Statutarna komisija

Statutarna komisija

Statutarna komisija

Sastav Statutarne komisije Demokratske Crne Gore:

1. Đorđije Ulićević, advokat, predsjednik
2. Miloš Kastratović, dipl. pravnik, član
3. Marija Andrić, dipl. pravnik, članica
4. Duško Stjepović, dipl. pravnik, član
5. Nikola Perović, dipl. pravnik, član

Statutarna komisija je nezavisan i samostalan organ Demokratske Crne Gore.

Statutarna komisija ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješava Kongres.

Članovi Statutarne komisije su, po pravilu, pravne struke.

Članu Statutarne komisije mandat traje četiri godine.

Statutarna komisija može vršiti popunu svog sastava do jedne trećine.

Statutarna komisija:

  • tumači Statut i ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa Demokratske Crne Gore na svim nivoima, samoinicijativno, na zahtjev člana ili organa Demokratske Crne Gore;
  • prati ostvarivanje Statuta i drugih opštih akata Demokrata, predlaže mjere za njihovo ostvarivanje i o tome podnosi izvještaj Kongresu;
  • ocjenjuje statutarnost izbora u Demokratskoj Crnoj Gori, kada se to u propisanom postupku osporava;
  • razmatra zahtjeve članova Demokratske Crne Gore za zaštitu prava;
  • podnosi izvještaj o svom radu Kongresu, kome i odgovara za svoj rad.

Tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće.

Statutarna komisija o svom radu, po potrebi, informiše Predsjednika i Glavni odbor Demokratske Crne Gore.