Odgovorna lica

Press centar
Portparol Demokrata

  • prati način izvještavanja štampanih i elektronskih medija o aktulenoj političkoj situaciji i predlaže aktivnosti koje treba realizovati u cilju bolje prezentacije stavova i politike Demokrata u medijima;
  • izvještava javnost o radu Demokrata, stavovima i odlukama organa Demokrata na državnom nivou;
  • neposredno sarađuje sa štampanim i elektronskim medijima;
  • predlaže plan medijskih nastupa na državnom i lokalnom nivou;
  • organizuje rad na praćenju održavanja izbornih konvencija i putem saopštenja izvještava javnost o sadržaju konvencije;
  • koordinira aktivnosti na organizaciji press konferencija Demokrata;
  • sačinjava predloge saopštenja sa sjednica organa Demokrata i druga reagovanja po zahtjevu Predsjednika Demokrata.

Odgovorna lica:

Anđela Peković, portparolka Demokrata
diplomirani politikolog

 

Rođena je u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju sa diplomom Luča. Tokom srednje škole nagrađivana je više puta na Državnom takmičenju iz stranih jezika. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom 9,90. Tokom studija bila je korisnica brojnih stipendija za izvanredan uspjeh u toku školovanja, a dobitnik je i Nagrade Fakulteta političkih nauka kao jedan od najboljih studenata tog fakulteta.

Student je magistarskih studija na FPN-u, smjer Međunarodni odnosi.  Tečno govori engleski, italijanski i španski, a služi se francuskim i njemačkim.

Portparol je Demokratske Crne Gore od 11. 05. 2015.

Članica je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.

 

Duško Stjepović, šef Press centra
diplomirani pravnik

 

Duško Stjepović je rođen u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju društveno-jezičkog smjera završio je u Danilovgradu sa odličnim uspjehom u svim razredima, za šta je nagrađen diplomom Luča. Diplomu postdiplomskih specijalističkih studija iz međunarodnog prava stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, sa prosječnom ocjenom 9.60.

Tokom i nakon školovanja, kroz učešće u raznim seminarima, radionicama, okruglim stolovima i kroz društveni aktivizam, iskoristio je nekoliko prilika da se usavršava u oblastima koje su ga najviše interesovale – ustavno-politički sistem Crne Gore, humanitarno pravo, ljudska prava i prava manjina, međunarodni odnosi i jezici. Pripravnički staž u trajanju od dvije godine odradio je u advokatskoj kancelariji.

Bio je jedan od osnivača amaterskog pozorišta u Danilovgradu. Tečno govori engleski, a razumije i u radu se služi ruskim, italijanskim i španskim jezikom. Član je Medijskog tima Demokrata i Statutarne komisije Demokratske Crne Gore.