Demokratkinje

zdenka

Zdenka Popović, potpredsjednica Demokratske Crne Gore i poslanica u Skupštini Crne Gore
diplomirana ekonomistkinja

Zdenka Popović je rođena u Postojni, Slovenija. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Učesnica je mnogih seminara i radionica iz oblasti menadžmenta, finansija, investicija i unutrašnje kontrole u javnom sektoru u organizaciji Uprave za kadrove. Učestvovala je u Programu za poboljšanje zapošljivosti žena u ruralnim područjima Crne Gore.

Završila je Školu demokratskog rukovođenja. Dobitnica je Zahvalnice za doprinos u realizaciji Programa građanskog obrazovanja u organizaciji Ambasade SAD-a u Podgorici. Aktivno je učestvovala na svim seminarima Konrad Adenauer Fondacije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti.

Potpredsjednica je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine. Bila je poslanica u Skupštini Crne Gore. Od 2010. do 2018. godine bila je odbornica u Skupštini Glavnog grada. Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore. Nakon održanog Drugog kongresa Partije, 25. maja 2019. godine, na održanoj Prvoj sjednici Glavnog odbora Demokrata u novom sazivu, reizabrana je za potpredsjednicu Demokratske Crne Gore.

tamara_vujovic

Tamara Vujović, Demokrate Herceg Novi
doktorica

Tamara Vujović je rođena 25. 8. 1975. godine.

Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2001. godine. Na specijalizaciji fizikalne medicine bila je od 2005. do 2010. na istom fakultetu.

Kao ljekar opšte prakse radila je u Domu zdravlja Voždovac od 2002. do 2003. godine, a u Institutu “Dr Simo Milošević” od 2005. do 2010.

Godine 2015. bila je potpredsjednica Opštine Herceg Novi, a 2016. pomoćnik ministra zdravlja u prelaznoj Vladi.

U periodu 2017-2018. bila je na poziciji ljekara specijaliste fizijatra u PZU “Dr Dimitrijević” u Herceg Novom.

Na mjesto savjetnika predsjednika Opštine Herceg Novi dolazi 2017. godine.

Godine 2016. boravila je u SAD-u, na IVLP programu State Departmenta.

Funkciju generalnog sekretara NVO “Gradjanski savez” Herceg Novi obavljala je 2016. godine.

Od 2015. godine član je Predsjedništva Udruženja fizijatara Crne Gore.

Od 2018. – profesor medicinske grupe predmeta u Srednoj mješovitoj školi “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi (Odsjek: Fizioterapeutski tehničar).

Bila je saradnik u nastavi na Primijenjenoj fizioterapiji u Igalu, u nekoliko nastavnih godina.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore.

Valentina Minić

Valentina Minić
doktorka stomatologije

dr Valentina Minić, rođena 1. avgusta 1984. godine u Baru, doktorica je stomatologije. Osnovnu školu, kao i Gimnaziju „Niko Rolović“ završila je u Baru sa odličnim uspjehom, a Stomatološki fakultet na Univerzitetu I. Sarajevo. Pripravnički staž, završila je u OSA „Leković“ u Baru, nakon čega radni angažman nastavlja u OSA „Čanak“.

Zbog visokog prosjeka ocjena na matičnom fakultetu, bila je angažovana kao demonstrator na Katedri bolesti zuba i Katedri za endodonciju. U okviru IFMSA programa, na „Sapienza Universitá di Roma“ – Policlinico Umberto I, usavršavala se na odjeljenjima maksilofacijalne, plastične i rekonstruktivne hirurgije u Rimu.

Kontinuirana edukacija iz oblasti zdravstva i stomatologije ostaje njena oaza znanja, koje cijeni iznad svega. Polaznica je mnogih seminara iz oblasti rodne ravnopravosti, a učesnica je i značajnih međunarodnih radionica, seminara i konferencija u organizaciji “Robert Schumann Institute”, “Wilfried Martens Centre for European Studies”, “Konrad Adenauer Stiftung”, “EPP Woman organization” kao i “NDI”. Završila je Školu demokratskog rukovođenja. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.

U Demokratama je, kao humanista i filantrop, prepoznala ideju koja se zalaže za opšte dobro građana, te će joj borba za vraćanje izgubljenih vrijednosti, pravde i jednakosti, biti zadovoljstvo, a ne obaveza. Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore. Članica je Glavnog odbora i Predsjedništva Demokratske Crne Gore.

41

Dijana Pejović, odbornica u SO Bar
diplomirana ekonomistkinja

Dijana Pejović, diplomirana je ekonomistkinja, rođena je 1986. godine. Živi u Baru, zaposlena je i radi u privatnom sektoru preko 10 godina. Govori engleski i ruski jezik. Od 26. juna 2018. godine odbornica je Demokrata u Skupštini opštine Bar

41

Milica Labudović, odbornica u SO Berane
doktorka farmacije

Milica Labudović je rođena 15.8.1991. godine u Beranama gdje je završila osnovnu i srednju školu nakon koje je nagrađena diplomom ,,Luča“ i zvanjem đak generacije. Nakon toga je završila Farmaceutski fakultet u Podgorici i stekla zvanje doktor farmacije. Odmah je angažovana na poslovima u svojoj struci. Govori engleski jezik. Odbornik je Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Berane od 12. aprila 2018. godine. Član je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore. Udata je.

41

Bojana Furtula, odbornica u SO Bijelo Polje
mr državno – pravnih studija

Bojana Furtula rođena je 10.2.1993. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Bijelom Polju. Osnovne i specijalističke studije završila je u Podgorici, na Fakultetu za državne i evropske studije sa prosječnom ocjenom deset (A), u oblasti javnog prava. Na osnovnim studijama stekla je zvanje diplomiranog pravnika javne uprave i evropskih poslova, dok je na specijalističkim studijama stekla zvanje Specijaliste državno – pravnih studija.

Nakon završenih specijalističkih studija, završila je i magistarske studije na temu „Pravni položaj policijskih službenika u upravnom sistemu Crne Gore“ u decembru 2016. godine, sa prosječnom ocjenom deset (A), gdje je stekla zvanje Magistra državno-pravnih studija.

U toku studiranja stažirala je u Ministarstvu turizma u Službi za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku. Pripravnički staž je obavila na FDES-u. Radila je kao asistent/saradnik u nastavi na Fakultetu, na predmetima Ustavno pravo i Pravna istorija. Osim toga, u periodu od 2015. i u toku 2016. godine, radila je honorarno kao novinar/voditelj na Televiziji kao urednik pravne emisije. U periodu od januara do juna 2018. godine, obavljala je poslove u Upravi za inspekcijske poslove, pri turističkoj inspekciji za opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin. Govori engleski i ruski jezik.

41

Anđela Bečić, odbornica u SO Budva
doktorka medicine

Anđela Bečić rođena je 7. maja 1991. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgoricu, oblast: Otorinolaringologija, tema: Konduktivni gubitak sluha. Zaposlena je kao doktor medicine u JZU Dom zdravlja u Budvi.

Tokom studija učestvovala je na Generalnim skupštinama Svjetske organizacije studenata medicine (Indija, Tunis, Turska, Malta). Bila je nacionalni koordinator za reproduktivno zdravlje i HIV/AIDS u MoMSIC-u (Montenegrin Medical Student International Committee) na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Organizovala projekte vezane za reproduktivno zdravlje uključujući HIV/AIDS: Pink October (Mjesec borbe protiv karcinoma dojke), HIV/AIDS DAY, Movember (Mjesec borbe protiv karcinoma prostate). Učestvovala sa timom studenata medicine u projektima koji se tiču javnog zdravlja, prevencije bolesti i zaštite na radu (Act on Diabetes, Dan antibiotske svijesti, Getting to zero, Taddy Bear Hospital, Promocija donacije organa, Upoznaj sebe, Pokreni se, Zdravi stilovi života).

41

Dragana Vidić, odbornica u SO Danilovgrad
studentkinja

Dragana Vidić je rođena 9. 8. 1993. Završila je gimnaziju ,,Petar I Petrović Njegoš” u Danilovgradu. Student je Ekonomskiog fakulteta u Podgorici (smjer: Ekonomija). Odbornica je Demokrata u Skupštini opštine Danilovgrad.

41

Slađana Bečić, odbornica u SO Zeta
studentkinja

Slađana Bečić je rođena 11.04.1996. godine u Podgorici.  Završila je Osnovnu školu ,,Milan Vukotić” u Golubovcima i Srednju ekonomsku školu u Podgorici. Trenutno privodi kraju studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek Istorija. Gvori engleski jezik. Bila je učesnik ljetnje škole  ,,Kako postati uspješna preduzetnica”. Odbornica je Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

tatjana-crepulja1

Tatjana Crepulja, odbornica u SO Kotor
Turistička vodičkinja

Tatjana Crepulja rođena je i živi u Kotoru, gdje je završila osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Radno iskustvo sticala je u pomorskim, hidrograđevinskim, konsultantskim i turističkim kompanijama, kao i u crnogorskim i međunarodnim organizacijama civilnog društva. Povremeno radila prevodilačke poslove, takođe radijski novinarski angažmani.

Volonterka je u građanskim inicijativama. Mirovna aktivistkinja. Učesnica brojnih treninga (kasnije i trenerica) za unaprjeđenje vještina komunikacije (Vođenje kampanje, Mobilizovanje i motivisanje volontera, Javno govorenje, Konflikt menadžment, Proces donošenja odluka), kao i u oblasti organizacionog menadžmenta (Prikupljanje sredstava, Pisanje predloga projekata, Lokalna samouprava i civilno društvo). 2008. polaznica, a kasnije i predavačica Ženskih studija u Kotoru.

Od osnivanja – članica inicijativnog, a zatim potpredsjednica Opštinskog odbora Demokratske Crne Gore u Kotoru. Na Lokalnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za odbornicu u Skupštini opštine Kotor.

41

Tatjana Simić, odbornica u SO Mojkovac
doktorka veterine

Dr Tatjana Simić, rođena Đurović 4.11.1970. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu završila je u Mojkovcu, a gimnaziju u Bijelom Polju. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu 1997. godine.

Poslove doktora veterinarske medicine obavljala je u Plužinama u sklopu Javne veterinarske ustanove u periodu od 8 godina, a od 2005. radi u veterinarskoj ustanovi „Dr. Vaso Đurović“ u Mojkovcu. Mjesto direktora veterinarske ustanove obavljala je od 2006. do 2018. godine. Majka je dvoje djece.

41

Mirjana Adžić, odbornica u SO Plužine
diplomirana pravnica

Mirjana Adžić rođena je u Plužinama. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Plužinama. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Radno iskustvo započela u Upravi za inspekcijske poslove-Inspekcija zaštite prostora i zaštite životne sredine. Dalje radno angažovanje ostvarila u firmi „7 avgust“ d.o.o. Podgorica. Trenutno zaposlena u lokalnoj upravi Opštine Plužine. Polaznik brojnih seminara iz oblasti slobodnog pristupa informacijama i sprovođenja upravnog postupka. Služi se engleskim jezikom. Odbornica Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Plužine.

41

Slađana Adžić Džaković, odbornica u SO Plužine
diplomirana inženjerica zaštite životne sredine

Slađana Adžić Džaković rođena je 12.2.1980. godine u Plužinama, pohađala gimnaziju u Plužinama, nosilac diplome ,,Luča“. Studije završila na Univerzitetu u Novom Sadu, stekla zvanje inženjera prehrambrene tehnologije i diplomiranog inženjera zaštite životne sredine.  Radila u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom u Budvi, od 2015. godine radi u privatnoj porodičnoj firmi.  Odbornica Demokrata u lokalnoj skupštini. Služi se engleskim i ruskim jezikom.

41

Vanja Dukić, odbornica u SO Pljevlja
diplomirana ekonomistkinja

Vanja Dukić je rođena 7.6.1989. godine u Pljevljima. Po zanimanju je diplomirana ekonomistkinja. Od 2018. godine odbornica je Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Pljevlja. Članica je Glavnog odbora Demokrata.

41

Vesna Lončar, odbornica u SO Pljevlja
diplomirana pravnica

Vesna Lončar je rođena 17.10.1985. godine u Pljevljima. Po zanimanju je diplomirana pravnica. Od 2018. godine odbornica je Demokratske Crne Gore u Skupštini opštine Pljevlja. Članica je Glavnog odbora i potpredsednica Opštinskog odbora Demokrata Pljevlja.

41

Ivana Bojović, odbornica u SO Podgorica
specijalista socijalne politike i socijalnog rada

Ivana Bojović rođena je u Podgorici. Osnovnu školu završila u Podgorici, srednju u Beranama. Diplomirala је u oktobru  2017. godine na Fakultetu političkih nauka, smjer ,,Socijalna politika i socijalni rad“ i stekla zvanje Specijalista socijalne politike i socijalnog rada. Učesnica brojnih seminara u zemlji i inostranstvu. Odbornica Demokrata u Skupštini  Glavnog grada. Članica je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore.

IMG_8458

Milica Burić, odbornica u SO Podgorica
diplomirana ekonomistkinja

Milica Burić rođena je u Podgorici. Osnovnu školu završila je u Zeti, a gimnaziju u Podgorici. Diplomirala je u junu 2010. godine na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore u Podgorici, dok je ispite na magistarskim studijama, smjer „Aktuarstvo“ završila u januaru 2011. godine.

Obavljala je značajne funkcije na društveno-političkoj sceni Crne Gore. Sada je odbornica Demokrata u Skupštini Glavnog grada. Članica je Nadzornog odbora Demokratske Crne Gore i potpredsjednica Odbora Glavnog grada – Podgorica.

41

Marija Pavićević, odbornica u SO Podgorica
psihološkinja

Marija Pavićević je rođena u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Visoko obrazovanje sticala je na Filozofskom fakultetu. Učestvovala je na brojnim seminarima, obukama i treninzima. Služi se engleskim jezikom. Član je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore i odbornica u Skupštini Glavnog grada.

Sonja

Sonja Radunović, odbornica u SO Podgorica
diplomirana ekonomistkinja

Sonja Radunović rođena je na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Diplomirala je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, smjer ,,Ekonomija javnog sektora“, na temu „Elementi ponude i tražnje na tržištu rada u Crnoj Gori i stekla zvanje diplomirani ekonomista.

Duži niz godina obavljala je brojne društveno-političke funkcije. Trenutno je odbornica Demokrata u Skupštini Glavnog grada i članica Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada. Članica je Glavnog odbora Demokratske Crne Gore i potpredsjednica Opštinskog odbora Demokrata Glavnog grada.

41

Vladana Kundačina, odbornica u SO Herceg Novi
inženjerica građevine

Vladana Kundačina je rođena 13.7.1989. godine u Sarajevu. Završila je Osnovnu školu ,,Daso Pavičić” U Herceg Novom i gimnaziju ,,Ivan Goran Kovačić“, takođe, u Herceg Novom. Završila je Građevinski fakultet u Podgorici. Govori engleski i italijanski jezik koje je usavršavala na koledžima u Engleskoj, Italiji, Malti i Škotskoj. Odbornica je Demokrata u Skupštini opštine Herceg Novi.

41

Jelena Petrović, odbornica u SO Cetinje
diplomirana politikološkinja

Jelena Petrović  rođena je na Cetinju, 4.11.1989. godine. Diplomirani je politikolog i specijalista međunarodnog prava. U okviru medjunarodnopravne klinike završila šestomjesečnu praksu u UNHCR (organ UN za zaštitu izbjeglica). Završila školu Demokratije i školu Euroatlantizma. Pripravnički staž obavila je u Upravi policije OB Cetinje. Dodatna sfera interesovanja: turizam. Radila kao asistent menadžera u turskoj turističkoj agenciji, a posljednje dvije godine radi kao menadžer turističke agencije u Budvi. Odobrnica Demokrata u Skupštini Prijestonice.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

iloyecoyebo

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online 18 cwi.lscw.demokrate.me.ryk.no http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Savjet da djeluje snažnije i proaktivnije - Demokrate

[…] Kaluđerović: Savjet za građansku kontrolu policije postao PR Veljovića […]