Pljevlja

 

Inicijativni_Pljevlja

Demokratska Crna Gora
Inicijativni odbor Pljevlja

Adresa: Ul. Pavla Bulatovića bb
Mob: +382  (067) 555 230
E-mail: demokrate.pljevlja@gmail.com

Glavni odbor Demokratske Crne Gore formirao je Inicijativni odbor Demokrata u Opštinskoj organizaciji Pljevlja, koji, saglasno Statutu i drugim opštim aktima Partije, vrši funkciju Opštinskog odbora do Prve izborne konvencije koja će se održati u ovoj Opštini.

Inicijativni odbor trenutno sprovodi unutarpatsijki postupak priprema Partije za uspještno održavanje Prve izborne konvencije na kojoj će se birati Opštinski odbor i drugi lokalni organi Demokrata u Opštinskoj organizaciji Pljevlja.

Koordinator: Milojica Tešović

Sastav Inicijativnog odbora Demokrata Pljevlja: Milojica Tešović, Radovan Anđelić, Smail Demirović, Ljiljana Mićković, Milovan Starčević, Stevan Grbović, Momir Pavlović, Brankica Soković, Dušan Milić, Mensur Mujković, Marko Malidžan, Marija Dragaš, Vukoman Gačević, Vojka Ostojić, Velimir Terzić, Predrag Soković, Mira Ćirović, Zoran Ćuzović, Žarko Laković, Uroš Brajković, Dragan Aničić, Aleksandar Bajčeta, Nikola Rovčanin, Bojan Krvavac, Emir Bidžan, Dražen Krsmanović, Radoš Damjanović i Vesna Lončar.