Glavni odbor

odbor

Glavni odbor

Sastav Glavnog odbora Demokratske Crne Gore: 

Anđelić Radovan, Anđić Slobodanka, Antović Vesna, Arsić Vladimir, Asanović Igor, Adžić Danijel, Adžić Džaković Slađana, Bakić Petko, Miladin Bato Vidaković, Bečić mr Aleksa, Bečić Anđela, Bijelić Krisitna, Bogdanović Boris, Bojović Ivana, Bošković Milan, Božović Aleksandar, Božović Olga, Brnović Ivan, Bulatović Borka, Burić Milica, Camaj Shtjefan, Cerović Jelena, Crepulja Tatjana, Čađenović Vladimir, Ćeman Albin, Ćorić Tamara, Drakulović Mirko, Dujović Milan, Dulović Slavko, Džankić Tanja, Đaković Vladimir, Đoković Radomir, Đukić Petar, Đurišić dr Borislav, Đurović Darko, Folić Goran, Franović Mladen, Goranović Mitar, Gošović Neven, Grlić Senad, Iković Mileva, Istijanović Milica, Ivanović prof. dr Mileta – Marko, Ivanović Radoica, Ivanović Milan, Ivanović Gojko, Janketić mr Marko, Janjušević Dušan, Jelić Danica, Jokić Vladimir, Jovanović Danilo, Kaluđerović Velizar, Katić Stevan, Kažić Rajko, Kažić Nikola, Kenjić Tamara, Kilibarda Marko, Kilibarda Stevan, Knežević Žarko, Kolić Dženan, Kopitović Miloš, Koprivica Momo, Kovačević Aleksandar, Kovačević Boško, Krapović Dragan, Krstović Luka, Krvavac Bojan, Labudović Milica, Lalević Sandra, Leković Momčilo, Lončar Vesna, Lukačević Marina, Lučić Boro, Ljujić Marko, Mačić Slobodan, Mandić Nikolina, Maraš Ljiljana, Marković dr Ivan, Marković Marko, Martinović Milorad, Martinović Vladimir, Mijović Milica, Milić Stanko, Milošević Boško, Minić dr Valentina, Mimović dr Milija, Mitrović dr Marko, Mrvaljević Danilo, Mujović Ljiljana, Obradović Novica, Pavićević Marija, Pejović Dijana, Pejović Mijomir, Peković Anđela, Peković Veselinka,Popović Pero, Popović Zdenka, Purić Marinko, Purović Branko, Radović Krsto, Radulović Đuro, Radulović Mihailo, Radunović Sonja, Rajak Jovana, Rajević Bojan, Rakočević Vladan, Rakonjac Slobodan, Rašović Đorđije, Rovčanin Nikola, Samardžić Dragoljub, Sekulić dr Nenad, Sekulić Vukašin, Stanić Ivan, Stavljenić Janko, Stojanović Maja, Šepelj Dragan, Tešović Milojica, Tomić Stevan, Tomić Svetlana, Tomović Veličko, Tufegdžić Dragan,  Vidić Dragana, Vučurović Vasko, Vujadinović Radojica, Vujović dr Tamara, Vujović Vladimir, Vuković Marko, Vuković Mitar, Zarić Milan, Zarubica Milivoje, Zenović Andrijana, Zenović Đorđe, Živković Miodrag, Šaranović Danilo, Šljivančanin Darko i Šoškić Milutin.

Glavni odbor Demokrata:

  • utvrđuje politiku i ciljeve Demokrata između dva Kongresa;
  • utvrđuje predlog Programa i Statuta, kao i predloge za njihove izmjene i dopune;
  • utvrđuje predloge drugih dokumenata za Kongres;
  • odlučuje o stupanju Demokrata u predizborne koalicije sa drugim političkim subjektima na izborima, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou;
  • odlučuje o stupanju Demokrata u postizborne koalicije radi formiranja vlasti na državnom i lokalnom nivou;
  • prati sprovođenje odluka koje je utvrdio Kongres;
  • saziva redovni i vanredni Kongres;
  • donosi odluku o broju i načinu izbora Predsjedništva i potpredsjednika Demokrata;
  • bira Predsjedništvo, potpredsjednike i generalnog sekretara Demokrata;
  • u slučaju formiranja novih opština Glavni odbor donosi odluku o imenovanju opštinskog odbora i predsjednika opštinskog odbora novoosnovane opštine, do održavanja izborne Konvencije;
  • bira predsjednika Kluba poslanika na predlog Predsjednika Demokrata;
  • obrazuje stalne i povremene komisije sa određenim zadacima;
  • utvrđuje listu kandidata Demokrata za poslanike i sastav poslaničkog kluba Demokrata u skladu sa Zakonom;
  • najmanje jedanput godišnje razmatra izvještaj o radu Kluba poslanika i zbirni izvještaj o radu klubova odbornika;
  • donosi druge opšte akte u skladu sa Statutom Demokrata;
  • imenuje Izborni centar Demokrata za parlamentarne i predsjedničke izbore i analizira rezultate izbora na državnom i lokalnom nivou;
  • donosi akte o formiranju Organizacije mladih i Organizacije žena Demokrata na državnom nivou;
  • utvrđuje izborni program Demokrata za parlamentarne izbore;
  • odlučuje o učlanjenju Demokrata u međunarodne organizacije i asocijacije;
  • utvrđuje kandidate Demokrata za predsjednika Crne Gore, predsjednika Vlade, potpredsjednike Skupštine Crne Gore, ministre u Vladi i starješine organa državne uprave;
  • odlučuje o podršci izboru kandidata za gradonačelnika, predsjednika opštine, predsjednika gradske opštine, predsjednika skupština jedinica lokalne samouprave, predsjednika Crne Gore, predsjednika i potpredsjednika Skupštine, predsjednika i ministre u Vladi koji nijesu kandidati Demokrata;
 • donosi Poslovnik o radu Glavnog odbora.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

mamayi

一如既往的表示支持!

妈妈易

https://www.mamayi.com/