Slučaj „IRF“

slajd10

IRF

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
N/R IVICI STANKOVIĆU, VRHOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU

PODGORICA

Predmet: Obavještenje

Gospodine Stankoviću,

Demokratska Crna Gora u posjedu je dokumentacije koja jasno ukazuje da su organizovanim kriminalnim djelovanjem više lica, višemilionska sredstva Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, u dužem vremenskom periodu, nezakonito korišćena protivno njihovoj namjeni, a u korist privilegovanih pojedinaca.

Protivpravno korišćenje sredstava Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, po unaprijed dogovorenim radnjama učesnika u ovom postupku, vršeno je na sledeći način:

 • Društvo „SOLO“ d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ulica braće Ribara br. 46, registrovano za proizvodnju proizvoda od papira, u dužem vremenskom periodu, ispostavljalo je HD „Laković“ d.o.o. Podgorica račune sa višestruko većim iznosima od vrijednosti stvarno izvršenih usluga. Račun ne sadrži specifikaciju isporučene robe, cijenu robe, broj ugovora i dr.
 • Istog dana kada je ispostavljen lažni račun sa netačnim sadržajem, „SOLO“ d.o.o., HD „Laković“ i Investiciono-razvojni fond Crne Gore zaključivali su ugovor o cesiji, kojim obaveze HD „Laković“ prema „SOLO“ d.o.o., po lažnom računu, suprotno zakonu i ciljevima Investiciono-razvojnog fonda, preuzima i isplaćuje Investiciono-razvojni fond.
 • Finansijske transakcije, po zaključenom ugovoru o cesiji, odvijale su se u jednom danu, u kratkom vremenskom razmaku, i to isključivo posredstvom Prve banke. Transakcija je izvršena na način što je Investiciono-razvojni fond ukupan iznos sredstava, po na gore navedeni način ispostavljenom netačnom, lažnom računu, uplaćivao na račun „SOLO“ d.o.o., nakon čega tako prenesena sredstva umanjena za oko 10% „SOLO“ d.o.o. uplaćuje na račun dužnika HD „Laković“.

Način daljeg raspolaganja HD „Laković“ sa višemilionskim, protivpravno stečenim, iznosima sredstava Investiciono-razvojnog fonda, neophodno je utvrditi u postupku kojeg će sprovesti nadležno tužilaštvo.

Naznačeno obavještenje temeljimo na sledećim, za sada raspoloživim dokumentima:

Dokument 1

 • Avansni račun SOLO d.o.o broj 04/16 od 11. 2016. godine, kojim ta firma od HD „Laković“ na ime prodaje papirnih proizvoda potražuje ukupni iznos od 460.000,00€.

1b) Ugovor o cesiji zaključen, takođe, dana 17. 11. 2016. između CEDENTA „SOLO“ d.o.o. kao ustupioca potraživanja, CESUSA – HD „Laković“, kao dužnika i CESIONARA – Investiciono-razvojnog fonda, kao primaoca potraživanja.

Gore navedenim ugovorom o cesiji:

 • Dužnik HD „Laković“ izjavom od 17. 11. 2016. godine potvrđuje da ima ukupne obaveze od 500.000,00€ prema „SOLO“ d.o.o. koje priznaje i ne osporava, te preuzima punu odgovornost za plaćanje (član 1).
 • Dužnik HD „Laković“, po Ugovoru o faktoringu od 10. 03. 2016. godine, svoje obaveze prema „SOLO“ d.o.o. u ukupnom iznosu od 500.000,00€ ustupa Investiciono-razvojnom fondu (član 2).
 • Konstatuje se da će se obaveze koje je HD „Laković“ ima prema „SOLO“ d.o.o. smatrati izvršenim uplatom sredstava od strane Investiciono-razvojnog fonda (član 3 stav 1).

1c) Izvod broj 86 za promjenu sredstava na računu „SOLO“ d.o.o., dana 18. 11. 2016,  koji se vodi kod Prve banke.

Na izvodu su evidentirane: uplata sredstava Investiciono-razvojnog fonda na račun „SOLO“ d.o.o., u ukupnom iznosu od 500.000,00€, a nakon toga i uplata sredstava „SOLO“ d.o.o. na račun HD „Laković“, u iznosu od 450.000,00€, dok je iznos od 50.000€ „SOLO“ d.o.o. zadržalo na svom računu.

Dokument 2

2a) Ugovor o cesiji, zaključen 21. 07. 2016. godine, između istih ugovornih strana:

 • kojim dužnik, CESUS, HD „Laković“, izjavom od 07. 2016. godine potvrđuje da ima ukupne obaveze od 600.000,00€ prema „SOLO“ d.o.o. (CEDENTU – ustupaocu potraživanja) koje priznaje i ne osporava, te preuzima punu odgovornost za plaćanje (član 1).
 • kojim HD „Laković“ svoje obaveze prema „SOLO“ d.o.o. u ukupnom iznosu od 600.000,00€, po Ugovoru o faktoringu, od 10. 03. 2016., ustupa Investiciono-razvojnom fondu, kao primaocu potraživanja (član 2).
 • kojim se, takođe, konstatuje da će se predmetne obaveze koje HD „Laković“ ima prema „SOLO“ d.o.o. smatrati izvršenim uplatom sredstava od strane Investiciono-razvojnog fonda (član 3 stav 1).

2b) Izvod broj 62 za promjenu sredstava na računu „SOLO“ d.o.o., dana 25. 07. 2016. godine koji se vodi kod Prve banke.

           

Na Izvodu su evidentirane: uplata sredstava od strane Investiciono-razvojnog fonda na račun „SOLO“ d.o.o. u ukupnom iznosu od 600.000,00€, kao i uplata sredstava „SOLO“ d.o.o., na račun HD „Laković“ u iznosu 530.000,00€, dok je iznos od 70.000€ „SOLO“ d.o.o. zadržalo na svom računu.

Dokument 3

Ugovor o cesiji, zaključen, između istih ugovornih strana, dana 14. 03. 2016. godine:

 • kojim HD „Laković“ (CESUS – dužnik), izjavom od 14. 03. 2016. godine potvrđuje da prema „SOLO“ d.o.o. (CEDENT – ustupalac potraživanja) ima ukupne obaveze od 170.000,00€, koje priznaje i ne osporava, te preuzima punu odgovornost za plaćanje (član 1).
 • kojim HD „Laković“ svoje obaveze prema „SOLO“ d.o.o., u ukupnom iznosu od 176.000€, po Ugovoru o faktoringu od 10. 03. 2016. godine ustupa Investiciono-razvojnom fondu kao primaocu potraživanja (član 2).
 • kojim se, takođe, konstatuje da će se predmetne obaveze koje HD „Laković“ ima prema „SOLO“ d.o.o. smatrati izvršenim uplatom sredstava od strane Investiciono-razvojnog fonda (član 3 stav 1).

Ugovori o cesiji uredno su potpisani, zavedeni i ovjereni od strane predstavnika ugovornih strana.

Za podatke sadržane u ugovorima o cesiji, Investiciono-razvojni fond odredio je stepen tajnosti TAJNO. Za tako nešto nije postojao pravni osnov, jer saglasno članu 12 stav 3 Zakona o tajnosti podataka stepen „TAJNO“ se određuje za podatke čijim bi otkrivanjem mogla nastupiti teže štetne posljedice za bezbjednost i interese Crne Gore.

Gospodine vrhovni državni tužioče,

Polazeći od prethodno navedenog, cijenili smo da će Vam podaci i informacije iz ovog obavještenja, kao i dokumenti, koje Vam, takođe, dostavljamo, biti od koristi za preduzimanje potrebnih radnji, pribavljanje dodatnih dokaza koji, svakako, postoje, kao i za preduzimanje drugih mjera i radnji na utvrđivanju krivično-pravne odgovornosti iz nadležnosti Vašeg Tužilaštva.

DOKAZI:

 • Avansni račun 04/16 od 17. 11. 2016. godine;
 • Ugovor o cesiji, od 17. 11. 2016. godine;
 • Izvod za promjenu sredstava na računu „SOLO“ d.o.o., br. 86, od 18. 11. 2016. godine;
 • Ugovor o cesiji, od 21. 07. 2016. godine;
 • Izvod za promjenu sredstava na računu „SOLO“ d.o.o., br. 62, od 25. 07. 2016. godine;
 • Ugovor o cesiji, od 14. 03. 2016. godine.

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

Demokrate Danilovgrad: Opravdaćemo podršku i povjerenje građana - Volim Danilovgrad

[…] S obzirom na značajnu podršku Danilovgrađanki i Danilovgrađana, Demokratsku Crnu Goru će u novom sazivu lokalne skupštine predstavljati 5 odbornika, i to: Duško Stjepović, Dragana Vidić, Radoica Radonjić, Obrad Barović i Ognjen Bogićević. Podsjećamo, koalicija Demokrata i GP Ura „Danilovgrad za 21. vijek“ imala je ukupno 1533 glasa ili 6 mandata.Kako se navodi u saopštenju Demokrata, na osnovu samog toka sjednice, ali i određenih konkludentnih radnji, jasno je bilo da se već formirala vladajuća većina od 19 odbornika DPS-a i 3 odbornika SD-a, koji su za vrijeme trajanja sjednice bučnije podržavali usvajanje predloga DPS-a, nego što su to činili sami odbornici Demokratske partije socijalista.Nažalost, određeni broj glasača Socijaldemokrata se, žargonski rečeno, upecao na, u dobrom dijelu, opozicionu retoriku ove partije u kampanji, koja ih bespogovornim klimanjem glavom i ponizničkim odnosom prema DPS-u već na prvoj sjednici prilično vrijeđa. Najbolja potvrda da je spremna porcija fotelja za SD od strane DPS-a jeste i njihovo jučerašnje glasanje za predlog DPS-a da se za predsjednika Skupštine opštine izabere dojučerašnji potpredsjednik Opštine, Zoran Bošković. I u ovom slučaju, uslijedio je egzaltirani aplauz SD-ovaca kao da im je Bošković iz kuće, čime su pomalo u nedoumicu bacili i njihove nove stare koalicione kolege iz DPS-a koji su se zamislili nad pitanjem da li je Bošković iz njihove ili, uistinu, iz Brajovićeve partije.Naravno, svi odbornici koalicije Demokrata i GP URA  „Za 21 vijek“ su glasali protiv izbora Boškovića za predsjednika SO Danilovgrad.U narednim danima i nedjeljama je trebalo još da tinja dilema oko toga ko će biti kandidat DPS-a za predsjednika Opštine Danilovgrad. Međutim, bivši predsjednik Skupštine opštine, dr Miodrag Đurović, koji je Prvom sjednicom novog saziva predsjedavao kao najstariji odbornik, izlanuo se u svom oproštajnom govoru. Tom prilikom, među mnogima koje je izdvojio, zahvalio se i, kako je istakao, „budućoj predsjednici Opštine Danilovgrad“.Dakle, potvrđeno je – DPS-u je dobro došlo da se ratosilja Zorice Kovačević sa mjesta direktorice Kliničkog centra i „uvali“ je građanima Danilovgrada. Iako smo ljuti politički protivnici, mi se zaista zbog interesa svih građana nadamo da će Zorica Kovačević biti bolja na čelu naše opštine nego kao direktorica KC, jer Danilovgrad ne može sebi da priušti toliko ostavki i razočaranog kadra, koliko je samo u posljednjih nekoliko mjeseci pretrpjelo zdravstvo Crne Gore. A mi i dalje smatramo da je prava mjera gospođe Kovačević i njene stručnosti bio drugi sprat Doma zdravlja u Danilovgradu. – stoji u saopštenju na sajtu Demokrata.Izvor: Demokrate […]