Slučaj „Bazar 1“

bazar

Bazar

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
n/r g-dinu Ivici Stankoviću, vrhovnom državnom tužiocu

Gospodine Stankoviću,

Demokratska Crna Gora pribavila je dokumentaciju, koja ukazuje da je izgradnja i podjela sadržaja tržnog centra “Bazar” u Bloku 5, u Podgorici, rađenog u formi privatno-javnog partnerstva između Glavnog grada Podgorica i D.O.O. “Čelebić”, učinjena na štetu Glavnog grada, a u korist privatnog partnera D.O.O. “Čelebić”.

Nezakonitosti u ovom pravnom poslu koje smo utvrdili obavezivale su nas da Vam dostavimo detaljnu informaciju sa pratećim aktima, kako bi ste odmah sproveli potrebne radnje, po potrebi pribavili dodatna obavještenja i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja ocijenili ispunjenost uslova za preduzimanje mjera krivično-pravne odgovornosti zbog ogromne štete nanesene Glavnom gradu, a u korist D.O.O. „Čelebić“.

Naime, 17.12.2010. godine sklopljen je Ugovor o zajedničkoj izgradnji između Glavnog grada Podgorice i D.O.O. „Čelebić“ u vezi sa realizacijom zajedničkog projekta – izgradnja zelene pijace i šoping centra u Bloku V, u Podgorici, u formi privatno-javnog partnerstva koji su potpisali dr Miomir Mugoša, u ime Glavnog grada, i Tomislav Čelebić, u ime D.O.O. “Čelebić”.

Predmetnim Ugovorom nije predviđena površina objekta koji je predmet izgradnje, kao ni površina i sadržaji koji će D.O.O. “Čelebić” pripasti od izgrađenog objekta koji je predmet privatno-javnog partnerstva. Navodeći  da će glavni grad za ulog 8107 m² zemljišta u zahvatu DUP-a “Blok V” i oslobađanja komunalija za objekat nepoznate površine dobiti zelenu pijacu površine 1124 m² i parking mjesta površine 6189 m², ostavljena je međutim široka formulacija u članu 3.2. koja kaže da suinvestitoru (D.O.O. “Čelebić”) „pripadaju svi ostali sadržaji“. Upravo je ovako široka formulacija zapravo bila pokriće za mahinacije koje će staviti privatnog investitora u privilegovan položaj na štetu Glavnog grada i građana Podgorice.

Nakon završetka objekta i svečanog otvaranja 08. oktobra 2012. godine, susreli smo se sa činjenicom da umjesto prizemlja (zelene pijace i samoposluge) i prvog sprata (prodavnica mješovite robe) kako je bilo predviđeno članom 1.3. Ugovora, objekat ima i drugi sprat na kome se nalaze sportsko-rekreativno-zabavni sadržaji površine oko 3000 m².

Znači nakon završetka radova, svečanog otvaranja i dobijanja upotrebne dozvole kako je tvrdio Gradonačelnik prilikom otvaranja objekta 08.10.2012., kreće su u sačinjavanje aneksa ugovora na koje Skupština Glavnog grada nikada nije dala saglasnost, iako je dala saglasnost na osnovni Ugovor 28.04.2011. godine.

Sačinjena su dva aneksa Ugovora:

Aneks br.1, 16.11.2012. godine, kojim je izvršena podjela sadržaja u objektu na način da je D.O.O. „Čelebić“ pripalo blizu 6000 m² ekskluzivnog poslovnog prostora koji se može veoma dobro prodavati i rentirati(velika samoposluga, prodavnice, butici i sl., sportsko-rekreativno-zabavni sadržaji na krovnoj površini), a Glavni grad je dobio 6.924 m², od čega 5676 m² u vidu parking mjesta i 930 m² zelene pijace. Sva parking mjesta su kasnije izdata D.O.O. „Čelebić“ za 20.000 eura na godišnjem nivou, tako da Čelebić faktički raspolaže sa preko 90% Bazara, iako je glavni grad uložio u privatno-javno partnerstvo 8107 m² zemljišta na jednoj od najljepših lokacija i oslobodio suinvestitora naknade za komunalno opremanje objekta površine blizu 13 000 m². Odnosno Glavni grad od pomenutig dobitka od ovog partnerstva prihoduje 20000 na godišnjem nivou, a D.O.O. “Čelebić” taj iznos zaradi od samo jednog poslovnog prostora, a gdje su hiljade i hiljade preostalog? Po zvaničnoj izjavi njihovog ovlašćenog predstavnika od prije nekoliko dana, D.O.O. “Čelebić” je uložio u navedeno partnerstvo iznos od 4 miliona eura, što odgovara vrijednosti uloga Glavnog grada saglasno Ugovoru. Kako je za istu vrijednost uloga, D.O.O. “Čelebić” dobio blizu 6000 m² ekskluzivnog poslovnog prostora, a Glavni grad Podgorica približno istu kvadraturu, ali u vidu parking mjesta?  Da li je ovo posao koji je sklopljen u intersu grada i građana ili isključivo privatnog partnera i sa njime povezanih lica koja su mu nastupajući kao ovlašćeni predstavnici grada omogućili završetak posla? Podsjećamo da je prilikom donošenja Odluke gradonačelnika Mugoše 01-031/10-7440 o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sklapanje Ugovora o zajedničkoj izgradnji, ključni kriterijum koji je opredijelio sa 90 od 100 bodova da posao dobije firma „Čelebić“ bila ukupna neto površina koju će dobiti grad od izgrađenog. Nakon svega, nije teško zaključiti ko je stvarni dobitnika, a ko gudbitnik iz ovog posla.

Aneks br.2, 28.12.2012. godine, kojim se željelo klasičnim manipulacijama predstaviti da je Glavni grad vrednosno dobio približno onoliko koliko je i uložio. Kako su potpisnici Aneksa došli do ove računice:

Navedeno je da je Glavni grad  uložio zemljište vrijednosti 2.286.456 eura i naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu 1.673.706 (manje nego u osnovnom ugovoru gdje je naveden iznos 1.712.140 eura).

Ono što je plastični dokaz suštine ovog posla, koji je sklopljen na štetu Glavnog grada je način obračuna vrijednosti sadržaja koji su pripli Glavnom gradu.

Tako je procijenjeno da m² parking prostora vrijedi 450 eura, a m² zelene pijace vrijedi 1.090 eura, što zajedno sa pomoćnim objektima daje vrijednost koja pripada gradu u iznosu od 3.838.279 eura, što je manje za 124.426 eura u odnosu na ono što je procjena uloženog.

Međutim i dio te razlike je opravdan na način što se kaže da je D.O.O. „Čelebić“ izveo dodatne radove u vrijednosti od 40.636 eura, faktura 494/U od 22.11.2012. godine, iako je gradonačelnik Mugoša prilikom otvaranja 08.10.2012. tvrdio da je sve završeno i da objekat ima upotrebnu dozvolu.

Molimo Vas da nas o postupanju nadležnog Državnog tužioca po ovom obavještenju, blagovremeno obavijestite.

Dokazi:

  • Ugovor o zajedničkoj izgradnji broj 01-031/10-7457 od 17.12.2010. god.
  • Odluka Skupštine Glavnog grada o davanju saglasnosti na Ugovor o zajedničkoj izgradnji zelene pijace I šoping centra u Bloku V, u Podgorici broj 01-030/11-393
  • Aneks br.1 Ugovora o zajedničkoj izgradnji od 16.11.2012.god
  • Aneks br.2 Ugovora o zajedničkoj izgradnji od 28.12.2012. god
  • Odluka o dodjeli Ugovora po javnom nadmetanju za zajedničko ulaganje u izgradnju zelene pijace I šoping centra u Bloku 5 u Podgorici u formi privatno javnog partnerstva broj 01-031/10-7440;

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

增大网

活到老,学到老,认真拜读咯!

增大网

送你一片大海,让你一帆风顺;送你一个太阳,让你热情奔放;送你一份真诚,祝你开心快乐;送你一份祝福,让你快乐天天!