Plav

Plav

Demokratska Crna Gora
Izborna konvencija Demokrata Plav

Marko Vuković rodjen 24.02.1992. godine u Beranama.

Osnovnu školu završio u Murini -Osnovna škola Petar Dedović.
Srednju četvorogodišnju stručnu školu završio u Plavu.
Nakon toga upisao Osnovne studije na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne  Gore u Podgorici smjer Građevinarstvo i njihovim završetkom stekao zvanje Građevinskog inženjera.Na istom fakultetu upisao i završio Speijalističke studije u trajanju od jedne godine smjer Saobraćaj.
U jednom četvorogodišnjem mandatu bio član savjeta MZ Velika.
Trenutno odbornik u SO Plav od Maja 2018 godine.
Pripravnički staž obavio u Gradjevinskoj firmi iz oblasti visokogradnje,a nakon toga i zasnovao radni odnos u istoj.

PROGRAM ZA PLAV 2018

LOKALNI IZBORI 2018

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore – Plav

Ulica: Racina bb
Mob: +382 (068) 065 807
E-mail: demokrate.plav@gmail.com

Predsjednik Opštinskog odbora:

Marko Vuković

Odbornik u Skupštini opštine Plav:

Marko Vuković

Članovi Opštinskog odbora: Vuković Marko, Veličko Tomović, Đukić Petar, Tomovic Velibor, Rajković Srdjan, Otaševic Dalibor, Jokic Nikola, Otasevic Marko, Rajkovic Radenko, Vucetic Milic, Otasevic Ljiljana, Djesevic Ramo.

Izvršni odbor Plav:

Vuković Marko,Rajković Srđan,Đukić Petar,Tomović Veličko.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22