Predsjedništvo

predsjednistvo

Predsjedništvo


Sastav Predsjedništva Demokratske Crne Gore:

Aleksa Bečić, Momo Koprivica, Zdenka Popović, Vladimir Martinović, Dragan Krapović, dr Albin Ćeman, Boris Bogdanović, Štjefan Camaj, Novica Obradović, Marko Ljujić, Duško Stjepović, Darko Šljivančanin, Luka Krstović, Petko Bakić, Dragan Tufegdžić, Ivan Stanić, dr Marko Mitrović, Marko Vuković, Novica Gogić, Milojica Tešović, Vladimir Čađenović, Senad Tahirović, Miloš Kopitović, Stevan Katić, Danilo Mrvaljević, Danilo Šaranović, Dženan Kolić, Mijomir Pejović, dr Valentina Minić, Momčilo Leković, Vladimir Jokić, Mladen Đukić, Neven Gošović, Milivoje Zarubica, Velizar Kaluđerović, Vladimir Vujović i Tamara Vujović.


Predsjedništvo:

 • vrši poslove političkog upravljanja i praktičnog ostvarivanja politike Demokratske Crne Gore;
 • odlučuje o stupanju Demokrata u predizborne koalicije sa drugim političkim subjektima na lokalnom i državnom nivou;
 • odlučuje o stupanju Demokrata u postizborne koalicije radi formiranja vlasti na državnom i lokalnom nivou;
 • bira predsjednika Kluba poslanika na predlog Predsjednika Demokrata;
 • utvrđuje naziv i nosioca izborne liste za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore;
 • utvrđuje kandidate Demokrata za ministre u Vladi i starješine samostalnih organa državne uprave;
 • odlučuje o podršci izboru kandidata za ministre u Vladi koji nijesu kandidati Demokrata;
 • odlučuje o podršci izboru kandidata za gradonačelnika, predsjednika opštine i predsjednika skupština jedinica lokalne samouprave;
 • na predlog Predsjednika Demokrata ili predsjednika opštinskog odbora preispituje odluke opštinskog odbora koje mogu proizvesti političke posljedice u okviru opštinske organizacije ili van nje;
 • utvrđuje datum otvaranja i završetka unutarpartijskog postupka predlaganja i izbora kandidata Demokratske Crne Gore za izbore;
 • priprema, razmatra i predlaže akte koje donosi Glavni odbor;
 • stara se o sprovođenju odluka i zaključaka organa Demokrata na državnom nivou;
 • prati i usmjerava rad odbora Glavnog grada, Prijestonice, opštinskih odbora i posebnih oblika organizovanja i, u slučaju nesprovođenja utvrđene politike, preduzima odgovarajuće mjere u cilju unapređenja njihovog rada;
 • po ovlašćenju Glavnog odbora vrši poslove I donosi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora;
 • analizira rad svih lokalnih organa i tijela Demokrata i predlaže mjere u cilju unapređenja njihovog rada;
 • donosi godišnji finansijski plan Demokratske Crne Gore;
 • razmatra i usvaja Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za prethodnu godinu;
 • koordinira rad Kluba poslanika Demokrata;
 • analizira rad predstavnika Demokratske Crne Gore u vlasti, na lokalnom i državnom nivou;
 • ukoliko Predsjedništvo nije zadovoljno radom predstavnika Demokratske Crne Gore u vlasti može otkazati podršku i inicirati razrješenje javnog funkcionera;
 • utvrđuje listu kandidata Demokrata za najznačajnije funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i drugim rukovodećim mjestima koja se popunjavaju po osnovu mandata Demokratske Crne Gore;
 • na predlog Predsjednika bira direktora Demokratske Crne Gore;
 • daje mišljenje na izbor kandidata Demokrata za: predsjednika odbora Glavnog grada, Prijestonice, opštinskog odbora i predsjednika odbora opštine uokviru Glavnog grada, daje saglasnost na izbor kandidata za gradonačelnike i zamjenike gradonačelnika Glavnog grada I Prijestonice, predsjednika i potpredsjednike opština i predsjednike skupština jedinica lokalne samouprave iz reda Demokrata;
 • daje saglasnost na predlog odborničke liste Demokratske Crne Gore koju utvrdi Odbor Glavnog grada, Odbor Prijestonice i opštinski odbori;
 • daje saglasnost na izborne programe Demokrata za lokalne izbore;
 • odlučuje o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela;
 • na predlog direktora donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe u Demokratskoj Crnoj Gori;
 • donosi i druge odluke koje nijesu u nadležnosti drugih organa Demokratske Crne Gore;
 • za svoj rad odgovara Glavnom odboru;
 • odlučuje o bojkotu izbora za izbor odbornika u skupštinama jedinica lokalne samouprave;
 • odlučuje o podršci Vladi Crne Gore i učešću Partije u Vladi Crne Gore;
 • može raspustiti opštinski odbor, odbor Glavnog grada i Prijestonice ukoliko ne realizuju odluke organa Demokrata na državnom nivou i djeluju suprotno Statutu, Programu i drugim aktima;
 • odlučuje o svim pitanjima koja Statutom ili odlukom Glavnog odbora nijesu izričito stavljena u djelokrug drugih organa;
 • donosi Poslovnik o svom radu.

Radom Predsjedništva rukovodi Predsjednik Demokratske Crne Gore, a u slučaju njegovog odsustva potpredsjednik koga on odredi.

Sjednica Predsjedništva može da se održi ako na njoj prisustvuje više od polovine članova Predsjedništva.

Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva.

Prvi saziv Predsjedništva


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

iloyecoyebo

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online 18 cwi.lscw.demokrate.me.ryk.no http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Savjet da djeluje snažnije i proaktivnije - Demokrate

[…] Kaluđerović: Savjet za građansku kontrolu policije postao PR Veljovića […]