Nadzorni odbor

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor

Sastav Nadzornog odbora Demokratske Crne Gore:   

1. Branko Popović, diplomirani ekonomista, predsjednik

2. Milica Burić, diplomirana ekonomistkinja, članica

3. Nenad Franeta, diplomirani ekonomista, član

4. Mitar Goranović, diplomirani ekonomista, član

5. Nikola Jašović, diplomirani ekonomista, član

Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana, koje bira i razrješava Kongres.

U slučaju prestanka članstva prije isteka mandata, novog člana Nadzornog odbora bira Glavni odbor na predlog Predsjednika Demokrata.

Nadzorni odbor:

  • obavlja unutrašnju kontrolu finansijskog poslovanja Demokratske Crne Gore i upotrebe finansijskih sredstava Demokratske Crne Gore na svim nivoima;
  • kontroliše upotrebu i korišćenje imovine u vlasništvu Demokratske Crne Gore;
  • kontroliše i potvrđuje godišnji Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Demokratske Crne Gore;
  • daje uputstva za materijalno-finansijsko poslovanje organa Demokratske Crne Gore;
  • dostavlja, po potrebi, informacije i predlog mjera Predsjedniku Demokrata i Glavnom odboru iz oblasti koju prati i kontroliše kao nadzorni organ;
  • podnosi Izvještaj o svom radu Kongresu, kojem i odgovara za svoj rad;
  • donosi Poslovnik o svom radu.

Prvi saziv Nadzornog odbora