Statutarna komisija

Statutarna komisija

Statutarna komisija

Sastav Statutarne komisije Demokratske Crne Gore:

1. Đorđije Ulićević, advokat, predsjednik
2. Miloš Kastratović, dipl. pravnik, član
3. Marija Andrić, dipl. pravnik, članica
4. Duško Stjepović, dipl. pravnik, član

Statutarna komisija je nezavisan i samostalan organ Demokratske Crne Gore.

Statutarna komisija ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješava Kongres.

Članovi Statutarne komisije su, po pravilu, pravne struke.

Članu Statutarne komisije mandat traje četiri godine.

Statutarna komisija može vršiti popunu svog sastava do jedne trećine.

Statutarna komisija:

  • tumači Statut i ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa Demokratske Crne Gore na svim nivoima, samoinicijativno, na zahtjev člana ili organa Demokratske Crne Gore;
  • prati ostvarivanje Statuta i drugih opštih akata Demokrata, predlaže mjere za njihovo ostvarivanje i o tome podnosi izvještaj Kongresu;
  • ocjenjuje statutarnost izbora u Demokratskoj Crnoj Gori, kada se to u propisanom postupku osporava;
  • razmatra zahtjeve članova Demokratske Crne Gore za zaštitu prava;
  • podnosi izvještaj o svom radu Kongresu, kome i odgovara za svoj rad.

Tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće.

Statutarna komisija o svom radu, po potrebi, informiše Predsjednika i Glavni odbor Demokratske Crne Gore.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

earn

增大壮阳!丰乳缩阴!泡妞把妹!房中秘术! 够硬!男人的把柄才能堵住女人的漏洞! 什么不用干,不用拉下线,坐收二百万! 注册网址: earn.948.ooo 吊炸天!

xing

来看看,因为,总能学到东西!