Bogdanović: Niti ćemo braniti ministra od nesporne greške, niti ga smjenjivati sa DPS-om

Ministar Leposavić je napravio veliku grešku svojom izjavom o Srebrenici, zato što nije jasno saopštio, u odgovoru na poslaničko pitanje da se, saglasno presudi Međunarodnog suda pravde, u…

Više