Slučaj „Bazar 2“

Bazar2

Bazar

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
n/r g-dinu Ivici Stankoviću, vrhovnom državnom tužiocu

Gospodine Stankoviću,

Demokratska Crna Gora pribavila je dokumentaciju, koja jasno pokazuje, da je glavni administrator Glavnog grada Podgorice, nezakonito oslobodio D.O.O. „Čelebić“ plaćanja 1.662.250 eura po osnovu loklne komunalne takse, koja je obvezniku utvrđena rješenjima Uprave lokalnih javnih prihoda.

S tim u vezi cijenili smo potrebnim da Vam dostavimo detaljnu informaciju sa pratećim aktima, kako biste preduzeli odmah potrebne radnje, po potrebi pribavili dodatna obavještenja, i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja, ocijenili ispunjenost uslova za pokretanje krivično-pravne odgovornosti javnog funkcionera, zbog nezakonitog postupanja, čime je Budžetu Glavnog grada nanesena šteta za iznos od 1.662,250 eura, a direktno u korist D.O.O. „Čelebić“.

Naime, 17.12.2010. godine sklopljen je Ugovor o zajedničkoj izgradnji između Glavnog grada Podgorice i DOO „Čelebić“ u vezi sa realizacijom zajedničkog projekta – izgradnja zelene pijace i šoping centra u Bloku V, u Podgorici, u formi privatno-javnog partnerstva.

28.12.2011. godine UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA donijela je na osnovu Zakona o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o lokalnim komunalnim taksama dva rješenja:

1) RJEŠENJE  broj 15-442/11-5877, kojim se D.O.O. „Čelebić“ obavezuje da Glavnom gradu Podgorici uplati na ime lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnoj površini u periodu 25.08.2011. – 31.12.2011. iznos od 976.000,00 eura.

2) RJEŠENJE broj 15-442/11-5876, kojim se „Čelebić“ obavezuje da Glavnom gradu Podgorici uplati na ime lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnoj površini u periodu 01.01.2012.-01.03.2012 iznos od 686.250,00 eura.

Važeća Odluka o lokalnim komunalnim taksama ( “Sl. List RCG – opštinski propisi” br. 09/07 i “Sl. list CG – opštinski propisi br. 09/11) nije predviđala mogućnost oslobađanja od plaćanja predmetne takse u konkretnom slučaju, što je potpuno jasno definisano članom 2,3, 4 i 5 predmetne Odluke.

10.04.2012. godine – Skupština Glavnog grada donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kojom se predviđa oslobađanje navedenih komunalnih taksi kod radova koji se izvode na osnovu ugovora o privatno-javnom partnerstvu, koji su zaključeni sa Glavnim gradom;

15.01.2014. godine GLAVNI ADMINSITRATOR donosi rješenja 01-02-034/12-112 i 01-02-034/12-113 i poništava pomenuta dva rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda:

1) RJEŠENJE  broj 15-442/11-5877, kojim se D.O.O. „Čelebić“ obavezuje da Glavnom gradu Podgorici uplati na ime lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnoj površini u periodu 25.08.2011.-31.12.2011. iznos od 976.000,00 eura.

2) RJEŠENJE broj 15-442/11-5876, kojim se D.O.O. „Čelebić“ obavezuje da Glavnom gradu Podgorici uplati na ime lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnoj površini u periodu 01.01.2012.-01.03.2012 iznos od 686.250,00 eura.

18.04.2012. – UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA donosi ponovo rješenja:

1) RJEŠENJE  broj 15-442/11-5877/1, kojim se D.O.O. „Čelebić“ obavezuje da Glavnom gradu Podgorici uplati na lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnoj površini u periodu 25.08.2011.-31.12.2011. iznos od 976.000,00 eura.

2) RJEŠENJE broj 15-442/11-5876/1, kojim se D.O.O. „Čelebić“ obavezuje da Glavnom gradu uplati na lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnoj površini u periodu 01.01.2012.-01.03.2012 iznos od 686.250,00 eura.

07.07.2014. godine, nakon lokalnih izbora u Podgorici, odnosno neposredno prije odlaska sa funkcije, Glavni administrator ponovo donosi dva rješenja, 01-02-034/14-1558 i 01-02-034/14-1556, kojim poništava oba rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda.

Molimo Vas da nas o postupanju nadležnog Državnog tužioca po ovom obavještenju, blagovremeno obavijestite.

Dokazi:

  • Ugovor o zajedničkoj izgradnji
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama broj 01-030/12-473
  • Rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda broj 15-442/11-5876/1
  • Rješenje Uprave lokalnih javnih prihoda broj 15-442/11-5877/1
  • Rješenje Glavnog administrator broj 01-02-034/14-1556
  • Rješenje Glavnog administrator broj 01-02-034/14-1558
  • Novinski članci (dnevni list “Dan” – 21.07., 22.07. i 23.07. 2015. god)

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

earn

增大壮阳!丰乳缩阴!泡妞把妹!房中秘术! 够硬!男人的把柄才能堵住女人的漏洞! 什么不用干,不用拉下线,坐收二百万! 注册网址: earn.948.ooo 吊炸天!

xing

来看看,因为,总能学到东西!