Potpredsjednici

zdenka

Zdenka Popović, potpredsjednica Demokratske Crne Gore
diplomirani ekonomista

Rođena je u Postojni,Slovenija. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Učesnica je mnogih seminara i radionica iz oblasti menadžmenta, finansija, investicija i unutrašnje kontrole u javnom sektoru u organizaciji Uprave za kadrove.

Učestvovala je u programu za poboljšanje zapošljivosti žena u ruralnim područjima Crne Gore.

Dobitnica je Zahvalnice za doprinos u realizaciji Programa građanskog obrazovanja u organizaciji Ambasade SAD-a u Podgorici. Aktivno je učestvovala na svim seminarima Konrad Adenauer Fondacije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava-Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti.

Završila je Školu demokratskog rukovođenja. Od 2010 godine odbornica je u Skupštini Glavnog grada. Bila je poslanica u Skupštini Crne Gore.

Na parlamentarnim izborima održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore.

Potpredsjednica je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

mijomir

Mijomir Pejović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
diplomirani politikolog

Živi u Budvi. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gdje je i specijalizirao oblast Terorizam i organizovani kriminal. Završio je Školu demokratskog rukovođenja.

U više mandata bio je odbornik u Skupštini opštine Budva, a tu funkciju obavlja i sada.

Obavljao je funkciju portparola Opštine Budva od 2004-2005.

Duži niz godina djeluje na političkoj sceni Crne Gore, pokrivajući značajne društveno-političke funkcije. Obavljao je funkciju portparola u Skupštini opštine Budva.

Nekadašnji kadetski reprezentativac Crne Gore u fudbalu.

Oženjen je suprugom Tijanom i otac je dvoje djece – Đura i Milice.

Na parlamentarnim izborima održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

momo

mr Momo Koprivica, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
magistar pravnih nauka

Rođen u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisao 2003.godine, a diplomirao 2007.godine sa prosječnom ocjenom 9,84 kao višestruko nagrađivani najbolji student generacije. Za rezultate ostvarene tokom studija prava dobio je: Nagradu Advokatske komore „Prof.dr Petar Stojanović“ koja se tradicionalno dodjeljuje, kao najbolji diplomirani student prava u 2007.godini, Nagradu Opštine Nikšić povodom Dana oslobođenja za najbolje studente, Atlas stipendiju koju redovno i tradicionalno dodjeljuje Atlas fondacija najboljim studentima, Nagradu za najboljeg polaznika Krivičnopravne klinike, redovne godišnje nagrade Pravnog fakulteta za najbolje studente.

Nakon položenih postdiplomskih ispita sa najvišom ocjenom, magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (pravno-ekonomski smjer, pod mentorstvom prof.dr Svetislava Taborošija, ukupan prosjek 9,50). Doktorant je na Pravnom fakultetu, u oblasti pravno-ekonomskih i poslovno-pravnih nauka na kojima priprema doktorsku disertaciju. Autor je naučnih i stručnih radova iz oblasti Ekonomske analize prava, Neoinstitucionalne ekonomske teorije i Ekonomije javnog sektora.

Radno i profesionalno iskustvo tokom više godina sticao, izvodeći nastavne i istraživačke aktivnosti, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i na Institutu za pravne studije u Podgorici.

Na parlamentarnim izborima održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

Dzenan

Dženan Kolić, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
dipl. inž. arhitekture

Rođen je u Bijelom Polju. Osnovnu školu kao i gimnzaiju „Miloje Dobrašinović“ završio u Bijelom Polju.

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici 2014. godine i time stekao zvanje diplomiranog inženjera arhitekture. U toku studiranja i nakon završetka istih, radio je na mnogim projektima različitih tipova objekata, kao i enterijera, širom Crne Gore, kao saradanik, a sada i kao vodeći projektant.

Dobar dio odrastanja obilježio mu je sport. Zabilježio je veliki broj nastupa za skoro sve uzraste reprezentacije Crne Gore, kao i za seniorski tim Jedinstva iz Bijelog Polja.

Na parlamentarnim izborima održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

vladimir

Vladimir Martinović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
diplomirani pravnik

Rođen je u Kolašinu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u opštini Kolašin. Osnovne studije završio 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom 8.34. Specijalističke studije završio na Pravosudnom smjeru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici 2013. godine sa prosječnom ocjenom 10. Završio Školu demokratskog rukovođenja

Tokom studiranja bio studentski predstavnik i član debatnog kluba Pravnog fakulteta sa kojim je osvajao brojne nagrade. Radio u advokatskoj kancelariji u Podgorici.

Duži niz godina djeluje na političkoj sceni Crne Gore, pokrivajući značajne društveno-političke funkcije.

Odbornik je u Skupštini opštine Kolašin.

Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

 

Nadležnosti potpredsjednika Demokrata:

  • Potpredsjednike Demokrata bira Glavni odbor na predlog Predsjednika;
  • Po pravilu najmanje jedan potpredsjednik mora biti iz reda manje zastupljenog pola, a jedan iz reda mlađih od 30 godina;
  • Potpredsjednici Demokrata pomažu predsjedniku u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti za koje ih on ovlasti;
  • Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Glavnom odboru i Predsjedniku Demokrata;
  • Odluku o broju i načinu izbora potpredsjednika donosi Glavni odbor;

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

增大网

活到老,学到老,认真拜读咯!

增大网

送你一片大海,让你一帆风顺;送你一个太阳,让你热情奔放;送你一份真诚,祝你开心快乐;送你一份祝福,让你快乐天天!