Potpredsjednici

zdenka

Zdenka Popović, potpredsjednica Demokratske Crne Gore
diplomirani ekonomista

Zdenka Popović je rođena u Postojni, Slovenija. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Učesnica je mnogih seminara i radionica iz oblasti menadžmenta, finansija, investicija i unutrašnje kontrole u javnom sektoru u organizaciji Uprave za kadrove. Učestvovala je u Programu za poboljšanje zapošljivosti žena u ruralnim područjima Crne Gore.

Završila je Školu demokratskog rukovođenja. Dobitnica je Zahvalnice za doprinos u realizaciji Programa građanskog obrazovanja u organizaciji Ambasade SAD-a u Podgorici. Aktivno je učestvovala na svim seminarima Konrad Adenauer Fondacije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti.

Potpredsjednica je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine. Bila je poslanica u Skupštini Crne Gore. Od 2010. do 2018. godine bila je odbornica u Skupštini Glavnog grada. Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore. Nakon održanog Drugog kongresa Partije, 25. maja 2019. godine, na održanoj Prvoj sjednici Glavnog odbora Demokrata u novom sazivu, reizabrana je za potpredsjednicu Demokratske Crne Gore.

 
Zdenka Popović
Dragan

Dragan Krapović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
diplomirani pravnik

Dragan Krapović, diplomirani pravnik, nakon impresivnog izbornog rezultata Demokrata, saglasno Koalicionom sporazumu sa konstituentima lokalne vlasti u opštini Budva, dvije godine uspješno je obavljao funkciju predsjednika Opštine, nakon čega se Budva prepoznaje kao finansijski konsolidovana, organizaciono uređena i stabilna lokalna samouparava. Krapović je u ovoj Opštini zaustavio praksu kriminalnog i koruptivnog vođenja lokalne samouprave.

Prije angažmana u ovoj jedinici lokalne smaouprave Krapović je radio u ,,Komericjalnoj banci a.d. Budva“ u pravnom sektoru. Od 2009. godine bavi se privatnim poslom, u vezi sa turizmom i ugostiteljstvom. Odlično poznaje engleski jezik i služi se italijanskim jezikom. Oženjen je suprugom Sandrom. Otac je dvoje djece.

Na Prvoj sjednici Glavnog odbora Demokrata u novom sazivu, 25. maja 2019. godine, izabran je za potpredsjednika Demokratske Crne Gore.

 
Dragan Krapović
momo

mr Momo Koprivica, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
magistar pravnih nauka

mr Momo Koprivica je rođen u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisao je 2003. godine, a diplomirao 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9,84 kao višestruko nagrađivani najbolji student generacije. Za rezultate ostvarene tokom studija prava dobio je: Nagradu Advokatske komore „Prof. dr Petar Stojanović“ koja se tradicionalno dodjeljuje, kao najbolji diplomirani student prava u 2007. godini, Nagradu Opštine Nikšić povodom Dana oslobođenja za najbolje studente, Atlas stipendiju koju redovno i tradicionalno dodjeljuje Atlas fondacija najboljim studentima, Nagradu za najboljeg polaznika Krivično pravne klinike, redovne godišnje nagrade Pravnog fakulteta za najbolje studente.

Nakon položenih postdiplomskih ispita sa najvišom ocjenom, magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (pravno-ekonomski smjer) i položio usmeni dio doktorskih studija. Autor je naučnih i stručnih radova iz oblasti Ekonomske analize prava, Neoinstitucionalne ekonomske teorije i Ekonomije javnog sektora.

Radio je više godina kao asistent u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (pravno-ekonomska oblast i predmet Osnovi ekonomske politike). Učestvovao je u istraživačkim i stručnim aktivnostima naučnih udruženja i drugih institucija iz te oblasti.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore. Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

 

 
Momo Koprivica
Albin

dr Albin Ćeman, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
doktor medicine

dr Albin Ćeman je rođen u Beranama. Osnovnu školu završio je u Vrbici. Srednju medicinsku školu ,,dr Branko Zogović“ završio je u Beranama. Medicinski fakultet završio je u Podgorici, gdje je stekao zvanje doktora medicine.

Kao učenik osnovne i srednje škole učesnik je brojnih smotri i takmičenja i osvajač brojnih priznanja. Kao student, učestvovao je na više edukativnih radionica i seminara iz oblasti medicinskih nauka.

Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Petnjica i odbornik u Skupštini opštine Petnjica. Govori engleski jezik. Radi kao doktor medicine u HMP Berane. Živi u rodnoj Vrbici, opština Petnjica.

Nakon održanog Drugog kongresa Partije, 25. maja 2019. godine, na Prvoj sjednici Glavnog odbora Demokrata u novom sazivu, izabran je za potpredsjednika Demokratske Crne Gore.

 
Albin Ćeman
vladimir

Vladimir Martinović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
diplomirani pravnik

Vladimir Martinović je rođen u Kolašinu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u opštini Kolašin. Osnovne studije završio je 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom 8,34. Specijalističke studije završio je na Pravosudnom smjeru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici 2013. godine sa prosječnom ocjenom 10. Završio je Školu demokratskog rukovođenja.

Tokom studiranja, bio je studentski predstavnik i član Debatnog kluba Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore sa kojim je osvajao brojne nagrade. Radio je u advokatskoj kancelariji u Podgorici. Duži niz godina djeluje na političkoj sceni Crne Gore, pokrivajući značajne društveno-političke funkcije.

Odbornik je u Skupštini opštine Kolašin. Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

 
Vladimir Martinović

 

Nadležnosti potpredsjednika Demokrata:

  • Potpredsjednike Demokrata bira Glavni odbor na predlog Predsjednika.
  • Po pravilu, najmanje jedan potpredsjednik mora biti iz reda manje zastupljenog pola, a jedan iz reda mlađih od 30 godina.
  • Potpredsjednici Demokrata pomažu predsjedniku u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti za koje ih on ovlasti.
  • Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Glavnom odboru i Predsjedniku Demokrata.
  • Odluku o broju i načinu izbora potpredsjednika donosi Glavni odbor.

Prvi mandat potpredsjednika Demokrata

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

Demokrate Danilovgrad: Opravdaćemo podršku i povjerenje građana - Volim Danilovgrad

[…] S obzirom na značajnu podršku Danilovgrađanki i Danilovgrađana, Demokratsku Crnu Goru će u novom sazivu lokalne skupštine predstavljati 5 odbornika, i to: Duško Stjepović, Dragana Vidić, Radoica Radonjić, Obrad Barović i Ognjen Bogićević. Podsjećamo, koalicija Demokrata i GP Ura „Danilovgrad za 21. vijek“ imala je ukupno 1533 glasa ili 6 mandata.Kako se navodi u saopštenju Demokrata, na osnovu samog toka sjednice, ali i određenih konkludentnih radnji, jasno je bilo da se već formirala vladajuća većina od 19 odbornika DPS-a i 3 odbornika SD-a, koji su za vrijeme trajanja sjednice bučnije podržavali usvajanje predloga DPS-a, nego što su to činili sami odbornici Demokratske partije socijalista.Nažalost, određeni broj glasača Socijaldemokrata se, žargonski rečeno, upecao na, u dobrom dijelu, opozicionu retoriku ove partije u kampanji, koja ih bespogovornim klimanjem glavom i ponizničkim odnosom prema DPS-u već na prvoj sjednici prilično vrijeđa. Najbolja potvrda da je spremna porcija fotelja za SD od strane DPS-a jeste i njihovo jučerašnje glasanje za predlog DPS-a da se za predsjednika Skupštine opštine izabere dojučerašnji potpredsjednik Opštine, Zoran Bošković. I u ovom slučaju, uslijedio je egzaltirani aplauz SD-ovaca kao da im je Bošković iz kuće, čime su pomalo u nedoumicu bacili i njihove nove stare koalicione kolege iz DPS-a koji su se zamislili nad pitanjem da li je Bošković iz njihove ili, uistinu, iz Brajovićeve partije.Naravno, svi odbornici koalicije Demokrata i GP URA  „Za 21 vijek“ su glasali protiv izbora Boškovića za predsjednika SO Danilovgrad.U narednim danima i nedjeljama je trebalo još da tinja dilema oko toga ko će biti kandidat DPS-a za predsjednika Opštine Danilovgrad. Međutim, bivši predsjednik Skupštine opštine, dr Miodrag Đurović, koji je Prvom sjednicom novog saziva predsjedavao kao najstariji odbornik, izlanuo se u svom oproštajnom govoru. Tom prilikom, među mnogima koje je izdvojio, zahvalio se i, kako je istakao, „budućoj predsjednici Opštine Danilovgrad“.Dakle, potvrđeno je – DPS-u je dobro došlo da se ratosilja Zorice Kovačević sa mjesta direktorice Kliničkog centra i „uvali“ je građanima Danilovgrada. Iako smo ljuti politički protivnici, mi se zaista zbog interesa svih građana nadamo da će Zorica Kovačević biti bolja na čelu naše opštine nego kao direktorica KC, jer Danilovgrad ne može sebi da priušti toliko ostavki i razočaranog kadra, koliko je samo u posljednjih nekoliko mjeseci pretrpjelo zdravstvo Crne Gore. A mi i dalje smatramo da je prava mjera gospođe Kovačević i njene stručnosti bio drugi sprat Doma zdravlja u Danilovgradu. – stoji u saopštenju na sajtu Demokrata.Izvor: Demokrate […]