Kongres

Kongres
Kongres

Kongres je najviši organ Demokratske Crne Gore.

Kongres sačinjavaju izabrani delegati opštinskih organizacija, organizacije Glavnog grada i Prijestonice, organizacije gradskih opština, kao i članovi Glavnog odbora koji imaju sva prava kao i izabrani delegati.

Članovi Glavnog odbora nemaju pravo odlučivanja o izvještaju o radu Glavnog odbora i o njihovoj razrješnici.

Kongres može biti redovan i vanredan.

Redovni kongres se saziva i održava jednom u četiri godine.

Redovni kongres saziva Glavni odbor ili predsjednik Demokratske Crne Gore, svojom odlukom.

Kada redovni Kongres saziva Predsjednik Demokrata primjenjuju se pretkongresne odluke koje su važile za prethodno održani Kongres u pogledu broja delegata na Kongresu.

Organ koji saziva Kongres dužan je da Odluku o sazivanju redovnog Kongresa i odluke o kriterijumima za izbor delegata, članova Glavnog odbora, Predsjednika i drugih organa koje bira Kongres donese najkasnije 90 dana prije dana održavanja Kongresa.

Vanredni kongres saziva Glavni odbor ili Predsjednik Demokrata na zahjtev predsjednika Demokratske Crne Gore, 2/3 članova Glavnog odbora, najmanje 1/2 opštinskih odbora.

Vanredni Kongres saziva Glavni odbor kada predsjedniku Demokratske Crne Gore prestane funkcija zbog podnošenja ostavke ili smrti.

Vanredni kongres se saziva u roku od 15 dana od dana ispunjenja uslova za njegovo održavanje, s tim što se odgovarajuće pretkongresne odluke moraju donijeti najkasnije 60 dana prije dana održavanja Kongresa.

U slučaju kada vanredni Kongres saziva Glavni odbor pretkongresne odluke donosi Glavni odbor.

Kada vanredni Kongres saziva Predsjednik Demokrata primjenjuju se pretkongresne odluke koje su važile za prethodno održani Kongres.


Kongres:

 • odlučuje o svim pitanjima od interesa za Demokratsku Crnu Goru;
 • donosi Program i Statut, usvaja njihove izmjene i dopune;
 • donosi strategije, odluke, deklaracije, preporuke i ostala dokumenta Kongresa;
 • utvrđuje politiku Demokrata;
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu Predsjednika i Glavnog odbora Demokratske Crne Gore u periodu između dva Kongresa;
 • bira i razrješava Glavni odbor i predsjednika Demokrata;
 • bira i razrješava predsjednika i članove Statutarne komisije i Nadzornog odbora;
 • na predlog Glavnog odbora donosi odluku o prestanku rada Demokratske Crne Gore i odluku o spajanju Demokrata sa drugom ili drugim političkim strankama ili drugim organizacijama u novu stranku ili drugu organizaciju;
 • u slučaju donošenja odluku o prestanku rada Demokrata, donosi odluku o imovini Demokratske Crne Gore;
 • razmatra ostala pitanja o radu i djelovanju Demokratske Crne Gore;
 • donosi poslovnik o svom radu, pravila o načinu izbora predsjednika Demokratske Crne Gore i druga akta Kongresa.

Kongres može punovažno odlučivati ako Kongresu prisustvuje većina od ukupnog broja delegata.

Kongres donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluku o prestanku rada Demokratske Crne Gore i odluku o njenom spajanju sa drugim političkim strankama ili drugim organizacijama, Kongres donosi 2/3 većinom glasova ukupnog broja delegata na Kongresu.

Odluke o programskim i statutarnim pitanjima i odluku o izboru predsjednika Demokratske Crne Gore, Kongres donosi većinom glasova ukupnog broja delegata na Kongresu.

 

PRVI KONGRES DEMOKRATA

 

 
Drugi Kongres Demokrata

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

Demokrate Danilovgrad: Opravdaćemo podršku i povjerenje građana - Volim Danilovgrad

[…] S obzirom na značajnu podršku Danilovgrađanki i Danilovgrađana, Demokratsku Crnu Goru će u novom sazivu lokalne skupštine predstavljati 5 odbornika, i to: Duško Stjepović, Dragana Vidić, Radoica Radonjić, Obrad Barović i Ognjen Bogićević. Podsjećamo, koalicija Demokrata i GP Ura „Danilovgrad za 21. vijek“ imala je ukupno 1533 glasa ili 6 mandata.Kako se navodi u saopštenju Demokrata, na osnovu samog toka sjednice, ali i određenih konkludentnih radnji, jasno je bilo da se već formirala vladajuća većina od 19 odbornika DPS-a i 3 odbornika SD-a, koji su za vrijeme trajanja sjednice bučnije podržavali usvajanje predloga DPS-a, nego što su to činili sami odbornici Demokratske partije socijalista.Nažalost, određeni broj glasača Socijaldemokrata se, žargonski rečeno, upecao na, u dobrom dijelu, opozicionu retoriku ove partije u kampanji, koja ih bespogovornim klimanjem glavom i ponizničkim odnosom prema DPS-u već na prvoj sjednici prilično vrijeđa. Najbolja potvrda da je spremna porcija fotelja za SD od strane DPS-a jeste i njihovo jučerašnje glasanje za predlog DPS-a da se za predsjednika Skupštine opštine izabere dojučerašnji potpredsjednik Opštine, Zoran Bošković. I u ovom slučaju, uslijedio je egzaltirani aplauz SD-ovaca kao da im je Bošković iz kuće, čime su pomalo u nedoumicu bacili i njihove nove stare koalicione kolege iz DPS-a koji su se zamislili nad pitanjem da li je Bošković iz njihove ili, uistinu, iz Brajovićeve partije.Naravno, svi odbornici koalicije Demokrata i GP URA  „Za 21 vijek“ su glasali protiv izbora Boškovića za predsjednika SO Danilovgrad.U narednim danima i nedjeljama je trebalo još da tinja dilema oko toga ko će biti kandidat DPS-a za predsjednika Opštine Danilovgrad. Međutim, bivši predsjednik Skupštine opštine, dr Miodrag Đurović, koji je Prvom sjednicom novog saziva predsjedavao kao najstariji odbornik, izlanuo se u svom oproštajnom govoru. Tom prilikom, među mnogima koje je izdvojio, zahvalio se i, kako je istakao, „budućoj predsjednici Opštine Danilovgrad“.Dakle, potvrđeno je – DPS-u je dobro došlo da se ratosilja Zorice Kovačević sa mjesta direktorice Kliničkog centra i „uvali“ je građanima Danilovgrada. Iako smo ljuti politički protivnici, mi se zaista zbog interesa svih građana nadamo da će Zorica Kovačević biti bolja na čelu naše opštine nego kao direktorica KC, jer Danilovgrad ne može sebi da priušti toliko ostavki i razočaranog kadra, koliko je samo u posljednjih nekoliko mjeseci pretrpjelo zdravstvo Crne Gore. A mi i dalje smatramo da je prava mjera gospođe Kovačević i njene stručnosti bio drugi sprat Doma zdravlja u Danilovgradu. – stoji u saopštenju na sajtu Demokrata.Izvor: Demokrate […]