Berane

15. Novica Obradović, menadžer

Novica Obradović, predsjednik Opštinskog odbora Demokrata Berane
menadžer

Novica Obradović rođen je 12. aprila 1977. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je osnovne studije primijenjenog menadžmenta, a uskoro završava i postdiplomske magistarske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici – smjer ,,Menadžment-Upravljački informacioni sistemi“.Govori engleski jezik. Za sekretara Kluba poslanika u okviru Generalnog sekretarijata Demokratske Crne Gore imenovan je 11. juna 2019. godine.

Duži niz godina radio je kao službenik u Opštini Berane. Neko vrijeme radio je u NVO sektoru, bio angažovan na USAID-ovom projektu za ekonomski razvoj. Takođe je radio u “Telenor” kompaniji. Od 12. Aprila 2018. godine obavlja funkciju predsjednika Skupštine opštine Berane. Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Berane i član Glavnog odbora Demokratske Crne Gore. Oženjen je Jelenom, otac je četvoro djece.

POBJEDE, A NE PODJELE U BERANAMA

PROGRAM DEMOKRATA ZA OPŠTINU BERANE

LOKALNI IZBORI 2018

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore – Berane

Ulica: Mojsije Zečević (poslovni centar “Evropa”), Berane
Mob:  +382 (069) 566 650
E-mail: demokrate.berane@gmail.com

Predsjednik Opštinskog odbora:

Novica Obradović

Potpredsjednici:

Folić Goran
Stavljenić Janko
Milica Labudović

Đaković Vladimir

Sekretar Odbora:

Tamara Kenjić

Predsjednik Mladih Demokrata Berane:

Martin Kljajić

Predsjednik Skupštine opštine Berane:

Novica Obradović

Odbornici Demokrata u Skupštini opštine Berane:

Novica Obradović
Tamara Kenjić
Milun Rmuš
Martin Kljajić

Članovi Opštinskog odbora: Obradović Novica, Staveljnić Janko, Đaković Vladimir, Folić Goran, Labudović Milica, Asanović Igor, Kenjić Tamara, Kastratović Miloš, Babić Mirko, Lekić Ljubisav, Ralević Danilo, Rmuš Milun, Lekić Gavro, Šekularac Radoslav, Premović Božo, Maslovarić Ljiljana, Popović Rade, Arsović Ratko, Bakić Radosav, Orović Milovan, Jovović Dejan, Bakić Radoica, Knežević Marija, Kljajić Martin, Lekić Milan, Bašić Jelena, Tomović Jelena, Šćekić Tomislav, Vukićević Marko, Šekularac Snežana, Saičić Dragana, Janjić Vujica, Radević Milić, Nenadović Dmitar, Bugarin Valentina,  Bulatović Bojana, Tomović Jadranka, Radojević Aleksandra, Radičević Jagoš i Došljak Miroslav.

Članovi Izvršnog odbora Opštinskog odbora Demokrata Berane:

Novica Obradović, Folić Goran, Stavljenić Janko, Labudović Milica, Đaković Vladimir, Martin Kljajić, Miloš Kastratović, Mirko Babić, Ratko Arsović, Rade Popović, Božo Premović, Ljubisav Lekić, Radoslav Šekularac, Igor Asanović, Ljiljana Maslovarić, Ralević Danilo i Lekić Milan.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22