Konvencija

Konvencija

Konvencija

Konvencija je najviši organ organizacije Demokrata na lokalnom nivou, koja se saziva po potrebi, a najmanje jednom u četiri godine.

Konvenciju saziva opštinski odbor ili najmanje 1/3 članova organizacije Demokrata na lokalnom nivou.

Izuzetno, Konvenciju organizacije Demokrata na lokalnom nivou može sazvati i Glavni odbor Demokrata.

Konvenciju čine izabrani delegati iz mjesnih organizacija sa područja jedinice lokalne samouprave i članovi opštinskog odbora koji imaju sva prava kao i izabrani delegati, osim prava odlučivanja o svom radu i razrješnici.

Odluku o kriterijumima, broju i načinu izbora delegata Konvencije donosi opštinski odbor, s tim da broj izabranih delegata mora biti veći od broja članova opštinskog odbora.

U slučaju da Konvenciju saziva Glavni odbor, odluku o kriterijumima, broju i načinu izbora delegata Konvencije donosi Glavni odbor, s tim da broj izabranih delegata mora biti veći od broja članova opštinskog odbora.

Konvencija:

  • odlučuje o izvještaju opštinskog odbora između dvije Konvencije;
  • donosi odluku o broju i načinu izbora opštinskog odbora;
  • donosi odluku o razrješnici dosadašnjeg opštinskog odbora;
  • bira opštinski odbor;
  • donosi Poslovnik o svom radu;
  • donosi druge opšte akte u skladu sa ovim Statutom.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

iloyecoyebo

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online 18 cwi.lscw.demokrate.me.ryk.no http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Savjet da djeluje snažnije i proaktivnije - Demokrate

[…] Kaluđerović: Savjet za građansku kontrolu policije postao PR Veljovića […]