Predsjedništvo

predsjednistvo

Predsjedništvo

Sastav Predsjedništva Demokratske Crne Gore:

mr Aleksa Bečić
Zdenka Popović
Mijomir Pejović
mr Momo Koprivica
Dženan Kolić
Vladimir Martinović
Boris Bogdanović
Štjefan Camaj
Danilo Šaranović
Vladimir Vujović
Momčilo Leković
Neven Gošović
Velizar Kaluđerović
Vladimir Čađenović
Dragan Krapović
Stevan Katić
Vladimir Arsić
Danijel Adžić
Borka Bulatović
Milica Labudović
dr Marko Mitrović
Milivoje Zarubica
Aleksandar Božović
Slobodanka Anđić

Predsjedništvo je izvršno-politički organ Demokratske Crne Gore, koji:

 • vrši poslove političkog upravljanja i praktičnog ostvarivanja politike Demokratske Crne Gore;
 • priprema, razmatra i predlaže akte koje donosi Glavni odbor;
 • stara se o sprovođenju odluka i zaključaka organa Demokrata na državnom nivou;
 • prati i usmjerava rad odbora Glavnog grada, Prijestonice, opštinskih odbora i posebnih oblika organizovanja i, u slučaju nesprovođenja utvrđene politike, preduzima odgovarajuće mjere u cilju unapređenja njihovog rada;
 • po ovlašćenju Glavnog odbora vrši poslove i donosi odluke iz nadležnosi Glavnog odbora;
 • analizira rad svih lokalnih organa i tijela Demokrata i predlaže mjere u cilju unapređenja njihovog rada;
 • donosi godišnji finansijski plan Demokratske Crne Gore;
 • razmatra i usvaja Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za prethodnu godinu;
 • koordinira rad Kluba poslanika Demokrata;
 • vrši kontrolu rada predstavnika Demokratske Crne Gore u vlasti;
 • utvrđuje listu kandidata Demokrata za najznačajnije funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i drugim rukovodećim mjestima koja se popunjavaju po osnovu mandata Demokratske Crne Gore;
 • na predlog Predsjednika bira direktora Demokratske Crne Gore;
 • daje mišljenje na izbor kandidata Demokrata za: predsjednika odbora Glavnog grada, Prijestonice, opštinskog odbora i predsjednika odbora gradske opštine, daje saglasnost na izbor kandidata za gradonačelnike i zamjenike gradonačelnika Glavnog grada i Prijestonice, predsjednika i potpredsjednike opština i predsjednike skupština jedinica lokalne samouprave iz reda Demokrata;
 • daje saglasnost na predlog odborničke liste Demokratske Crne Gore koju utvrdi Odbor Glavnog grada, Odbor Prijestonice i opštinski odbori;
 • daje saglasnost na izborne programe Demokrata za lokalne izbore;
 • odlučuje o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela;
 • na predlog direktora donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe u Demokratskoj Crnoj Gori;
 • donosi i druge odluke koje nijesu u nadležnosti drugih organa Demokratske Crne Gore;
 • za svoj rad odgovara Glavnom odboru;
 • donosi Poslovnik o svom radu.

Radom Predsjedništva rukovodi Predsjednik Demokratske Crne Gore, a u slučaju njegovog odsustva potpredsjednik koga on odredi.

Sjednica Predsjedništva može da se održi ako na njoj prisustvuje više od polovine članova Predsjedništva.

Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

mamayi

一如既往的表示支持!

妈妈易

https://www.mamayi.com/