Poslanici

predsjednik Skupštine Crne Gore

Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore
magistar ekonomskih nauka

Aleksa Bečić je rođen na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici jula 2010. godine. Magistrirao je na istom fakultetu marta 2014. godine, na smjeru Računovodstvo i revizija.

Duži niz godina djeluje na političkoj sceni Crne Gore pokrivajući izuzetno značajne javne funkcije, a kao nosilac više izbornih lista na lokalnom i državnom nivou u kontinuitetu postiže odlične izborne rezultate. U kampanji ,,Mladost. Mudrost. Hrabrost.“, na izborima 2014. godine, ,,Pobjede, a ne podjele“, na izborima 2016. godine, ,,Ili ljudi ili kriminalci“, na izborima 2017. godine, ,,Raditi. Graditi. Živjeti“, ,,Dođi kući, jer imamo plan“ i ,,Ljudi za 21. vijek“, na izborima 2018. godine, zajedno sa timom ljudi i političkim subjektom na čijem je čelu, ostvario je impresivne izborne rezultate.

Osnivač je Demokratske Crne Gore, najjače opozicione političke partije u državi. Za predsjednika Demokrata je izabran na Prvom kongresu koji je održan 31. maja 2015. godine. Na Parlamentarnim izborima održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore. Na Drugom kongresu Partije, održanom 25. maja 2019. godine, jednoglasno je reizabran za predsjednika Demokratske Crne Gore.

Izgradio je dobre odnose sa relevantnim predstavnicima međunarodne zajednice zbog veoma intenzivnih međunarodnih aktivnosti, od kojih se u posljednje četiri godine izdvajaju zvanični susreti sa: potpredsjednikom SAD-a Majkom Pensom, komesarom za proširenje Evropske unije Johanesom Hanom, predsjednikom LMŠ-a i premijerom Slovenije Marjanom Šarecom, potpredsjednikom EPP-a Paulom Rangelom, predsjedavajućim POSP-a Dejvidom Martinom, brojnim drugim poslanicima Evropskog Parlamenta, poslanicima zemalja članica EU, istaknutim predstavnicima izvršnih i zakonodavnih vlasti inostranih zemalja, kao i drugim uvaženim međunarodnim zvaničnicima u zemlji i inostranstvu.

Takvim rezultatima, načinom vođenja politike, rukovođenja strankom, liderskim kapacitetima zavrijedio je da pune četiri godine bude u samom vrhu najpopularnijih lidera crnogorske političke scene i najpopularniji opozicioni političar.

Petanestak godina se aktivno bavio sportom ­­­- fudbalom. Osvajač je dva kupa Crne Gore u seniorskoj konkurenciji i bivši je reprezentativac Crne Gore u mlađim kategorijama.

Za predsjednika Skupštine Crne Gore izabran je 23. septembra 2020. godine.

zdenka

Zdenka Popović, potpredsjednica Demokratske Crne Gore
diplomirana ekonomistkinja

Zdenka Popović je rođena u Postojni, Slovenija. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Učesnica je mnogih seminara i radionica iz oblasti menadžmenta, finansija, investicija i unutrašnje kontrole u javnom sektoru u organizaciji Uprave za kadrove. Učestvovala je u Programu za poboljšanje zapošljivosti žena u ruralnim područjima Crne Gore.

Završila je Školu demokratskog rukovođenja. Dobitnica je Zahvalnice za doprinos u realizaciji Programa građanskog obrazovanja u organizaciji Ambasade SAD-a u Podgorici. Aktivno je učestvovala na svim seminarima Konrad Adenauer Fondacije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti.

Potpredsjednica je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine. Bila je poslanica u Skupštini Crne Gore. Od 2010. do 2018. godine bila je odbornica u Skupštini Glavnog grada. Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore. Nakon održanog Drugog kongresa Partije, 25. maja 2019. godine, na održanoj Prvoj sjednici Glavnog odbora Demokrata u novom sazivu, reizabrana je za potpredsjednicu Demokratske Crne Gore. Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore.

Dragan

Dragan Krapović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
diplomirani pravnik

Dragan Krapović, diplomirani pravnik, nakon impresivnog izbornog rezultata Demokrata, saglasno Koalicionom sporazumu sa konstituentima lokalne vlasti u opštini Budva, dvije godine uspješno je obavljao funkciju predsjednika Opštine, nakon čega se Budva prepoznaje kao finansijski konsolidovana, organizaciono uređena i stabilna lokalna samouparava. Krapović je u ovoj Opštini zaustavio praksu kriminalnog i koruptivnog vođenja lokalne samouprave.

Prije angažmana u ovoj jedinici lokalne smaouprave Krapović je radio u ,,Komericjalnoj banci a.d. Budva” u pravnom sektoru. Od 2009. godine bavi se privatnim poslom, u vezi sa turizmom i ugostiteljstvom. Odlično poznaje engleski jezik i služi se italijanskim jezikom. Oženjen je suprugom Sandrom. Otac je dvoje djece.

Na Prvoj sjednici Glavnog odbora Demokrata u novom sazivu, 25. maja 2019. godine, izabran je za potpredsjednika Demokratske Crne Gore.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

boris

Boris Bogdanović, generalni sekretar Demokratske Crne Gore
diplomirani pravnik

Boris Bogdanović, diplomirani pravnik, rođen je u Podgorici. Završio je Školu Demokratskog rukovođenja. Polaznik je brojnih seminara i edukativnih radionica kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Duži niz godina obavljao je odgovorne i zahtjevne poslove iz oblasti političkog marketinga – osmišljavanje, organizacija i realizacija izborne kampanje na lokalnom i državnom nivou.

Radio je kao šef IT centra. Bio je šef Kreativnog tima Alekse Bečića u Izbornom centru ,,Mladost. Mudrost. Hrabrost.“.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Generalni je sekretar Demokrata od 14.06.2015. godine, rukovodilac Generalnog sekretarijata Demokratske Crne Gore i predsjednik Kluba poslanika.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Autor je:

  • izborne kampanje i slogana ,,Mladost. Mudrost. Hrabrost.“ na lokalnim izborima u Podgorici, održanim 25.05.2014. godine, na kojima je Aleksa Bečić ostvario impresivan izborni rezultat;
  • kampanje, vizuelnog identiteta, naziva Partije, kao i slogana Demokratske Crne Gore ,,Pobjede, a ne podjele”;
  • kampanje i slogana „Ili ljudi ili kriminalci“ na lokalnim izborima u Herceg Novom, održanim 07.05.2017. godine, na kojima su Demokrate osvojile 24,6% podrške;
  • izborne i komunikacione strategije za lokalne izbore u Mojkovcu, Petnjici, Tuzima i na Cetinju;
  • slogana i izborne kampanje „Dođi kući, jer imamo plan“ na lokalnim izborima u Pljevljima, Žabljaku, Plavu, Rožajama, Plužinama, Šavniku i Kolašinu;
  • slogana i izborne strategije „Raditi. Graditi. Živjeti.“ na lokalnim izborima u Beranama;
  • izbornog slogana i izborne strategije „Podgorica, Bar, Danilovgrad, Zeta, Bijelo Polje za 21. vijek“ na lokalnim izborima u Podgorici, Baru, Danilovgradu, Zeti i Bijelom Polju na kojima su Demokrate i Građanski pokret URA nastupile na zajedničkoj izbornoj listi.
  • komunikacione strategije, kampanje i slogana ,,Gotov je. Ne boj se!“;
  • vizuelnog identiteta i slogana Drugog Kongresa “da Crna Gora, da Evropa, da sloboda”.
  • slogana i kampanje “Mir je naša nacija” na parlamentarnim izborima održanim 30.08.2020. godine;
  • slogana i kampanje “Budva je naša nacija” i “Kotor je naša nacija” na lokalnim izborima u Budvi, Kotoru i Andrijevici, održanim 30.08.2020. godine.
 •  

 

momo

mr Momo Koprivica, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
magistar pravnih nauka

mr Momo Koprivica je rođen u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisao je 2003. godine, a diplomirao 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9,84 kao višestruko nagrađivani najbolji student generacije. Za rezultate ostvarene tokom studija prava dobio je: Nagradu Advokatske komore „Prof. dr Petar Stojanović“ koja se tradicionalno dodjeljuje, kao najbolji diplomirani student prava u 2007. godini, Nagradu Opštine Nikšić povodom Dana oslobođenja za najbolje studente, Atlas stipendiju koju redovno i tradicionalno dodjeljuje Atlas fondacija najboljim studentima, Nagradu za najboljeg polaznika Krivično pravne klinike, redovne godišnje nagrade Pravnog fakulteta za najbolje studente.

Nakon položenih postdiplomskih ispita sa najvišom ocjenom, magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (pravno-ekonomski smjer) i položio usmeni dio doktorskih studija. Autor je naučnih i stručnih radova iz oblasti Ekonomske analize prava, Neoinstitucionalne ekonomske teorije i Ekonomije javnog sektora.

Radio je više godina kao asistent u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (pravno-ekonomska oblast i predmet Osnovi ekonomske politike). Učestvovao je u istraživačkim i stručnim aktivnostima naučnih udruženja i drugih institucija iz te oblasti.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore. Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

 

 Danilo Šaranović, poslanik Demokratske Crne Gore  diplomirani ekonomista

Danilo Šaranović, poslanik Demokratske Crne Gore 
diplomirani ekonomista

Danilo Šaranović, diplomirani ekonomista, rođen je u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Visoko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore – smjer Računovodstvo i revizija. Pripravnički staž obavio je u računovodstvenoj agenciji „Spin“ d.o.o. Polaznik je brojnih seminara i edukativnih radionica, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Tokom studija bio je angažovan na raznim poslovima iz struke, kao i na poslovima iz oblasti informatike, istraživanja, obrade podataka i analize javnog mnjenja i tržišta roba i usluga.

Društveno-političkim radom bavio se od punoljetstva, a posebno tokom realizacije jedne od najzahtjevnijih izbornih kampanja „Mladost. Mudrost. Hrabrost.“ – mr Aleksa Bečić na lokalnim izborima 25.05.2014. godine u Podgorici. Na Parlamentarnim izborima, održanim 16.10.2016. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

tamara_vujovic

Tamara Vujović, Demokrate Herceg Novi
doktorica

Tamara Vujović je rođena 25. 8. 1975. godine.

Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2001. godine. Na specijalizaciji fizikalne medicine bila je od 2005. do 2010. na istom fakultetu.

Kao ljekar opšte prakse radila je u Domu zdravlja Voždovac od 2002. do 2003. godine, a u Institutu “Dr Simo Milošević” od 2005. do 2010.

Godine 2015. bila je potpredsjednica Opštine Herceg Novi, a 2016. pomoćnik ministra zdravlja u prelaznoj Vladi.

U periodu 2017-2018. bila je na poziciji ljekara specijaliste fizijatra u PZU “Dr Dimitrijević” u Herceg Novom.

Na mjesto savjetnika predsjednika Opštine Herceg Novi dolazi 2017. godine.

Godine 2016. boravila je u SAD-u, na IVLP programu State Departmenta.

Funkciju generalnog sekretara NVO “Gradjanski savez” Herceg Novi obavljala je 2016. godine.

Od 2015. godine član je Predsjedništva Udruženja fizijatara Crne Gore.

Od 2018. – profesor medicinske grupe predmeta u Srednoj mješovitoj školi “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi (Odsjek: Fizioterapeutski tehničar).

Bila je saradnik u nastavi na Primijenjenoj fizioterapiji u Igalu, u nekoliko nastavnih godina.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabrana je za poslanicu u Skupštini Crne Gore.

 

Albin

dr Albin Ćeman, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
doktor medicine

dr Albin Ćeman je rođen u Beranama. Osnovnu školu završio je u Vrbici. Srednju medicinsku školu ,,dr Branko Zogović“ završio je u Beranama. Medicinski fakultet završio je u Podgorici, gdje je stekao zvanje doktora medicine.

Kao učenik osnovne i srednje škole učesnik je brojnih smotri i takmičenja i osvajač brojnih priznanja. Kao student, učestvovao je na više edukativnih radionica i seminara iz oblasti medicinskih nauka.

Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Petnjica i odbornik u Skupštini opštine Petnjica. Govori engleski jezik. Radi kao doktor medicine u HMP Berane. Živi u rodnoj Vrbici, opština Petnjica.

Nakon održanog Drugog kongresa Partije, 25. maja 2019. godine, na Prvoj sjednici Glavnog odbora Demokrata u novom sazivu, izabran je za potpredsjednika Demokratske Crne Gore.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

vladimir

Vladimir Martinović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore
diplomirani pravnik

Vladimir Martinović je rođen u Kolašinu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u opštini Kolašin. Osnovne studije završio je 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocjenom 8,34. Specijalističke studije završio je na Pravosudnom smjeru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici 2013. godine sa prosječnom ocjenom 10. Završio je Školu demokratskog rukovođenja.

Tokom studiranja, bio je studentski predstavnik i član Debatnog kluba Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore sa kojim je osvajao brojne nagrade. Radio je u advokatskoj kancelariji u Podgorici. Duži niz godina djeluje na političkoj sceni Crne Gore, pokrivajući značajne društveno-političke funkcije.

Odbornik je u Skupštini opštine Kolašin. Potpredsjednik je Demokratske Crne Gore od 14.06.2015. godine.

Na Parlamentarnim izborima, održanim 30.08.2020. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Crne Gore.

POSLANICI – PRVI SAZIV


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

iloyecoyebo

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online 18 cwi.lscw.demokrate.me.ryk.no http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Savjet da djeluje snažnije i proaktivnije - Demokrate

[…] Kaluđerović: Savjet za građansku kontrolu policije postao PR Veljovića […]