Naši ciljevi

nasiciljevi

Naši ciljevi

Ciljevi Demokratske Crne Gore su:

 • savremeni način političkog djelovanja;
 • eliminisanje vještački produkovanih podjela i pomirenje Crne Gore;
 • ravnopravan položaj svih građana Crne Gore;
 • dosljedno poštovanje univerzalnih ljudskih prava i sloboda;
 • borba protiv svih vidova diskriminacije;
 • vladavina prava;
 • očuvanje i zaštita životne sredine;
 • rodna ravnopravnost i podsticanje aktivnijeg učešća žena u društveno političkim procesima;
 • unapređenje položaja mladih i veću zastupljenost na mjestima odlučivanja;
 • snažna politička i pravna borba protiv korupcije i kriminala na svim nivoima ubrzani i održivi privredni i ekonomski razvoj Crne Gore;
 • ravnomjeran regionalni razvoj, smanjenje depopulacije i migracije stanovništva iz nerazvijenih sredina u gradove;
 • unapređenje položaja porodice u društvu,
 • podsticanje rađanja i povećanje prirodnog priraštaja stanovništva;
 • zaštita prava manjina u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima;
 • poštovanje različitosti u pogledu političkog uvjerenja, nacionalne i vjerske pripadnosti i pola građana;
 • međunarodna saradnja i podsticanje bliske saradnje sa zemljama u regionu, Evropi i svijetu;
 • unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite svih građana;
 • veće ulaganje u obrazovanje;
 • čiste račune i kazne za zloupotrebe;
 • obezbjeđenje poštovanja prava na besplatno osnovno obrazovanje;
 • obezbjeđenje poštovanja prava na rad i po osnovu rada, unapređenje radnih i životnih uslova radnika;
 • zaštita onih kategorija stanovništva koje nijesu u stanju da sopstvenim radom obezbijede sebi egzistenciju;
 • brža integracija Crne Gore u EU;
 • ekonomske slobode, slobodna i fer konkurencija i sprečavanje monopolskih deformacija u
 • privredi;
 • izgradnja ekonomskog sistema u skladu sa idejama slobode i reda i principima socijalno-tržišne privrede;
 • decentralizacija u korist opština, opštine u okviru Glavnog grada, Glavnog grada i Prijestonice;
 • zaštita interesa građana, interesa države Crne Gore, njene suverenosti i teritorijalnog integriteta;
 • zaštita prava i poboljšanje životnog standarda radnika, penzionera, seljaka i svih građana koji žive od sopstvenog rada;
 • uređenje odnosa između pojedinca i države na osnovu načela individualnosti, solidarnosti i supsidijarnosti;
 • transparentan i produktivan javni sektor;
 • jednakost svih građana pred zakonom i njihova jednakost u pravima i obavezama;
 • princip jednakih šansi za sve;
 • jednak pristup svih i svemu po zasluzi i u skladu sa individualnom sposobnošću i ličnom vrlinom;
 • razvoj demokratske političke kulture i afirmacija duha tolerancije;
 • efikasan, pravedan i svima dostupan zdravstveni sistem;
 • pokretanje proizvodnje u fabrikama i borba protiv krize;
 • red i rad;
 • reforme koje se moraju odmah sprovesti;
 • srećna i bogata Crna Gora;
 • njegovanje slobodarskih tradicija Crne Gore.

Svoje programske ciljeve Demokratska Crna Gora će ostvarivati isključivo demokratskim sredstvima.

U ostvarenju svojih ciljeva Demokratska Crna Gora sarađuje sa drugim političkim organizacijama, pokretima, nevladinim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa svojim programskim i statutarnim odrednicama.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

iloyecoyebo

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online 18 cwi.lscw.demokrate.me.ryk.no http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Savjet da djeluje snažnije i proaktivnije - Demokrate

[…] Kaluđerović: Savjet za građansku kontrolu policije postao PR Veljovića […]