Glavni odbor

odbor

Glavni odbor

Sastav Glavnog odbora Demokratske Crne Gore: 

dr Albin Ćeman, Aleksa Bečić, Aleksandar Božović, Aleksandar Labović, Anđa Krunić, Boban Krstev, Bogdan Mijović, Bojan Krvavac, Bojan Mišnić, Bojana Furtula, Boris Bogdanović, dr Borislav Đurišić, Borka Bulatović, mr Boro Lučić, Boško Kovačević, Boško Milošević, Branko Purović, Branko Vuković, Danilo Mrvaljević, Danilo Šaranović, Darko Šljivančanin, Dejan Kandić, Dijana Pejović, Dragan Krapović, Dragan Tufegdžić, Dragana Đukanović, Dragana Vidić, Dušan Janjušević, Dušanka Mijović, Duško Stjepović, Dženan Kolić, Đorđe Vasilevski, Emir Sijarić, Ersin Rastoder, Goran Folić, dr Ivan Marković, Ivan Stanić, Ivana Bojović, Kristina Vasiljević, Krsto Radović, Lidija Tripunović, Luka Krstović, Ljiljana Maraš, Marija Andrić, Marija Lalević, Marija Mitrović, Marija Pavićević, Marinko Purić, dr Marko Mitrović, Marko Kilibarda, Marko Ljujić, mr Marko Janketić, Marko Vuković, Martin Kljajić, Mijomir Pejović, prof. dr Mileta-Marko Ivanović, dr Milica Labudović, dr Milija Mimović, Milivoje Zarubica, Milo Duletić, Milojica Tešović, Miloš Kopitović, Milutin Šoškić, Miodrag Martinović, Mirjana Adžić, Miroslav Anđelić, Mladen Đukić, Momčilo Leković, Momo Koprivica, Natalija Božović, Nemanja Vuković, Neven Gošović, Nikola Kažić, Nikola Rovčanin, Nikola Samardžić, Novica Gogić, Novica Obradović, Novica Pejović, Pero Popović, Petko Bakić, Radoica Ivanović, Radule Kostić, Rajko Albijanić, Ratko Nikčević, Safet Kalač, Sandra Lalević, Sandra Šabotić, Sava Medojević, Senad Grlić, Senad Tahirović, Slađana Adžić Džaković, Slavica Maslovar, Sonja Radunović, Srđan Rajković, Stevan Katić, Stevan Kilibarda, Špiro Vulović, Štjefan Camaj, dr Tamara Vujović, Tanja Džankić, Tatjana Crepulja, Valentina Bugarin, dr Valentina Minić, Vanja Dukić, Velizar Kaluđerović, Veselinka Kalezić, Vesna Antović, Vesna Lončar, Vilson Plumaj, Vladan Rakočević, Vladana Kundačina, Vladimir Čađenović, Vladimir Đaković, Vladimir Jokić, Vladimir Marjanović, Vladimir Martinović, Vladimir Vujović, Zdenka Popović, Zorica Bulatović, Željko Franeta i Željko Kaluđerović.

Glavni odbor je najviši organ rukovođenja Demokratskom Crnom Gorom između dva Kongresa, koji:

 • utvrđuje politiku i ciljeve Demokrata između dva Kongresa;
 • utvrđuje predlog Programa i Statuta, kao i predloge za njihove izmjene i dopune;
 • utvrđuje predloge drugih dokumenata za Kongres;
 • prati sprovođenje odluka koje je utvrdio Kongres;
 • saziva redovni i vanredni Kongres;
 • donosi odluku o broju i načinu izbora Predsjedništva i potpredsjednika Demokrata;
 • bira Predsjedništvo, potpredsjednike i generalnog sekretara Demokrata;
 • u slučaju formiranja novih opština Glavni odbor donosi odluku o imenovanju opštinskog odbora i predsjednika opštinskog odbora novoosnovane opštine, do održavanja izborne Konvencije;
 • obrazuje stalne i povremene komisije sa određenim zadacima;
 • utvrđuje listu kandidata Demokrata za poslanike i sastav poslaničkog kluba Demokrata u skladu sa Zakonom;
 • najmanje jedanput godišnje razmatra izvještaj o radu Kluba poslanika i zbirni izvještaj o radu klubova odbornika;
 • donosi Kodeks stranačke etike, na predlog Etičkog odbora;
 • donosi druge opšte akte u skladu sa Statutom Demokrata;
 • imenuje Izborni centar Demokrata za parlamentarne i predsjedničke izbore i analizira rezultate izbora na državnom i lokalnom nivou;
 • donosi akte o formiranju Organizacije mladih i Organizacije žena Demokrata na državnom nivou;
 • utvrđuje izborni program Demokrata za parlamentarne izbore;
 • odlučuje o učlanjenju Demokrata u međunarodne organizacije i asocijacije;
 • utvrđuje kandidate Demokrata za predsjednika Crne Gore, predsjednika Vlade, predsjednika i potpredsjednike Skupštine Crne Gore;
 • odlučuje o podršci izboru kandidata za predsjednika Crne Gore, predsjednika Vlade, predsjednika i potpredsjednika Skupštine;
 • bira predsjednika Demokratskog savjeta na predlog predsjednika Demokratske Crne Gore;
 • odlučuje o bojkotu izbora za predsjednika Crne Gore i za poslanike u Skupštini Crne Gore;
 • donosi Poslovnik o radu Glavnog odbora;
 • Glavni odbor pojedine poslove iz svoje nadležnosti može povjeriti drugim organima Demokrata.

Prvi saziv Glavnog odbora


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

iloyecoyebo

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online 18 cwi.lscw.demokrate.me.ryk.no http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Savjet da djeluje snažnije i proaktivnije - Demokrate

[…] Kaluđerović: Savjet za građansku kontrolu policije postao PR Veljovića […]