Šavnik

Pobjeda

Stranica u izradi.
Hvala na razumijevanju.

Ulica: Šavnik bb
Mob: ‎+382 (06 )
E-mail: demokrate.savnik@gmail.com

PROGRAM ZA ŠAVNIK 2018

LOKALNI IZBORI 2018

Koordinator Inicijativnog odbora:

Radivoje Vuković

Odbornici u Šavniku:

Radivoje Vuković
Milanko Ašanin
Momčilo Krsmanović

Članovi Inicijativnog odbora: Radivoje Vuković, Milanko Ašanin, Momčilo Krsmanović, Milica Istijanović, Milić Čurović, Momir Kotlica, Milenko Božović, Ranko Raketić, Radoje Šćepanović, Ana Osmajić, Dragan Bulatović, Sreto Kandić, Nikola Čurović i Miroslav Janjušević.