Statutarna komisija

Statutarna komisija

Statutarna komisija

Sastav Statutarne komisije Demokratske Crne Gore:

1. Đorđije Ulićević, advokat, predsjednik
2. Miloš Kastratović, dipl. pravnik, član
3. Marija Andrić, dipl. pravnik, članica
4. Duško Stjepović, dipl. pravnik, član

Statutarna komisija je nezavisan i samostalan organ Demokratske Crne Gore.

Statutarna komisija ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješava Kongres.

Članovi Statutarne komisije su, po pravilu, pravne struke.

Članu Statutarne komisije mandat traje četiri godine.

Statutarna komisija može vršiti popunu svog sastava do jedne trećine.

Statutarna komisija:

  • tumači Statut i ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa Demokratske Crne Gore na svim nivoima, samoinicijativno, na zahtjev člana ili organa Demokratske Crne Gore;
  • prati ostvarivanje Statuta i drugih opštih akata Demokrata, predlaže mjere za njihovo ostvarivanje i o tome podnosi izvještaj Kongresu;
  • ocjenjuje statutarnost izbora u Demokratskoj Crnoj Gori, kada se to u propisanom postupku osporava;
  • razmatra zahtjeve članova Demokratske Crne Gore za zaštitu prava;
  • podnosi izvještaj o svom radu Kongresu, kome i odgovara za svoj rad.

Tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće.

Statutarna komisija o svom radu, po potrebi, informiše Predsjednika i Glavni odbor Demokratske Crne Gore.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

增大网

活到老,学到老,认真拜读咯!

增大网

送你一片大海,让你一帆风顺;送你一个太阳,让你热情奔放;送你一份真诚,祝你开心快乐;送你一份祝福,让你快乐天天!