Dokumenti

DOKUMENTI:

Program

Statut

Deklaracija Da Crna Gora, da Evropa, da sloboda

Predlog poslanika Demokrata o ocjeni ustavnosti čl. 176b Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Služimo narodu – Kotor

 Izvještaj Demokrata, Ključa i SDP-a o povredi izbornih prava i sloboda građana (na engleskom)

 Izvještaj Demokrata, Ključa i SDP-a o povredi izbornih prava i sloboda građana

 Rješenje o registraciji Demokrata

Deklaracija o stavljanju veta na podjele

Plan Demokrata za izlazak iz političke krize u kojoj se nalazi Crna Gora

Uputstvo za primjenu Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Demokratske Crne Gore

Sporazum opozicije o međusobnom nenapadanju

FORMULARI:

Uputstvo i napomene za popunu formulara tužbe

Formular I: Tužba Upravnom sudu Crne Gore na Rješenje o odbijanju žalbe na rješenje Centra za socijalni rad kojim je naknada majkama po osnovu rođenja troje ili više djece umanjena sa 336 na 264 eura

Formular II: Tužba Upravnom sudu Crne Gore na Rješenje o odbijanju žalbe na rješenje Centra za socijalni rad kojim je naknada majkama po osnovu rođenja troje ili više djece umanjena sa 192 na 144 eura

Uputstvo i napomene za popunu formulara

Formular I: Žalba na Rješenje Centra za socijalni rad kojim je naknada majkama po osnovu rođenja troje ili više djece umanjena sa 336 na 264 eura

Formular II: Žalba na Rješenje Centra za socijalni rad kojim je naknada majkama po osnovu rođenja troje ili više djece umanjena sa 192 na 144 eura

ODLUKE:

Odluka Glavnog odbora Demokrata kojom se obavezujemo da sa DPS-om nećemo nikada

Odluka o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja

Odluka Glavnog odbora o načinu nastupa Demokrata na narednim izborima u Crnoj Gori

Odluka o osnivanju Demokratske Crne Gore

PRAVILNICI:

Pravilnik o načinu organizovanja i rada Mladih demokrata

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Demokratske Crne Gore

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI:

Godišnji završnji račun Demokratske Crne Gore za 2019 godinu

Godišnji izvještaj o prihodima, imovini i rashodina Demokratske Crne Gore za 2019 godinu

Godišnji završnji račun Demokratske Crne Gore za 2018 godinu

Godišnji izvještaj o prihodima, imovini i rashodina Demokratske Crne Gore za 2018 godinu

Lokalni izbori Podgorica, Golubovci, Bijelo Polje, Bar i Danilovgrad, 2018: Troškovi izborne kampanje “Ljudi za 21. vijek”

Lokalni izbori Pljevlja, Kolašin, Rožaje, Plav, Žabljak i Šavnik, 2018: Troškovi izborne kampanje “Dođi kući jer imamo plan”

Lokalni izbori Plužine, 2018: Troškovi izborne kampanje

Lokalni izbori Berane i Ulcinj, 2018: Troškovi izborne kampanje

Godišnji izvještaj o prihodima, imovini i rashodima Demokratske Crne Gore za 2017 godinu

Lokalni izbori Cetinje, Mojkovac, Petnjica i Tuzi, 2017: Troškovi izborne kampanje

Lokalni izbori Herceg Novi, 2017: Troškovi izborne kampanje

Izvjestaj o reviziji godisnjeg konsolidovanog finansijskog izvjestaja Demokratske Crne Gore za 2016 godinu

Godišnji izvještaj o prihodima, imovini i rashodima Demokratske Crne Gore za 2016. godinu

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2015. godinu

Parlamentarni i lokalni izbori 2016: Troškovi izborne kampanje

Godišnji izvještaj o prihodima, imovini i rashodima Demokrata za 2015. godinu

BROŠURE:

Brošura “Ili ljudi ili kriminalci”, Herceg Novi, 2017

301 razlog za pad Vlade

Nikad sa DPS-om

Kako prepoznati Demokrate?