Žabljak

Darko_S

Darko Šljivančanin
predsjednik Opštinskog odbora Demokrata Žabljak

Darko Šljivančanin je rođen 1990. godine. Djetinjstvo i ranu mladost je proveo na Žabljaku, gdje je završio Osnovnu školu „Dušan Obradović“. Svoju budućnost, kao i budućnost svoga grada vidi u poljoprivredi, što ga i opredeljuje da upiše Srednju poljoprivrednu školu. Nakon završetka srednje škole, upisuje Biotehnički fakultet u Podgorici. Za vrijeme studija, neprekidno radi u turizmu, gdje postiže zapažene rezultate. Govori engleski jezik.

U svom dosadašnjem radu pokazao se kao dobar organizator, a prepoznat je kao veoma komunikativan i odgovoran čovjek, timski igrač koji je posvećen radu i rezultatima. U mnogim građanskim akcijama pokazao je svoj aktivizam, ljubav prema svom gradu i želju da doprinese boljem i ljepšem životu njegovih sugrađana.

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore – Žabljak

Ulica: Njegoševa 15
Mob: +382 (069) 224 485
E-mail: demokrate.zabljak@gmail.com

Predsjednik Opštinskog odbora:

Darko Šljivančanin

Potpredsjednici Opštinskog odbora:

Sanja Dakić
Darko Svrkota
Dejan Ostojić

Sekretar Opštinskog odbora:

Marinko Purić

Portparol:

Aleksandar Dragićević

Članovi Opštinskog odbora: Šljivančanin Darko, Purić Marinko, Vuković Dragomir, Dakić Sanja, Svrkota Darko, Knežević Radisav, Popović Bogdan, Ostojić Dejan, Šljivančanin Dragan, Dragićević Aleksandar, Stevović Bojan, Popović Jelena, Ćetković Savo, Smolović Aleksandar, Knežević Ljubiša, Obradović Milan, Šljivančanin Jelena, Knežević Dragan, Krstajić Zdravko, Raonić Milica, Badnjar Veselin, Džaković Slaviša i Popović Milan.

Članovi Izvršnog odbora: Darko Šljivančanin, Sanja Dakić, Marinko Purić, Darko Svrkota, Aleksandar Dragićević, Dragomir Vuković, Slaviša Džaković, Milica Raonić, Savo Ćetković, Dejan Ostojić i Radisav Knežević.