Podgorica

Vladimir Čađenović, predsjednik Odbora Glavnog grada Podgorica
diplomirani pravnik

 

Rođen je u Podgorici, gdje je završio Osnovnu školu ,,Marko Miljanov’’, Gimnaziju ,,Slobodan Škerović’’ i studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Na istom fakultetu student je magistarskih studija. U toku studiranja biran je za predsjednika Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta, a obavljao je i funkcije predsjednika Studentskog vijeća Pravnog fakulteta i člana Prvog saziva Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore.

Radnu karijeru je započeo na Pravnom fakultetu kao šef odsjeka za studentska pitanja na odjeljenju u Budvi, a kasnije kao šef Studentske službe i sekretar Instituta za strane jezike Univerziteta Crne Gore. Godine 2013. položio je pravosudni ispit. Sada se bavi i advokaturom.

Biran je za sekretara Izborne komisije Glavnog grada. Član je Predsjedništva Demokratske Crne Gore i predsjednik Kluba odbornika Demokrata u Skupštini Glavnog grada.

Predsjednik je Odbora Demokrata Glavnog grada Podgorica.

Odbor Glavnog grada Demokratske Crne Gore – Podgorica

Ulica: 8. marta br. 72, Podgorica
Kabinet: +382 (020) 662 397
Fax: +382 (020) 662 397
Mob: +382 (069) 239 988
E-mail: demokrate.podgorica@gmail.com

Predsjednik Odbora Glavnog grada:

Vladimir Čađenović

Potpredsjednici Odbora:
Milica Burić
Sonja Radunović
Mitar Vuković
Aleksandar Božović

Sekretar Odbora:
Nikola Kažić

Portparol Odbora:
Ilija Bijedić

Odbornici Demokrata u Skupštini Glavnog grada:

Zdenka Popović
Vladimir Čađenović
Vladimir Vujović
Mitar Vuković
Sonja Radunović
Milica Burić

Članovi Odbora Glavnog grada: Bogdanović Boris, Božović Aleksandar, Božović Milica, Bulatović Borka, Čađenović Vladimir, Camaj Štjefan, Drakulović Mirko, Dujović Milan, Đurović Darko, Džankić Tanja, Gošović Neven, Iković Mileva, Ivanović Mileta – Marko , Burić Milica, Kaluđerović Velizar, Kažić Rajko, Knežević Žarko, Kovačević Boško, Krsmanović Marjana, Krstović Luka, Lukačević Marina, Maraš Ljiljana, Marković dr Ivan, Mijović Milica, Milić Stanko, Mujović Ljiljana, Pavićević Marija, Popović Zdenka, Radinović Božidar, Radulović Mihailo, Radunović Sonja, Rakonjac Slobodan, Rašović Đorđije, Šaranović Danilo, Tomić Stevan, Vujadinović Radojica, Vujović Vladimir, Vuković Mitar, Živković Miodrag, Asanović Zoran, Bajzek Boris, Bečić Ranko, Bečić Slađana, Bijedić Ilija, Bojović Branko, Bojović Miloš, Božović Novica, Brnović Ivan, Čađenović Radeta, Čorlija Dušan, Dedić Miodrag, Drakić Milan, Gačević Diko, Glavatović Mirko, Gošović Simo, Gošović Slađana, Ivanović Tomislav, Jovanović Danilo, Kaluđerović Željko, Kažić Nikola, Kažić Savo, Krkeljić Tomislav, Krstović Janko, Lakić Tihomir, Lazović Darko, Leković Suzana, Majić Spaso, Marić Nemanja, Marković dr Aleksandar, Marković Ljubomir, Marković Nikola, Marković Vuksan, Mašković Milivoje, Mijović Đorđija, Milić Milija, Milović Andrijana, Mrdak Sanja, Mugoša Vasilije, Nikić Srđan, Nikić Veljko, Pejović Veselin, Popović Branko, Popović Vuk, Radetić Mirko, Radević Zoran, Radinović Dejan, Radinović Mladen, Radinović Ljubomir, Radinović Velizar, Radonjić Predrag, Radulović Dragoljub, Raičević Željko, Šarenac Predrag, Savović Spasoje, Šćepanović Aleksandar, Sekulić Manojlo, Škatarić Milutin, Spaić Slobodan, Stevović Radomir, Stijepović Nikola, Tripković Slobodan, Ulićević Đorđije, Vidić Dragoljub, Vujošević Miloš, Vuksanović Veljko i Zindović Miloš.

Članovi Izvršnog odbora Odbora Glavnog grada: Bajzek Boris, Camaj Štjefan, Bijedić Ilija, Božović Novica, Drakić Milan, Ivanović Tomislav, Jovanović Danilo, Glavatović Mirko, Brnović Ivan, Bečić Slađana, Gošović Slađana, Kadić Anja, Kaluđerović Željko, Kažić Nikola, Leković Suzana, Krkeljić Tomislav, Krstović Janko, Marić Nemanja, Marković dr Aleksandar, Mrdak Sanja, Marković Vuksan, Nikić Veljko, Radinović Dejan, Radonjić Predrag, Šćepanović Aleksandar, Radinović Velizar, Škatarić Milutin, Tripković Slobodan, Vidić Dragoljub, Lakić Tihomir i Vuksanović Veljko.