Predsjednik

158

Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore
magistar ekonomskih nauka

Rođen je na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici jula 2010. godine. Magistrirao je na istoimenom fakultetu marta 2014. godine, na smjeru Računovodstvo i revizija.

Duži niz godina djeluje na političkoj sceni Crne Gore pokrivajući značajne pozicije, a kao kandidat za gradonačelnika Podgorice i nosilac Izborne liste „Mladost.Mudrost.Hrabrost“ na izborima 2014. godine ostvario je impresivan izborni rezultat.

Osnivač je Demokratske Crne Gore. Za predsjednika Demokrata je izabran na Prvom Kongresu koji je održan 31. maja 2015. godine.

Petanestak godina se aktivno bavio sportom-fudbalom. Osvajač je dva kupa Crne Gore u seniorskoj konkurenciji i bivši je reprezentativac Crne Gore u mlađim kategorijama.

Na parlamentarnim izborima održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Nadležnosti predsjednika Demokrata:

 

 • predstavlja i zastupa Demokratsku Crnu Goru u zemlji i inostranstvu;
 • obezbjeđuje jedinstveno i cjelovito funkcionisanje Demokrata;
 • stara se o izvršenju odluka kongresa i drugih organa Demokrata na državnom nivou;
 • može sazvati redovni i vanredni kongres Demokrata;
 • predlaže Glavnom odboru članove Predsjedništva, potpredsjednike i generalnog sekretara;
 • predlaže direktora Predsjedništvu Demokrata;
 • saziva i predsjedava sjednicama Glavnog odbora i sjednicama Predsjedništva;
 • predlaže Izbornu listu Demokrata za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore i predlaže poslanike Demokrata Glavnom odboru u skladu sa Zakonom;
 • predlaže Glavnom odboru predsjednika Kluba poslanika;
 • može sazvati sjednice svakog organa i tijela Demokrata na državnom i lokalnom nivou;
 • sprovodi politiku i iznosi političke stavove u skladu sa Programom Demokrata;
 • imenuje portparola Demokrata;
 • imenuje svoje savjetnike za pojedine resore;
 • delegira zaduženja funkcionerima Demokrata;
 • podnosi izvještaj o svom radu Kongresu Demokrata;
 • daje punomoćje za zastupanje Demokrata pred sudom ili drugim državnim organom;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom;
 • za svoj rad odgovara Kongresu.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

增大网

活到老,学到老,认真拜读咯!

增大网

送你一片大海,让你一帆风顺;送你一个太阳,让你热情奔放;送你一份真诚,祝你开心快乐;送你一份祝福,让你快乐天天!