Generalni sekretarijat

Generalni sekretarijat je stručno-operativno tijelo Demokratske Crne Gore koje preduzima odgovarajuće aktivnosti i mjere na organizacionom jačanju Demokrata i dosljednom sprovođenju stranačke politike na lokalnom i državnom nivou.

Generalnim sekretarijatom rukovodi generalni sekretar.

Generalni sekretarijat čine sekretari koje imenuje Predsjednik Demokratske Crne Gore i to:

 • internacionalni sekretar;
 • sekretar za partijsku infrastrukturu:
 • sekretar za istraživačke djelatnosti;
 • sekretar za pravna pitanja;
 • sekretar za ekonomska pitanja;
 • sekretar Kluba poslanika;
 • sekretar za odnose s javnošću.
zdenka

Boris Bogdanović, rukovodilac generalnog sekretarijata

Boris Bogdanović, diplomirani pravnik, rođen je u Podgorici. Završio je Školu Demokratskog rukovođenja. Polaznik je brojnih seminara i edukativnih radionica kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Duži niz godina obavljao je odgovorne i zahtjevne poslove iz oblasti političkog marketinga – osmišljavanje, organizacija i realizacija izborne kampanje na lokalnom i državnom nivou.

Radio je kao šef IT centra. Bio je šef Kreativnog tima Alekse Bečića u Izbornom centru ,,Mladost. Mudrost. Hrabrost.“.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Generalni je sekretar Demokrata od 14.06.2015. godine, rukovodilac Generalnog sekretarijata Demokratske Crne Gore i predsjednik Kluba poslanika.

Autor je:

 

 • izborne kampanje i slogana ,,Mladost. Mudrost. Hrabrost.“ na lokalnim izborima u Podgorici, održanim 25.05.2014. godine, na kojima je Aleksa Bečić ostvario impresivan izborni rezultat;
 • kampanje, vizuelnog identiteta, naziva Partije, kao i slogana Demokratske Crne Gore ,,Pobjede, a ne podjele”;
 • kampanje i slogana „Ili ljudi ili kriminalci“ na lokalnim izborima u Herceg Novom, održanim 07.05.2017. godine, na kojima su Demokrate osvojile 24,6% podrške;
 • izborne i komunikacione strategije za lokalne izbore u Mojkovcu, Petnjici, Tuzima i na Cetinju;
 • slogana i izborne kampanje „Dođi kući, jer imamo plan“ na lokalnim izborima u Pljevljima, Žabljaku, Plavu, Rožajama, Plužinama, Šavniku i Kolašinu;
 • slogana i izborne strategije „Raditi. Graditi. Živjeti.“ na lokalnim izborima u Beranama;
 • izbornog slogana i izborne strategije „Podgorica, Bar, Danilovgrad, Zeta, Bijelo Polje za 21. vijek“ na lokalnim izborima u Podgorici, Baru, Danilovgradu, Zeti i Bijelom Polju na kojima su Demokrate i Građanski pokret URA nastupile na zajedničkoj izbornoj listi.
 • komunikacione strategije, kampanje i slogana ,,Gotov je. Ne boj se!“;
 • vizuelnog identiteta i slogana Drugog Kongresa „da Crna Gora, da Evropa, da sloboda“.
Valentina Minić

Danilo Šaranović, sekretar za ekonomska pitanja

Danilo Šaranović, diplomirani ekonomista i poslanik Demokrata u Skupštini Crne Gore, Odlukom predsjednika Demokrata Alekse Bečića, od 18. juna 2019. godine imenovan je za sekretara za ekonomska pitanja u okviru Generalnog sekretarijata Demokratske Crne Gore.

 

Šaranović je rođen u Podgorici, gdje je završio osnovnu i Srednju ekonomsku školu. Visoko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore – smjer ,,Računovodstvo i revizija”. Pripravnički staž obavio je u računovodstvenoj agenciji „Spin“ d.o.o. Polaznik je brojnih seminara i edukativnih radionica, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Tokom studija bio je angažovan na raznim poslovima iz struke, kao i na poslovima iz oblasti informatike, istraživanja, obrade podataka i analize javnog mnjenja i tržišta roba i usluga.

 

Društveno-političkim radom bavio se od punoljetstva, a posebno tokom realizacije jedne od najzahtjevnijih izbornih kampanja „Mladost. Mudrost. Hrabrost.“ – mr Aleksa Bečić na lokalnim izborima 25.05.2014. godine u Podgorici. Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

 

Valentina Minić

dr Valentina Minić, internacionalna sekretarka

Dr Valentina Minić, rođena 1. avgusta 1984. godine u Baru, doktorica je stomatologije. Osnovnu školu, kao i Gimnaziju „Niko Rolović“ završila je u Baru sa odličnim uspjehom, a Stomatološki fakultet na Univerzitetu I. Sarajevo. Pripravnički staž, završila je u OSA „Leković“ u Baru, nakon čega radni angažman nastavlja u OSA „Čanak“.

Zbog visokog prosjeka ocjena na matičnom fakultetu, bila je angažovana kao demonstrator na Katedri bolesti zuba i Katedri za endodonciju. U okviru IFMSA programa, na „Sapienza Universitá di Roma“ – Policlinico Umberto I, usavršavala se na odjeljenjima maksilofacijalne, plastične i rekonstruktivne hirurgije u Rimu.

Kontinuirana edukacija iz oblasti zdravstva i stomatologije ostaje njena oaza znanja, koje cijeni iznad svega. Polaznica je mnogih seminara iz oblasti rodne ravnopravosti, a učesnica je i značajnih međunarodnih radionica, seminara i konferencija u organizaciji ,,Robert Schumann Institute”, ,,Wilfried Martens Centre for European Studies”, ,,Konrad Adenauer Stiftung”, ,,EPP Woman organization” kao i ,,NDI”. Završila je Školu demokratskog rukovođenja. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.

U Demokratama je, kao humanista i filantrop, prepoznala ideju koja se zalaže za opšte dobro građana, te će joj borba za vraćanje izgubljenih vrijednosti, pravde i jednakosti, biti zadovoljstvo, a ne obaveza. Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore. Članica je Glavnog odbora i Predsjedništva Demokratske Crne Gore.

 

zdenka

Novica Obradović, sekretar Kluba poslanika

Novica Obradović rođen je 12. aprila 1977. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je osnovne studije primijenjenog menadžmenta, a uskoro završava i postdiplomske magistarske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici – smjer ,,Menadžment-Upravljački informacioni sistemi“.Govori engleski jezik. Za sekretara Kluba poslanika u okviru Generalnog sekretarijata Demokratske Crne Gore imenovan je 11. juna 2019. godine.

Duži niz godina radio je kao službenik u Opštini Berane. Neko vrijeme radio je u NVO sektoru, bio angažovan na USAID-ovom projektu za ekonomski razvoj. Od 12. Aprila 2018. godine obavlja funkciju predsjednika Skupštine opštine Berane. Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Berane i član Glavnog odbora Demokratske Crne Gore. Oženjen je Jelenom, otac je četvoro djece.

 

Valentina Minić

Krsto Radović, sekretar za partijsku infrastrukturu

Krsto Radović je rođen u Baru, 19.11.1980. godine. Osnovnu školu „Mirko Srzentić“ završio je u Petrovcu, a srednju školu „Danilo Kiš“ u Budvi. Diplomirao je na Fakultetu za poslovni i pravni fakultet, Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu.

Krsto Radović vrlo rano počinje svoj poslovni put u preduzeću svoje familije.
Porodica Radović bavi se ugostiteljstvom preko dvije decenije i Radović sa ponosom ističe da je prvi platu zaradio baveći se ugostiteljstvom. Od 1995. do 2003. godine je radio u ,,SUR Maslina” kod svoga oca prvo učeći posao, a zatim intezivno radeći kao ugostiteljski radnik.
Od 2003. godine zaposlen je kao izvršni direktor d.o.o. ,,Natally” u Beogradu.

Intezivnije poslovne aktivnosti počinju od 2005. godine u oblasti investicija u građevinarstvu:

 

 • Od 2005. godine do 2009. godine bio je izvršni direktor ,,KN Trade” d.o.o. Budva;
 • Od 2010. godine do 2016. Godine bio je izvršni direktor firme ,,KN investments” d.o.o. Budva;
 • Od 2014. do 2018. godine bio je predsjednik Paštrovske lovačke organizacije;

 

Od 2015. godine, potpredsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Budva.
Odbornik je Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Budva od novembra 2016. godine. Na funkciju predsjednika Skupštine opštine Budva izabran je 10. januara ove godine.
Član je Izvršnog odbora Turističke organizacije Budva od maja 2017. Godine.

Oženjen je. Ima sina Vasilija.

Valentina Minić

Vladimir Vujović, sekretar za pravna pitanja

Vladimir Vujović, diplomirani pravnik, rođen je u Podgorici. Radio je u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore gdje je prošao put od stručnog saradnika do pomoćnika direktora. Bio je generalni direktor Javnog komunalnog preduzeća Podgorica i zamjenik Saveznog javnog pravobranioca.

Koautor je „Priručnika za rad kadrovskih službi“ i „Priručnika za rad stručne službe SIZ-a – zapošljavanje SR Crne Gore“. Učestvovao je u izradi nekoliko studija iz oblasti rada i zapošljavanja na Ekonomskom institutu Crne Gore. Objavljivao je radove na savjetovanju iz oblasti zapošljavanja i privatizacije

Duži niz godina djeluje na javnoj političkoj sceni Crne Gore obavljajući značajne društveno-političke funkcije. Bio je član Republičke izborne komisije i Opštinske izborne komisije Podgorica u više mandata. Bio je odbornik Demokratske Crne Gore u Skupštini Glavnog grada – Podgorica. Obavljao je funkciju direktora Demokratske Crne Gore u periodu od jula 2015. do juna 2019. godine.

 

 

 

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

亚博体育官网

不赖!真的不赖!

Demokrate Danilovgrad: Opravdaćemo podršku i povjerenje građana - Volim Danilovgrad

[…] S obzirom na značajnu podršku Danilovgrađanki i Danilovgrađana, Demokratsku Crnu Goru će u novom sazivu lokalne skupštine predstavljati 5 odbornika, i to: Duško Stjepović, Dragana Vidić, Radoica Radonjić, Obrad Barović i Ognjen Bogićević. Podsjećamo, koalicija Demokrata i GP Ura „Danilovgrad za 21. vijek“ imala je ukupno 1533 glasa ili 6 mandata.Kako se navodi u saopštenju Demokrata, na osnovu samog toka sjednice, ali i određenih konkludentnih radnji, jasno je bilo da se već formirala vladajuća većina od 19 odbornika DPS-a i 3 odbornika SD-a, koji su za vrijeme trajanja sjednice bučnije podržavali usvajanje predloga DPS-a, nego što su to činili sami odbornici Demokratske partije socijalista.Nažalost, određeni broj glasača Socijaldemokrata se, žargonski rečeno, upecao na, u dobrom dijelu, opozicionu retoriku ove partije u kampanji, koja ih bespogovornim klimanjem glavom i ponizničkim odnosom prema DPS-u već na prvoj sjednici prilično vrijeđa. Najbolja potvrda da je spremna porcija fotelja za SD od strane DPS-a jeste i njihovo jučerašnje glasanje za predlog DPS-a da se za predsjednika Skupštine opštine izabere dojučerašnji potpredsjednik Opštine, Zoran Bošković. I u ovom slučaju, uslijedio je egzaltirani aplauz SD-ovaca kao da im je Bošković iz kuće, čime su pomalo u nedoumicu bacili i njihove nove stare koalicione kolege iz DPS-a koji su se zamislili nad pitanjem da li je Bošković iz njihove ili, uistinu, iz Brajovićeve partije.Naravno, svi odbornici koalicije Demokrata i GP URA  „Za 21 vijek“ su glasali protiv izbora Boškovića za predsjednika SO Danilovgrad.U narednim danima i nedjeljama je trebalo još da tinja dilema oko toga ko će biti kandidat DPS-a za predsjednika Opštine Danilovgrad. Međutim, bivši predsjednik Skupštine opštine, dr Miodrag Đurović, koji je Prvom sjednicom novog saziva predsjedavao kao najstariji odbornik, izlanuo se u svom oproštajnom govoru. Tom prilikom, među mnogima koje je izdvojio, zahvalio se i, kako je istakao, „budućoj predsjednici Opštine Danilovgrad“.Dakle, potvrđeno je – DPS-u je dobro došlo da se ratosilja Zorice Kovačević sa mjesta direktorice Kliničkog centra i „uvali“ je građanima Danilovgrada. Iako smo ljuti politički protivnici, mi se zaista zbog interesa svih građana nadamo da će Zorica Kovačević biti bolja na čelu naše opštine nego kao direktorica KC, jer Danilovgrad ne može sebi da priušti toliko ostavki i razočaranog kadra, koliko je samo u posljednjih nekoliko mjeseci pretrpjelo zdravstvo Crne Gore. A mi i dalje smatramo da je prava mjera gospođe Kovačević i njene stručnosti bio drugi sprat Doma zdravlja u Danilovgradu. – stoji u saopštenju na sajtu Demokrata.Izvor: Demokrate […]