Predsjednik

158

Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore
magistar ekonomskih nauka

Rođen je na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici jula 2010. godine. Magistrirao je na istoimenom fakultetu marta 2014. godine, na smjeru Računovodstvo i revizija.

Duži niz godina djeluje na političkoj sceni Crne Gore pokrivajući značajne pozicije, a kao kandidat za gradonačelnika Podgorice i nosilac Izborne liste „Mladost.Mudrost.Hrabrost“ na izborima 2014. godine ostvario je impresivan izborni rezultat.

Osnivač je Demokratske Crne Gore. Za predsjednika Demokrata je izabran na Prvom Kongresu koji je održan 31. maja 2015. godine.

Petanestak godina se aktivno bavio sportom-fudbalom. Osvajač je dva kupa Crne Gore u seniorskoj konkurenciji i bivši je reprezentativac Crne Gore u mlađim kategorijama.

Na parlamentarnim izborima održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Nadležnosti predsjednika Demokrata:

 

 • predstavlja i zastupa Demokratsku Crnu Goru u zemlji i inostranstvu;
 • obezbjeđuje jedinstveno i cjelovito funkcionisanje Demokrata;
 • stara se o izvršenju odluka kongresa i drugih organa Demokrata na državnom nivou;
 • može sazvati redovni i vanredni kongres Demokrata;
 • predlaže Glavnom odboru članove Predsjedništva, potpredsjednike i generalnog sekretara;
 • predlaže direktora Predsjedništvu Demokrata;
 • saziva i predsjedava sjednicama Glavnog odbora i sjednicama Predsjedništva;
 • predlaže Izbornu listu Demokrata za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore i predlaže poslanike Demokrata Glavnom odboru u skladu sa Zakonom;
 • predlaže Glavnom odboru predsjednika Kluba poslanika;
 • može sazvati sjednice svakog organa i tijela Demokrata na državnom i lokalnom nivou;
 • sprovodi politiku i iznosi političke stavove u skladu sa Programom Demokrata;
 • imenuje portparola Demokrata;
 • imenuje svoje savjetnike za pojedine resore;
 • delegira zaduženja funkcionerima Demokrata;
 • podnosi izvještaj o svom radu Kongresu Demokrata;
 • daje punomoćje za zastupanje Demokrata pred sudom ili drugim državnim organom;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom;
 • za svoj rad odgovara Kongresu.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

earn

增大壮阳!丰乳缩阴!泡妞把妹!房中秘术! 够硬!男人的把柄才能堵住女人的漏洞! 什么不用干,不用拉下线,坐收二百万! 注册网址: earn.948.ooo 吊炸天!

xing

来看看,因为,总能学到东西!