Bogdanović: Niti ćemo braniti ministra od nesporne greške, niti ga smjenjivati sa DPS-om

Ministar Leposavić je napravio veliku grešku svojom izjavom o Srebrenici, zato što nije jasno saopštio, u odgovoru na poslaničko pitanje da se, saglasno presudi Međunarodnog suda pravde, u Srebrenici desio genocid, pri čemu je utvrđena pojedinačna, a ne kolektivna odgovornost. Dakle, jasno je da su za genocid u Srebrenici odgovorni pojedinci, a ne čitav jedan narod kako se to želi spočitati i inputirati.

Međutim, niti ćemo braniti ministra od nesporne greške, niti ćemo ga smjenjivati sa DPS-om, ukoliko ne bude dogovora unutar parlamentarne većine. U konačnom, još nije ni prošlo traženih 200 dana za malo cjelovitije sagledavanje rada Vlade i njenih ministara. Ministar Leposavić, ako misli dobro parlamentarnoj većini i Vladi, trebalo bi da zna da niti jedan pojedinac ne smije biti iznad potrebe striktnog čuvanja izborne volje građana i partnerskih odnosa Vlade i parlamentarne većine. Niti Leposavić, niti nesloga unutar parlamentarne većine, niti bilo koji drugi pojedinac, pa makar to bio i Aleksa Bečić, ne smije dovesti do pada Vlade. To bi bila pogubna greška. Niti jedan pojedinac nije toliko bitan koliko je važna Crna Gora i izborna volja građana Crne Gore. I svaka žrtva je toga vrijedna.

Sramno je koliko nas jedna strana već 6 godina optužuje za izdaju i antisrpstvo, a mi punih 6 godina čuvamo izbornu volju građana Crne Gore u svim opštinama u kojima smo pobjeđivali i ljude svih vjera i nacija. Sramno je koliko nas druga strana lažno optužuje da smo četnička organizacija i velikosrbi i anticrnogorci, a mi dostojanstveno i dostojno čuvamo izbornu volju građana i svakog građanina, ma koje vjere bio i ma kako se nacionalno opredjeljivao.

NAZAD