Statutarna komisija

Statutarna komisija

Statutarna komisija

 


Sastav Statutarne komisije Demokratske Crne Gore:

  1. Đorđije Ulićević, advokat, predsjednik
  2. Nikola Plamenac, dipl. pravnik, član
  3. Marija Andrić, dipl. pravnica, članica
  4. Jelena Martinović, dipl. pravnica, članica
  5. Mirjana Adžić, dipl. pravnica, članica

Statutarna komisija ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješava Kongres.

Članovi Statutarne komisije su, po pravilu, pravne struke.

Članu Statutarne komisije mandat traje četiri godine.

U slučaju prestanka članstva prije isteka mandata, novog člana Statutarne komisije bira Glavni odbor na predlog Predsjednika Demokrata.

Mandat novoizabranom članu traje do isteka mandata mandata članove koje je izabrao Konges.


Statutarna komisija je nezavisan i samostalan organ
Demokratske Crne Gore, koji:

  • tumači Statut i ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa Demokratske Crne Gore na svim nivoima, samoinicijativno, na zahtjev člana ili organa Demokratske Crne Gore;
  • prati ostvarivanje Statuta i drugih opštih akata Demokrata, predlaže mjere za njihovo ostvarivanje i o tome podnosi izvještaj Kongresu;
  • ocjenjuje statutarnost izbora u Demokratskoj Crnoj Gori, kada se to u propisanom postupku osporava;
  • razmatra zahtjeve članova Demokratske Crne Gore za zaštitu prava;
  • podnosi izvještaj o svom radu Kongresu, kome i odgovara za svoj rad.

Tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće.

Statutarna komisija o svom radu, po potrebi, informiše Predsjednika i Glavni odbor Demokratske Crne Gore.

Statutarna komisija donosi Poslovnik o svom radu.

Prvi saziv Statutarne komisije


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/page.php on line 71

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 18

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/demokv97/public_html/wp-content/themes/demokrate/comments.php on line 22

DRUŠTVENE MREŽE

TRENUTNI KOMENTARI

iloyecoyebo

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online 18 cwi.lscw.demokrate.me.ryk.no http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Savjet da djeluje snažnije i proaktivnije - Demokrate

[…] Kaluđerović: Savjet za građansku kontrolu policije postao PR Veljovića […]