Pljevlja

 

Inicijativni_Pljevlja

Demokratska Crna Gora
Inicijativni odbor Pljevlja

Adresa: Ul. Pavla Bulatovića bb
Mob: +382  (067) 555 230
E-mail: demokrate.pljevlja@gmail.com

Glavni odbor Demokratske Crne Gore formirao je Inicijativni odbor Demokrata u Opštinskoj organizaciji Pljevlja, koji, saglasno Statutu i drugim opštim aktima Partije, vrši funkciju Opštinskog odbora do Prve izborne konvencije koja će se održati u ovoj Opštini.

Inicijativni odbor trenutno sprovodi unutarpatsijki postupak priprema Partije za uspještno održavanje Prve izborne konvencije na kojoj će se birati Opštinski odbor i drugi lokalni organi Demokrata u Opštinskoj organizaciji Pljevlja.

Koordinator: Milojica Tešović

Sastav Inicijativnog odbora Demokrata Pljevlja: Milojica Tešović, Jovan Janjušević, Radovan Anđelić, Smail Demirović, Saša Obradović, Ljiljana Mićković, Milovan Starčević, Stevan Grbović, Momir Pavlović, Brankica Soković, Dušan Milić, Mensur Mujković, Marko Malidžan, Maja Dragaš, Vukoman Gačević, Dragan Aničić, Vojka Ostojić, Branislav Čavić, Velimir Terzić, Predrag Soković, Mira Ćirović, Milovan Cvijović, Zoran Ćuzović i Žarko laković.