata Kotor:

Vuk Bojat

Odbornici Demokrata u Skupštini opštine Kotor:

Tatjana Crepulja
Dejan Pejović
Dragan Šepelj
Goran Jovanović
Aleksandar Čolo

Članovi Opštinskog odbora: Aleksandar Čolo, Darko Vorotović, Dejan Pejović, Dragan Šepelj, dr Goran Jovanović, Jovan Ristić, Mitar Jovanović, Nataša Mikijelj, Robert Bernard, Slobodan Mačić, Špiro Vulović, Tatjana Crepulja, Vesna Antović, Vuk Bojat, Vuk Jovanović, Zoran Živković, Nikola Popović, Jordan Kostić, Vladimir Jokić, Mirko Božović, Milenko Radević, Milo Lazarević, Mladen Pejović, Radovan Jovanović, Mirjana Lučev, Zoran Pejović, Marija Bernard, Aleksandar Jokić, Anita Kovačević, Barbara Staničić, Dejan Dudić, Gordana Burić,  Igor Ivanović, Marko Burić, Nemanja Borozan i Milica Vujković.

Članovi Izvršnog odbora Opštinskog odbora: Aleksandar Čolo, Darko Vorotović, Dejan Pejović, Dragan Šepelj, Mitar Jovanović, Nataša Mikijelj, Robert Bernard, Špiro Vulović, Tatjana Crepulja, Vesna Antović , Vuk Bojat, Vuk Jovanović, Zoran Živković, Nikola Popović, Jordan Kostić, Mirko Božović, Milenko Radević, Milo Lazarević, Mladen Pejović, Radovan Jovanović, Mirjana Lučev, Aleksandar Jokić i Vladimir Jokić.