Cetinje

Danilo_M

Danilo Mrvaljević
predsjednik Odbora Demokrata Prijestonice Cetinje

Danilo je rođen 25. avgusta 1983. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio je takođe na Cetinju. Osnovne studije prava završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a specijalističke studije na istom fakultetu završio je sa najvišom ocjenom za odbranu završnog rada na temu ,,Svjetska trgovinska organizacija“.

Autor je više novinskih tekstova i komentara, dugogodišnji građanski aktivista, učesnik i organizator brojnih građanskih protesta.

Kao student radio je više poslova, između ostalog i u Sjedinjenim Američkim Državama na programu međunarodne kulturne razmjene studenata. Posljednjih godina radio je tri godine u privatnom biznisu, dvije godine u advokaturi, kao i u firmama i ustanovama na pravnim i administrativnim poslovima.

Trenutno je na magistarskim studijama, u fazi odbrane rada, na modulu za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

PROGRAM DEMOKRATA ZA PRIJESTONICU CETINJE

LOKALNI IZBORI 2017.

Odbor Demokratske Crne Gore Prijestonice – Cetinje

Ulica: Bulevar crnogorskih junaka 42.
Mob: +382 (067) 869 329
E-mail: demokrate.prijestonica@gmail.com

Predsjednik Odbora Prijestonice:

Danilo Mrvaljević

Potpredsjednici Odbora Prijestonice:

Petrović Jelena
Raković Balša

Odbornici Demokrata u Skupštini prijestonice Cetinje:

Danilo Mrvaljević
Balša Raković
Boban Krstev
Ivanka Otašević
Natalija Božović

Sekretar Odbora Prijestonice:

Vladimir Gudurić

Članovi Odbora Prijestonice:

Mrvaljević Danilo, Kaluđerović Dragan, Kaluđerović Milivoje, Otašević Ivanka, Raković Balša, Martinović Miloš, Pejović Danijela, Gudurić Vladimir, Vlahović Vjera, Mirković Danilo, Dapčević Vesko, Pejanović Jovo, Martinović Dragan, Draško Stojanović, Boban Krstev, Natalija Božović, Marko Martinović, Novak Vujović, Željko Ivanović i Rajka Čelebić.

Članovi Izvršnog odbora Prijestonice: Mrvaljević Danilo, Raković Balša, Petrović Jelena, Draško Stojanović, Gudurić Vladimir, Jovo Pejanović, Željko Ivanović, Martinović Miloš, Božović Natalija, Krstev Boban, Martinović Marko, Vujović Novak, Kaluđerović Dragan i Ivanka Otašević.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22