Slučaj „IRF“

slajd10

IRF

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
N/R IVICI STANKOVIĆU, VRHOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU

PODGORICA

Predmet: Obavještenje

Gospodine Stankoviću,

Demokratska Crna Gora u posjedu je dokumentacije koja jasno ukazuje da su organizovanim kriminalnim djelovanjem više lica, višemilionska sredstva Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, u dužem vremenskom periodu, nezakonito korišćena protivno njihovoj namjeni, a u korist privilegovanih pojedinaca.

Protivpravno korišćenje sredstava Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, po unaprijed dogovorenim radnjama učesnika u ovom postupku, vršeno je na sledeći način:

 • Društvo „SOLO“ d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ulica braće Ribara br. 46, registrovano za proizvodnju proizvoda od papira, u dužem vremenskom periodu, ispostavljalo je HD „Laković“ d.o.o. Podgorica račune sa višestruko većim iznosima od vrijednosti stvarno izvršenih usluga. Račun ne sadrži specifikaciju isporučene robe, cijenu robe, broj ugovora i dr.
 • Istog dana kada je ispostavljen lažni račun sa netačnim sadržajem, „SOLO“ d.o.o., HD „Laković“ i Investiciono-razvojni fond Crne Gore zaključivali su ugovor o cesiji, kojim obaveze HD „Laković“ prema „SOLO“ d.o.o., po lažnom računu, suprotno zakonu i ciljevima Investiciono-razvojnog fonda, preuzima i isplaćuje Investiciono-razvojni fond.
 • Finansijske transakcije, po zaključenom ugovoru o cesiji, odvijale su se u jednom danu, u kratkom vremenskom razmaku, i to isključivo posredstvom Prve banke. Transakcija je izvršena na način što je Investiciono-razvojni fond ukupan iznos sredstava, po na gore navedeni način ispostavljenom netačnom, lažnom računu, uplaćivao na račun „SOLO“ d.o.o., nakon čega tako prenesena sredstva umanjena za oko 10% „SOLO“ d.o.o. uplaćuje na račun dužnika HD „Laković“.

Način daljeg raspolaganja HD „Laković“ sa višemilionskim, protivpravno stečenim, iznosima sredstava Investiciono-razvojnog fonda, neophodno je utvrditi u postupku kojeg će sprovesti nadležno tužilaštvo.

Naznačeno obavještenje temeljimo na sledećim, za sada raspoloživim dokumentima:

Dokument 1

 • Avansni račun SOLO d.o.o broj 04/16 od 11. 2016. godine, kojim ta firma od HD „Laković“ na ime prodaje papirnih proizvoda potražuje ukupni iznos od 460.000,00€.

1b) Ugovor o cesiji zaključen, takođe, dana 17. 11. 2016. između CEDENTA „SOLO“ d.o.o. kao ustupioca potraživanja, CESUSA – HD „Laković“, kao dužnika i CESIONARA – Investiciono-razvojnog fonda, kao primaoca potraživanja.

Gore navedenim ugovorom o cesiji:

 • Dužnik HD „Laković“ izjavom od 17. 11. 2016. godine potvrđuje da ima ukupne obaveze od 500.000,00€ prema „SOLO“ d.o.o. koje priznaje i ne osporava, te preuzima punu odgovornost za plaćanje (član 1).
 • Dužnik HD „Laković“, po Ugovoru o faktoringu od 10. 03. 2016. godine, svoje obaveze prema „SOLO“ d.o.o. u ukupnom iznosu od 500.000,00€ ustupa Investiciono-razvojnom fondu (član 2).
 • Konstatuje se da će se obaveze koje je HD „Laković“ ima prema „SOLO“ d.o.o. smatrati izvršenim uplatom sredstava od strane Investiciono-razvojnog fonda (član 3 stav 1).

1c) Izvod broj 86 za promjenu sredstava na računu „SOLO“ d.o.o., dana 18. 11. 2016,  koji se vodi kod Prve banke.

Na izvodu su evidentirane: uplata sredstava Investiciono-razvojnog fonda na račun „SOLO“ d.o.o., u ukupnom iznosu od 500.000,00€, a nakon toga i uplata sredstava „SOLO“ d.o.o. na račun HD „Laković“, u iznosu od 450.000,00€, dok je iznos od 50.000€ „SOLO“ d.o.o. zadržalo na svom računu.

Dokument 2

2a) Ugovor o cesiji, zaključen 21. 07. 2016. godine, između istih ugovornih strana:

 • kojim dužnik, CESUS, HD „Laković“, izjavom od 07. 2016. godine potvrđuje da ima ukupne obaveze od 600.000,00€ prema „SOLO“ d.o.o. (CEDENTU – ustupaocu potraživanja) koje priznaje i ne osporava, te preuzima punu odgovornost za plaćanje (član 1).
 • kojim HD „Laković“ svoje obaveze prema „SOLO“ d.o.o. u ukupnom iznosu od 600.000,00€, po Ugovoru o faktoringu, od 10. 03. 2016., ustupa Investiciono-razvojnom fondu, kao primaocu potraživanja (član 2).
 • kojim se, takođe, konstatuje da će se predmetne obaveze koje HD „Laković“ ima prema „SOLO“ d.o.o. smatrati izvršenim uplatom sredstava od strane Investiciono-razvojnog fonda (član 3 stav 1).

2b) Izvod broj 62 za promjenu sredstava na računu „SOLO“ d.o.o., dana 25. 07. 2016. godine koji se vodi kod Prve banke.

           

Na Izvodu su evidentirane: uplata sredstava od strane Investiciono-razvojnog fonda na račun „SOLO“ d.o.o. u ukupnom iznosu od 600.000,00€, kao i uplata sredstava „SOLO“ d.o.o., na račun HD „Laković“ u iznosu 530.000,00€, dok je iznos od 70.000€ „SOLO“ d.o.o. zadržalo na svom računu.

Dokument 3

Ugovor o cesiji, zaključen, između istih ugovornih strana, dana 14. 03. 2016. godine:

 • kojim HD „Laković“ (CESUS – dužnik), izjavom od 14. 03. 2016. godine potvrđuje da prema „SOLO“ d.o.o. (CEDENT – ustupalac potraživanja) ima ukupne obaveze od 170.000,00€, koje priznaje i ne osporava, te preuzima punu odgovornost za plaćanje (član 1).
 • kojim HD „Laković“ svoje obaveze prema „SOLO“ d.o.o., u ukupnom iznosu od 176.000€, po Ugovoru o faktoringu od 10. 03. 2016. godine ustupa Investiciono-razvojnom fondu kao primaocu potraživanja (član 2).
 • kojim se, takođe, konstatuje da će se predmetne obaveze koje HD „Laković“ ima prema „SOLO“ d.o.o. smatrati izvršenim uplatom sredstava od strane Investiciono-razvojnog fonda (član 3 stav 1).

Ugovori o cesiji uredno su potpisani, zavedeni i ovjereni od strane predstavnika ugovornih strana.

Za podatke sadržane u ugovorima o cesiji, Investiciono-razvojni fond odredio je stepen tajnosti TAJNO. Za tako nešto nije postojao pravni osnov, jer saglasno članu 12 stav 3 Zakona o tajnosti podataka stepen „TAJNO“ se određuje za podatke čijim bi otkrivanjem mogla nastupiti teže štetne posljedice za bezbjednost i interese Crne Gore.

Gospodine vrhovni državni tužioče,

Polazeći od prethodno navedenog, cijenili smo da će Vam podaci i informacije iz ovog obavještenja, kao i dokumenti, koje Vam, takođe, dostavljamo, biti od koristi za preduzimanje potrebnih radnji, pribavljanje dodatnih dokaza koji, svakako, postoje, kao i za preduzimanje drugih mjera i radnji na utvrđivanju krivično-pravne odgovornosti iz nadležnosti Vašeg Tužilaštva.

DOKAZI:

 • Avansni račun 04/16 od 17. 11. 2016. godine;
 • Ugovor o cesiji, od 17. 11. 2016. godine;
 • Izvod za promjenu sredstava na računu „SOLO“ d.o.o., br. 86, od 18. 11. 2016. godine;
 • Ugovor o cesiji, od 21. 07. 2016. godine;
 • Izvod za promjenu sredstava na računu „SOLO“ d.o.o., br. 62, od 25. 07. 2016. godine;
 • Ugovor o cesiji, od 14. 03. 2016. godine.